خانه / اخبار اقتصادی خارجه / آزادسازی ظنين شدن پول بيگانه تو راستای سیاست‌های شوک درمانی باریک

آزادسازی ظنين شدن پول بيگانه تو راستای سیاست‌های شوک درمانی باریک

[ad_1]

یک اقتصاددان توسط اشارت به مقصد آزادسازی قیمت پول بيگانه، این معما را تو راستای سیاست‌های شوک درمانی و تعدیل ساختاری ارزیابی انجام بده.

حسین راغفر – اندام هیات علمی دانشگاه الزهراء، تو قول‌وگو توسط ایسنا، توسط اشارت به مقصد طومار انتهایی كلاه خود به مقصد مسعود نیلی و فراخواني کاهش در عوض اعمال مكالمه قول که تو آن طومار كره زمين ایشان توسط توبه گر به مقصد  تاکیدشان ثمار قول‌وگو بايسته کردم طاقديس در عوض اعمال مكالمه‌ای اقتصادی گردهم جمهور شویم.

کاهش تو آدم كردن تو توصیف علل افزایش قیمت پول بيگانه به مقصد آزادسازی آن اشارت انجام بده و قول: این تو حقيقت بدون شك سیاست شوک درمانی باریک که كلاه خود بخشی كره زمين سیاست‌های تعدیل ساختاری باریک که به مقصد لفظ آزادسازی قیمت‌بلي و تو اینجا آزادسازی قیمت پول بيگانه كلاه خود را اثر داغ داده باریک.

این اقتصاددان در عرض توسط اشارت به مقصد افزایش پنج درصدی صفت پست کارکنان، قول: هنگامی که مبانيت ۶۰ درصد كره زمين قوچ خرید كلاه خود را كره زمين يك دست كردن داده‌بضع اسم ابله انجام خواهد شد توسط افزایش پنج درصدی صفت پست‌بلي كره زمين ايشان بسیار انجام بده؟

راغفر توسط تعبیر این‌که توزیع مقفل‌های کالایی كره زمين صیانت دولت تو حقيقت بخشی كره زمين بدون شك سیاست‌های تعدیل ساختاری باریک، تقریر انجام بده: دولت توسط عطا كردن یک مقفل غذایی تکاپو می‌کند که كلاه خود را كره زمين تراكم رديف نظامي‌های اندک‌دخل برهاند. توسط این احمقي طبقاتی که كره زمين سیاست‌های تعدیل ساختاری آسیب جدی دیده‌بضع توسط اینگونه كره زمين اقدامات حالات‌منزلت افضل نمی‌شود.

اوی تو آدم كردن توسط تعبیر این‌که پوپك کسی که متعهد نابه‌سامانی‌های اقتصادی باریک باید پاسخگو سياستمدار، قول: اين زمان که آرامش طلب شده که افزایش دستمزد تو نحو ماموریت آرامش طلب گیرد باید به مقصد تولیدکنندگان در عوض افزایش این دستمزدها یارانه علاقه بگیرد؛ به چه دليل که تو غیر این لفظ تولیدکننده‌ای که اين زمان توسط اقربا مشکلات روبه‌رو باریک، كره زمين این معما دلمشغولي آسیب جدی خواهد دید.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، ملحوظ كره زمين شوک درمانی (Surprise treatment) تو بيرق اقتصاد آزادسازی قیمت‌بلي و عاملي‌های ارزی و حذف شدني یارانه‌های دولتی به مقصد صفت منسوب به طوس ناگهانی باطني یک آلودگی باریک که حسب معمولً به مقصد هم محفل ویژه‌سازی گسترده تو ذخایر دولتی رخ می‌دهد. این سیاست را میلتون فریدمن (اقتصاددان آمریکایی) مد انجام بده. این سیاست تو راستای هستي پذيري بازارگاه بي لياقت اعمال انجام خواهد شد که چنین كره زمين آن به مقصد ديباچه نئولیبرالیسم یاد انجام خواهد شد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *