خانه / اخبار اقتصادی / انواع بازاریابی

انواع بازاریابی

متأسفانه بسیاری از شرکتها و سازمانها تهیه سند چشم انداز بازاریابی و آموزش بازاریابی برای شرکت را چندان مهم نمی دانند.

در حالی که از منظر مشاوره بازاریابی با تهیه این سند برای شرکت ، تمامی بخشهای آن می توانند راهبردها و برنامه ریزیهای متناسب با چشم انداز را طراحی کنند که در نهایت به عملی شدن اهداف خرد و کلان شرکت منجر خواهد شد. ضرورت و اهمیت تهیه سند چشم انداز را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

یک) تعیین اهداف اصلی و بنیادی

تنها با تهیه سند چشم انداز بازاریابی برای شرکت و سازمان است که می توان هدفهای اساسی و پایه ای شرکت را تعیین کرد. اهداف و برنامه های سطوح پائین در شرکتها توسط این سند مشخص می شود تا کلیه برنامه های بازاریابی در مسیر عملی کردن چشم اندازهای کلی شرکت باشد.

دو) به تصویر کشیدن ایده آلها

با تهیه سند چشم انداز بازاریابی برای شرکت می توان به راحتی ایده آلی که مد نظر رهبران شرکت است را به تصویر کشید. برای به تصویر کشیدن موقعیت ایده آل و مورد نظر مدیران باید موقعیت فعلی شرکت به طور کامل و دقیق مشخص با آموزش بازاریابی تعیین شود. در کنار آن ، تصویری که مورد نظر مدیران و رهبران است و تمایل به رسیدن به آن را دارند باید تعیین و مشخص شود تا با برآوردی که از فاصله این دو به دست می آید (تصویر فعلی با تصویر آرمانی و ایده آل) بتوان میزان تلاش برای رسیدن به آن را تعیین کنند. به نظر مشاوره بازاریابی همچنین در صورتی که نیاز به آماده سازی و تهیه مقدمات و ملزومات برای رسیدن به ایده آلهای شرکت باشد آنها را فراهم کنند.

سه) یکپارچه سازی تصمیم مدیران توسط مشاوره بازاریابی

تنها از طریق تهیه سند چشم انداز بازاریابی شرکت یا سازمان است که می توان تصمیم مدیران مختلف را با یکدیگر یکپارچه و هماهنگ کرد. یکپارچگی هدف و تصمیم مدیران ، فضایی قابل پیش بینی و مطمئن به وجود می آورد که در آن وظایف و اهداف تمامی بخشها به خوبی مشخص شده است و به صورت یک کل هماهنگ با یکدیگر عمل می کنند.

چهار) بیانیه مأموریت

معمولاً هر شرکت و سازمانی اهداف و چشم اندازهایی را برای خود در نظر دارد هر چند اگر این چشم انداز به صورت عینی و نوشته شده نباشد ، ولی به نظر مشاور بازاریابی بهتر است این چشم اندازها به صورت سندی تهیه شده و نوشته شوند تا ابلاغ آن به بخشهای مختلف راحت شده و برنامه ریزیهای خرد و کلان شرکت متناسب با آن طراحی شوند. علاوه بر این ، اجرا کردن یک چشم انداز مکتوب و مشخص بسیار راحت تر از یک تصویر ذهنی و انتزاعی است. با استفاده از این سند است که مشاوره بازاریابی می تواند راهکارهای مختلف مدیریت بازار را تعیین و اجرا نماید تا مشتریان و مخاطبان مورد نظر خود را به دست آورد.

پنج) تعیین ابزارهای سنجش عملکرد

داشتن چشم انداز برای شرکت موجب می شود ارزیابی کمیت و کیفیت و چگونگی عملکرد شرکت راحت تر انجام شود ؛ زیرا با تعیین این ایده آلها و معیارها در آموزش بازاریابی می توان به راحتی نحوه عملکرد بخشهای مختلف را سنجید و به این نتیجه رسید که آیا عملکرد این بخشها متناسب با چشم اندازهای شرکت است یا همسو با آنها نمی باشد.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *