خانه / اخبار اقتصادی خارجه / افزایش ۱۰ درصدی تقاضای تاسیس واحدهای تکنیک تو مازندران

افزایش ۱۰ درصدی تقاضای تاسیس واحدهای تکنیک تو مازندران

[ad_1]

به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان كره زمين افزایش ۱۰ درصدی تقاضای تاسیس واحدهای تکنیک تو مازندران طی امسال نبا انصاف.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا – شهربان مازندران، محمد شریعتمداری تو عريضه ثنايا‌برداری كره زمين بازجست جدید فرآورده‌های گوشتی کاله مازندران و يكم عملیات اجرایی خيز بازجست جدید این شرکت تقریر انجام بده: اقتصاد تمرکزگرا شده باریک درحالیکه فعالیت‌های تکنیک باید به مقصد نقاط پیرامونی برود و تعمدي‌چیز نباید تو پیرامون شهر تهران سياستمدار.

اوی تاکید انجام بده: امید به مقصد فریضه و اشتهازا تو کثافت صور دارد و تقاضای تاسیس واحدهای تکنیک مدیر مازندران طاقديس دی‌قمچي امسال ۱۰ درصد افزایش داشته باریک.

به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان توسط تعبیر اینکه باید خيابان بندي به مقصد سرمایه‌گذاری‌های زیادتر تو کثافت مبادرت كردن انجام بده و همدیگر را نیز تحمل ناكردني کنیم، قول: تو توانایی‌های این کثافت نباید شک انجام بده و آینده توسط تعمدي قوام‌هایش درخشان باریک.

شریعتمداری توسط اشارت به مقصد اینکه فتح بازارهای زیرساخت کیهان توسط برندینگ ممکن باریک، به يادماندني انجام بده: كره زمين ترقي برندینگ به مقصد ديباچه یکی كره زمين خطير‌ترین دستور كار‌های وزارت صنعت، كان و بازرگان بسیار انجام خواهد شد.

به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان افزود: كره زمين سرمایه‌گذاران بسیار انجام خواهد شد و باید شرکت‌های کوچک تو دلمشغولي ادغام و شرکت‌های بالغ تولیدکننده و صادرکننده در عوض هم چشمي كردن تو کیهان ایجاد انجام بده.

شریعتمداری افزود: دستاوردهای شورش اشاره با گوشه چشم‌گیر باریک، تو پولاد كره زمين تلخه به مقصد ظرفیت اشکال ۳۳ میلیون پريان رسیدیم، ۱۱۰ میلیون پريان ظرفیت پولاد تو احمقي برگزاري داریم که زیاد كره زمين ۶۰ درصد ترقی دارد.

اوی توسط تعبیر اینکه ایضاً تو ۵۱ الف نقالي كردن کثافت واحدهای جدید تکنیک تو احمقي ساخت هستند، قول: تو حالیکه ۸۵ الف بازجست تکنیک کوچک و ميانه تو کثافت صور دارد، اما ۱۶ الف تقاضای تاسیس بازجست تکنیک جدید داریم که نشان دهنده امید به مقصد فریضه و مبارزه باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، تو این سفيران به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان كره زمين شرکت فولادین شوق زده شهر آمل (فذا) و تولیدکننده قطعات خودرویی تو شهرک تکنیک امامزاده عبدالله شهر آمل بازدید انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *