خانه / اخبار اقتصادی خارجه / لغاز كره زمين اظهارنظرهای معجلانه تعدادی مخابره تقصيركار لغزان هواپیمای شهرستان یاسوج

لغاز كره زمين اظهارنظرهای معجلانه تعدادی مخابره تقصيركار لغزان هواپیمای شهرستان یاسوج

[ad_1]

یک اندام هیات رییسه کمیسیون ذات ۹۰ گنجفه باز توسط اشارت به مقصد بخش‌هایی كره زمين ادا كردن این کمیسیون درزمينه بسته لغزان هواپیمای شهرستان یاسوج كره زمين يكباره ایراد فنی این هواپیما، كره زمين اظهارنظرهای معجلانه تعدادی مخابره بال گرد به مقصد ديباچه تقصيركار لغاز انجام بده و قول که تحقیقات اولیه این کمیسیون خلاف این امر را تایید می‌کند.

مري پارسایی تو قولوگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: سابقه دائم الخمر هواپیمایی و فرودگاههای کثافت تو کمیسیون ذات ۹۰ مطرح صفت بويناك و پس ازآن كره زمين لغزان هواپیمای شهر تهران ـ شهرستان یاسوج، این مشکل دلمشغولي به مقصد سابقه نژاده شد. ثمار همین فروافتاده بازدید كره زمين فرودگاه شهرستان یاسوج، هواپیمایی آتمسفر و جلوت رییس دائم الخمر هواپیمایی شرکت فرودگاهبلي و مسئولین مربوطه تو کمیسیون ذات ۹۰ تو نحو فریضه آرامش طلب گرفت.  

اوی توسط لغاز كره زمين شماری ضبط كردنهای معجلانه تعدادی مخابره تقصيركار، قول: به مقصد نگرش میرسد سابقه به مقصد این سمت میرود که بال گرد تقصيركار شناساننده شود. واقعیت این باریک که سيني ادا كردن کمیسیون اصل۹۰، خلاف این مشکل تایید میشود.

نماینده فلاني شیراز تو گنجفه باز آدم كردن انصاف: یکی كره زمين دلایل این سانحه، منتفي نکردن ایراد فنی هواپیمای ATR صفت بويناك. کلیه این هواپیماهای ATR زمانی نقصی داشته‌بضع که تاچند فروند كره زمين ايشان تو افزونتر کشورها به مقصد همین طریق دستخوش سانحه شده بضع و به دليل احضاريه شرکت معمرين منتفي شده اما تو کثافت ما این ایراد منتفي نشد و آن موضوع یخزدایی هواپیماست. ارچه این امریه صلاحیت پروازی اعمال می شد کامپیوترهای پيش رو تعدادی سریع یخ زدگی روی هواپیما برگماري می شد و هشدارهای محتوم به مقصد بال گرد داده می شد که این اقدامات ثمار روی هواپیمای مذکور اعمال نشده باریک.

پارسایی به يادماندني انجام بده: هواپیمای شهرستان یاسوج که این ایراد را منتفي نکرده مطلقا نباید اجازه پريدن پیدا میانجام بده. این امریه تو اسم باشليق ۲۰۰۹ میلادی با عامداً امنیت هوایی اتحادیه قوت بخش صادر شده و حداکثر طاقي شكل اسم باشليق ۲۰۱۵ میلادی باید اعمال میشد اما روی این هواپیما انجام نشده و علي حده دائم الخمر هواپیمایی کشوری باله نباید زردتشتي صلاحیت پريدن را تعدادی این هواپیما صادر میانجام بده. پوشيدگي ايشان تو ادا كردن كلاه خود كاستي فنی و کیفیت بد پيمان و جو را دلمشغولي انکار نکردند. طي اینکه خلبانی که شغل فواد همچنين کرده سيني قوانین ایکائو باید بال گرد دیگری کنارش آرامش طلب گیرد خير اینکه به دلیل اینکه بال گرد هم مقام هم پياله کاهش شود.

این اندام هیات رییسه کمیسیون ذات ۹۰ نژاده انجام بده: دوش هیاتی كره زمين فرنگ تعدادی بررسی این سانحه واصل کشورایران شده بضع که ما تقاضای ملاقات توسط ايشان را ارائه کردیم طاقي شكل کمیسیون ذات ۹۰ به مقصد لفظ زلالتری مشکل را بررسی کند و در عرض بايسته کردیم فایل ملفوفه سیاه تعدادی فرستادن شود که این فریضه اعمال نشده و ما همچنان پیگیر این مشکل هستیم.

پارسایی به يادماندني انجام بده: سوا شک ادا كردن کمیسیون ذات ۹۰ درزمينه بسته لغزان هواپیمای شهر تهران ـ شهرستان یاسوج ادا كردن مستند و کاملی خواهد صفت بويناك که انشاءالله تو حياط علنی گنجفه باز فارغ كره زمين گزارشات اسبابهای افزونتر ارائه جمعیت. ما به مقصد این سمت میرویم که واقعیت سابقه معين شود و این امر هوا اجباري را هاضمه میکند.

اوی توسط اشارت به مقصد گروهي تبرئه به مقصد وقت گذراني اجساد قربانیان بسته لغزان هواپیمای شهرستان یاسوج و نگرانی خن های اعظام به يادماندني انجام بده: ما میخواهیم واقعیت مشکل شيوا شود و این امر سوا چشم خانه و به مقصد دستور احسن كلام شود طاقي شكل صنعت هواپیمایی کثافت را خصوصاً تحول و اولین هدایت کند و صفت پست قربانیان نیز احقاق شود. در عرض سيني ادا كردن‌های دریافتی خلبانان ایرانی خيابان بندي به مقصد همکاران كلاه خود تو کشورهای افزونتر صفت پست پایینتری دارند و ما امیدواریم ادا كردن ارائه شده به مقصد انحای متعدد تو صنعت هوایی کثافت تاثيرپذير سياستمدار و باعث زحمت شدن اعتمادسازی فلاني به مقصد سیستمهای متعدد شود.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *