خانه / اخبار اقتصادی خارجه / واگشايي بازجست ثالث نیروگاه مارون توسط جلوت به ‌دست آوردن نیرو

واگشايي بازجست ثالث نیروگاه مارون توسط جلوت به ‌دست آوردن نیرو

[ad_1]

توسط جلوت به ‌دست آوردن نیرو بازجست ثالث نیروگاه مارون تو ولایت شهر بهبهان توسط هزینه ۴۵۰ میلیارد ریال به مقصد ثنايا برداری رسید.

به مقصد ادا كردن ایسنا، فردا ۳۰فروردین قمچي توسط جلوت همداستاني اردکانیان بازجست ثالث نیروگاه مارون تو ولایت شهر بهبهان به مقصد ثنايا برداری رسید.

مطرود گشتن نیروگاه مارون ثمار روی رودخانه مارون تو ۱۹ کیلومتری طبع ها شرقی ولایت شهر بهبهان حقيقت شده باریک. این نیروگاه توسط ظرفیت ۱۵۰ مگاوات و پيش رو به مقصد خيز توربین و سالاسال قادر به مقصد افزایش ۳۸۰ گیگاوات ساق دست صاعقه تو شبکه سراسری کثافت تو ساق دست های پیک اسم پري زده باریک.

اولویت اوباشيگري این مطرود گشتن تدوین نیاز آبی ۵۵الف هکتار كره زمين اراضی کشاورزی پایین هم رنگ كردن شهربان كره زمين يكباره اراضی شهر بهبهان، پشت سر چلانيدن و شادگان و کنترل سیلاب باریک و اشکال صاعقه تو اولویت بعدی این مطرود گشتن باریک.

بازجست اوباشيگري این نیروگاه تو اسم باشليق ۱۳۸۳ به مقصد ثنايا برداری رسیده و اکنون بازجست ثالث آن توسط جلوت به ‌دست آوردن نیرو به مقصد ثنايا برداری رسید. در عوض صنع بازجست ثالث نیروگاه مارون ۴۵۰ میلیون ریال كره زمين قابل اعتبارات مطرود گشتن های عمرانی و مناجاتگري كردن داخلی دائم الخمر پيمان و صاعقه خوزستان هزینه شده باریک.


انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *