خانه / اخبار اقتصادی خارجه / کشورایران زیاد كره زمين نیم میلیون پريان رخت شو مایع صادر انجام بده

کشورایران زیاد كره زمين نیم میلیون پريان رخت شو مایع صادر انجام بده

[ad_1]

سيني پرداخت كردن پلاتس ثمار مبنای آمار به مقصد دوال شده مناجاتگري كردن کشتیرانی، نتیجه ال زمینه جی (رخت شو مایع) کشورایران داخل يكم اسم باشليق میلادی جاری سرخرگ پرقدرتی داشته و داخل ژانویه به مقصد ۵۲۰ الف پريان افزایش یافت که بالاترین معیار كره زمين ديرش برچیده كشته شدن تحریمهای غربی داخل ژانویه اسم باشليق ۲۰۱۶ بوده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، مناجاتگري كردن کشتیرانی مخابره کردند این معیار نتیجه ۱۴۶ الف پريان برتر كره زمين آمار اولیه باریک که داخل اواسط ژانویه منتشر شد. ایضاً داخل مقایسه توسط ۳۷۳ الف پريان نتیجه داخل دسامبر اسم باشليق میلادی ماضي، ۳۹.۴ درصد افزایش اثر داغ می‌دهد. نتیجه کشورایران داخل دسامبر نخستین افزایش قمچي به مقصد قمچي را پشت بام كره زمين ثلاث قمچي کاهیده به مقصد وزیدن تعمیرات خيز ماهه و اشکال کمتر داخل میدان گازی فارس جنوبی روايات.

نتیجه ال‌زمینه‌جی کشورایران داخل اسم باشليق ۲۰۱۷ به مقصد قريب الوقوع ۳.۵ میلیون پريان بزرگ شد و بالاترین حجم نتیجه مقرري داخل اوت به مقصد معیار ۴۲۳ الف پريان صفت بويناك تعمیرات داخل فارس جنوبی هنوز يكم نشده صفت بويناك. فعالیت تعمیراتی داخل این میدان گازی داخل اواسط نوامبر به مقصد پایان رسید.

نتیجه کشورایران به مقصد قهراً کمبود نمایش رنج ها های تک كره زمين شهربان خاورمیانه زیرا انجام بده به دلیل اینکه تولیدکنندگان بالغ شامل کشورعربستان سعودی، کشورامارات متحده عربی، کشورقطر و کشورکویت به مقصد وزیدن متمرکز كشته شدن به مقصد شغل به مقصد قراردادهای بلد اختصاصی و تدوین تقاضای پتروشیمی داخلی، رنج ها های تک کمتری صادر می کنند.

مناجاتگري كردن کشتیرانی مخابره کردند آمارهای مقدماتی تاکنون اثر داغ داده ۱۳۲ الف پريان تعدادی نتیجه داخل فوریه قطعی شده باریک.

سيني مخابره مناجاتگري كردن کشتیرانی و داده های “اس بضع گلوبال پلاتس”، شرکت بازرگانی تایلندی “سیام رخت شو” رنج ها‌ای شامل ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان را پنجم فوریه كره زمين شرکت بازرگانی رخت شو کشورایران داخل کشتی “اوی ال جی سی مینگ لانگ” داخل عسلویه تعدادی تحویل به مقصد گوانگ دانگ داخل جنوب شرقی آسیا تحویل گرفت. این کشتی اکنون داخل خلیج پارس آرامش طلب دارد و آرامش طلب باریک ۲۸ فوریه به مقصد سرمنزل كلاه خود برسد.

شرکت سوخت‌کشورایران اینترترید (نیکو) که زیرمجموعه شرکت ملی سوخت کشورایران باریک، یک رنج ها ۴۴ الف تنی را چهارم فوریه كره زمين شرکت بازرگانی رخت شو کشورایران داخل عسلویه دریافت انجام بده.

شرکت بازرگانی “پاسیفیک پتروکمیکال” نیز آرامش طلب باریک رنج ها ای شامل ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان را كره زمين شرکت بازرگانی رخت شو کشورایران داخل عسلویه داخل کشتی “رخت شو کوریج” تحویل بگیرد. كره زمين این کشتی اکنون نزدیکی بغاز شهرستان هرمز آرامش طلب دارد.

ایضاً آمار به مقصد دوال شده تعدادی کشورچین، تایوان، کشوراندونزی، جنوب آسیا و کشورکنیا اثر داغ انصاف شرکت سوخت‌کشورایران اینترترید داخل ۲۱ ژانویه رنج ها‌ای به مقصد معیار ۴۴ الف پريان ال زمینه جی را كره زمين شرکت بازرگانی رخت شو کشورایران درعسلویه تعدادی تحویل به مقصد مایلیائو داخل تایوان داخل کشتی “ال زمینه جی کپریکورن” دریافت کرده باریک.

شرکت بازرگانی وسطی‌المللی Petredec نیز داخل کشتی “بی دبلیو جال” رنج ها ای به مقصد معیار ۴۴ الف پريان ال زمینه جی را داخل ۲۴ ژانویه داخل عسلویه بارگیری انجام بده که گردوخاک قمچي جاری به مقصد تلوک سمانگ‌کا داخل جزیره سوماترای کشوراندونزی رسید. این کشتی ششم فوریه حرکت انجام بده و اکنون داخل اقیانوس کشورهند داخل مسیر كلاه خود به مقصد صیانت فجیره آرامش طلب دارد.

شرکت Petredec ایضاً قمچي ماضي یک رنج ها ال‌زمینه‌جی به مقصد معیار ۴۴ الف پريان را كره زمين شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج پارس ثمار روی کشتی “بی دبلیو ساکورا” دریافت انجام بده که هشتم فوریه به مقصد تلوک سمانگ‌کا رسید.

این شرکت ایضاً یک رنج ها ۴۴ الف تنی را که كره زمين شرکت بازرگانی صنعت پتروشیمی خلیج پارس خریداری کرده صفت بويناك، ۲۳ ژانویه كره زمين کشتی “پاسیفیک شانگهای” داخل  تلوک سمانگ‌کا تخلیه انجام بده.

پلاتس پیشتر پرداخت كردن کرده صفت بويناك که سایر رنج ها‌هایی که داخل ژانویه داخل عسلویه خریداری شدند شامل رنج ها ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان شرکت “سیام رخت شو” كره زمين شرکت بازرگانی رخت شو کشورایران داخل کشتی “مینگ دی” و رنج ها ۴۴ الف تنی سوخت‌کشورایران اینترترید به مقصد سرمنزل بمبئی کشورهند و ویساخامپاتنام بودند.

افزونتر رنج ها های تحویل داده شده داخل ژانویه شامل رنج ها حاوی ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان بودند که داخل کشتی “پاسیفیک ریزائو” كره زمين صیانت شرکت “کاسپین پتروشیمی” به مقصد کینژو داخل جنوب کشورچین تحویل داده شد. این شرکت ایضاً یک رنج ها ۲۴ الف تنی و یک رنج ها افزونتر ۲۰ الف تنی را هشتم فوریه توسط کشتی “رخت شو دیگنیتی” به مقصد نینگبو رساند.

شرکت بازرگانی ایرانی “تریلیانس” نیز یک رنج ها شامل ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان را هشتم فوریه كره زمين کشتی “رخت شو کریستال” داخل گوانگ دانگ تخلیه انجام بده. این شرکت ایضاً یک رنج ها ۴۵ الف تنی را كره زمين کشتی “اور ریچ ۶” قمچي ماضي داخل دريابار قاسم کشورپاکستان تخلیه انجام بده داخل حالیکه شرکت “گلوبال ریالیتی”یک رنج ها شامل ۳۳ الف پريان پروپان و ۱۱ الف پريان بوتان را هشتم فوریه كره زمين کشتی “رخت شو جاسمین” داخل گوانگ دانگ تخلیه انجام بده.

شرکت بازرگانی وسطی المللی گلنکور نیز هشتم فوریه یک رنج ها شامل ۶ الف پريان پروپان و ۳۱ الف پريان بوتان را كره زمين کشتی “سی اسپید” داخل مومباسای کشورکنیا تخلیه انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *