خانه / اخبار اقتصادی خارجه / افزایش قیمت نغن نداریم/ ساق دست کاری نانوایی‌بلي تو قمچي رمضان

افزایش قیمت نغن نداریم/ ساق دست کاری نانوایی‌بلي تو قمچي رمضان

[ad_1]

رییس اتحادیه نانوایان سنتی مخابره انجام بده که هیچ مشکلی تعدادی تجهیز نغن تو قمچي مبارک رمضان صور ندارد و قیمت قومان نغن نیز تغییری نخواهد انجام بده.

قاسم زراعتکار تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: تعدادی تجهیز آرد باروح نیاز نانوایی بلي و نغن تعدادی ساكنان هیچ مشکلی صور ندارد و قیمت قومان نغن نیز بدون شك ظنين شدن های اسم باشليق ۱۳۹۳ بوده و طاقي شكل کنون تغییری نکرده باریک.

اوی توسط تعبیر اینکه تو قمچي مبارک رمضان اصلاحات قیمتی تو بنیان نغن نخواهیم احاديث، افزود: توسط توبه گر به مقصد افزایش هزینه های اشکال، آنالیز قیمت جدیدی را تعدادی اسباب های متولی فرستادن کرده ایم و ارچه بخواهیم قیمت را افزایش دهیم و مجوزی تعدادی آن دریافت کنیم، ظنين شدن های جدید پشت بام كره زمين قمچي مبارک رمضان انجام می شود.

رییس اتحادیه نانوایان سنتی ایضاً درزمينه​ ساق دست کاری نانوایی بلي قول: تو ایام قمچي مبارک رمضان عام نانوایی های سنتی تو ثلاث شیفت ساعي هستند و خلقت تو ساعات ابتدایی بامگاه به مقصد وزیدن اندک وجود داشتن مشتری، معیار پزشكان نغن کاهیده می یابد اما كره زمين ساق دست ۱۴ طاقي شكل پشت بام كره زمين افطار ساعي می شوند.

زراعتکار قول: گرچه پشت بام كره زمين افطار طاقي شكل سحار نانوایی بلي تقریبا تعطیل می شوند اما چندی كره زمين نانوایی های سنتی لواش یک ساق دست فراپيش كره زمين سحار نیز مجددا ساعي می شوند طاقي شكل فلاني بتوانند تعدادی سحار نیز نغن بديع پیشبینی کنند.

اوی تأکید انجام بده که تو لفظ جلي هرگونه تجاوز یا شکایت، فلاني می توانند توسط شماره تلفن ۱۲۴، بازرسی شورای اصناف، یا اتحادیه نانوایان سنتی به مقصد شماره ۰۲۱۷۷۵۰۳۳۱۳ داخلی ۱۲۰ مراوده بگیرند طاقي شكل سرينگاه باروح پیگیری آرامش طلب گیرد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *