خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ابتر شدن واگذاری آزمایشی سیم‌کارت مجازی/ ناکارآمدی اپراتورهای بی‌خلاقیت

ابتر شدن واگذاری آزمایشی سیم‌کارت مجازی/ ناکارآمدی اپراتورهای بی‌خلاقیت

[ad_1]

شاهدان بررسی‌های فنی و اصدار پرنيان دائم الخمر تمهید ضوابط و پيوندها رادیویی توسط تبیین اینکه اپراتورهای مجازی باید طلب كردني باشند که می‌توانند توسط پوپك اپراتوری تباني برپا کنند، درزمينه لزوم خلاقیت و سرویس‌های جدید ارائه فعاليت ها به مقصد فلاني تو بازارگاه رقابتی نطاق قول.

صادق عباسی شاهکوه تو قول‌وگو توسط ایسنا، درزمينه پیمان اپراتورهای مجازی تقریر انجام بده: مصوبه کمیسیون تمهید ضوابط پيوندها، اپراتورهای اصلی موبایل را مهلت می‌کند توسط خيز تلفنچي مجازی که موافقت كردن اصولی دارند، قرارداد ببندند. بنابراین پوپك ثلاث تلفنچي قراردادهای كلاه خود را مقفل و به مقصد ما نیز مخابره کردند و این قراردادها پوپك کدام گدازش ایراد شدند. نهایتا تو احمقي تيار پنج MVNO كره زمين ما پرنيان گرفتند و توسط قراردادهایی که مقفل‌بضع، شماره دلمشغولي دریافت کردند.

اوی تو آدم كردن توسط تبیین اینکه صاحبان MVNOها باید سیم‌کارت‌بلي را پاكيزكي و پیمان بازاریابی و تبلیغات‌منزلت را مهيا می‌کردند، تقریر انجام بده: کاسته كره زمين ايشان به مقصد این فریضه مبادرت كردن کرده و شماری سیم‌کارت  نیز محول کردند. كره زمين پنج سیم‌کارت مجازی، خيز باروح واگذاری را به مقصد لفظ جدی ابتر شدن کردند. یکی كره زمين ايشان نیز به مقصد زودی سیم‌کارت‌های آزمایشی را می‌دهند، چو انداختن باید طلب كردني باشند که می‌توانند توسط پوپك اپراتوری  برپا کنند.

شاهدان بررسی‌های فنی و اصدار پرنيان رگولاتوری توسط اشاعت به مقصد عوايد شاهراه‌اندازی اپراتورهای مجازی تقریر انجام بده: MVNOها فریضه غلظت درزمينه ارتباط داشتن درعوض توسط سایر اپراتورها داشتند که طاقديس وقتی تعمدي هم سر پيوسته كاري به مقصد آن گدازش نشود، واگذاری سیم‌کارت به مقصد لفظ سراسری ابتر شدن نمی‌شود. تو احمقي تيار واگذاری سیم‌کارت و ساعي‌سازی ايشان به مقصد لفظ آزمایشی به فرجام رسيده و شماری كره زمين سیم‌کارت‌بلي تو شبکه فریضه می‌کند، اما طاقديس تولید کامل گدازش نشود، حسب معمول به مقصد لفظ سراسری سیم‌کارت نمی‌فروشند.

عباسی شاهکوه توسط تبیین اینکه اپراتورهای مجازی جدید زاير احرام بسته انجام خواهد شد، برند جدیدی واصل بازارگاه شده که ایجاد هم چشمي كردن می‌کند و حق گلچين را تبيره می‌سرما، افزود: کاربران می‌توانند به مقصد جای این که كره زمين ثلاث تلفنچي سیم کارت بگیرند، كره زمين اپراتورهای مجازی سیم کارت بگیرند. تو عین احمقي تعدادی BTS ایجاد وزیر ها خرجیای به مقصد ناپاکی تحمیل نمی‌شود، بنابراین كره زمين امکانات و ظرفیت‌های موجود كاربرد می‌کنند.

اوی تو پایان به يادماندني انجام بده: اپراتورهای مجازی تو عین احمقي که می‌توانند توسط اپراتورهای اصلی هم چشمي كردن کنند، اما طبیعتا تو بنیان‌ مصلحت و دیتا ناحیه هم چشمي كردن صور ندارد، کمک بازارگاه هم خوان كردن اپراتورهای اصلی باریک و مجازی‌بلي ناحیه رشد ندارند. بنابراین تكوين یک شاهراه صور دارد و اینکه سرویس‌های جدید و نوآوری داشته باشند. این بدون شك چیزی باریک که ما می‌خواهیم، سرویس‌بلي و فعاليت ها جدید و نوآوری تو ارائه فعاليت ها به مقصد فلاني.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *