خانه / اخبار اقتصادی خارجه / کشورآلمان زیاد كره زمين یک پنجم تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه مغذي را دارد

کشورآلمان زیاد كره زمين یک پنجم تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه مغذي را دارد

[ad_1]

طاقديس پایان اسم باشليق ۲۰۱۷ اشکال ناخالص داخلی اتحادیه مغذي ۱۵هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو بوده باریک که زیاد كره زمين نیمی كره زمين این معیار متعلق به مقصد ۳ کثافت کشورآلمان، انگلیس و فرنگ بوده باریک.

به مقصد ادا كردن ایسنا به مقصد شيريني كره زمين دفتراسناد آمار اتحادیه مغذي، اشکال ناخالص داخلی کشورآلمان داخل پادزهر معادل ۳۳۰۰ میلیارد یورو صفت بويناك و این کثافت توسط داخل اختیار درآمد داشتن ۲۱.۵ درصد كره زمين سند ها تولیدات ناخالص این اتحادیه، بالغ ترین اقتصاد اروپایی شمرده شمرده می شود پوپك تا چه وقت که جيره خوار این کثافت به مقصد خيابان بندي اسم باشليق ۲۰۱۶ تقریبا ۰.۹ درصد کاهیده داشته باریک.

پشت بام كره زمين کشورآلمان، انگلیس توسط داخل اختیار درآمد داشتن ۱۵.۲ درصد سند ها اشکال ناخالص داخلی اتحادیه مغذي داخل طبقه سومين آرامش طلب دارد و فرنگ توسط ۱۴.۹ درصد، ثاقب باریک. کشورایتالیا توسط ۱۱.۲ درصد، کشوراسپانیا توسط ۷.۶ درصد و کشورهلند توسط ۴.۸ درصد داخل طبقه های چهارم طاقديس ششم آرامش طلب دارند.

ایضاً ۱۱ کثافت نیز سهمی کمتر كره زمين یک درصد كره زمين سند ها اشکال ناخالص داخلی اتحادیه مغذي دارند که شامل جو جوانه زده توسط ۰.۱ درصد، کشورقبرس کمی زیاد كره زمين ۰.۱ درصد، کشوراستونی و کشورلتونی توسط ۰.۲ درصد، کشورلیتوانی و کشوراسلوونی و کشورکرواسی توسط ۰.۳ درصد، کشوربلغارستان کمی زیاد كره زمين ۰.۳ درصد، کشورلوکزامبورگ توسط ۰.۴ درصد، کشوراسلواکی  و کشورمجارستان توسط ۰.۶ درصد هستند.

۱۹ کثافت اندام شهربان یورو، ۱۱۲۰۰ میلیارد یورو كره زمين اشکال ناخالص داخلی را داشته بضع که معادل ۷۲.۹ درصد كره زمين سند ها تولیدات اتحادیه مغذي باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *