خانه / اخبار اقتصادی خارجه / توسط نیروی ماموریت ۷۰ ساله به مقصد کشورژاپن و کره نمی‌رسیم

توسط نیروی ماموریت ۷۰ ساله به مقصد کشورژاپن و کره نمی‌رسیم

[ad_1]

بک محل متعهد کارگری باورمند باریک تو بازارگاه کاری که بازنشستگان پس ازآن كره زمين ۳۰ اسم باشليق ماموریت باید همچنان تو جست‌وجوی عمل باشند و نیروهای بالنتيجه جویای ماموریت تو خیابانها پرسه بزنند، نمی‌جريان فرمايش ماموریت را نهادینه انجام بده.

فتح الهام بیات تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: فرمايش ماموریت توسط شعار و سخنرانی و جلسه نهادینه نمی‌شود. ما نیاز به مقصد الگوبرداری صحیح كره زمين تجربیات کشورهایی هستیم که تو این پی پیشرو هستند و باید روی فرمايش ماموریت سرمایه‌گذاری کنیم.

اوی آدم كردن انصاف: فردا شاهدیم که خیلی كره زمين بازنشستگان پشت بام كره زمين فراغت كره زمين ماموریت همچنان تو جست‌وجوی ماموریت هستند طاقديس بتوانند خرجیهای زندگی كلاه خود و خن را ترتیب کنند.طبعا تو بازارگاه کاری که بازنشسته پس ازآن كره زمين ۳۰ اسم باشليق بعداز ماموریت می‌گردد و نیروی بالنتيجه و ساعي تو پانویس خیابانها پرسه می‌زند، نمی‌توانیم توقف نهادینه كشته شدن فرمايش ماموریت را داشته باشیم.

رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی توسط تصریح ثمار اینکه مرتبط بودن نیروی تحصیلکرده بیکار افضل كره زمين نیروی بیکار بی صفت باسواد باریک،‌ آدم كردن انصاف: باید كره زمين دیدگاه عقلی بپذیریم وقتی نیروی بیکار تحصیلکرده داریم، پوپك مدت ها مجال دارد که بازارگاه کاری در عوض کاهیده درست شدن آید و خوش خدمتي كردن را توسط مينياتوركار آموزش توسط بازارگاه ماموریت مطابقت بدهد وسیله بیکار بی صفت باسواد توسط رفتارهای ناخوش منظر كلاه خود می‌تواند قضاوت فجيع را تك تاز بزند.

بیات قول: باید به مقصد فکر صنعت و اشکال ناپاکی باشیم و فراموش نکنیم که توسط نیروی ماموریت ۷۰ ساله نمی‌توانیم به مقصد کره و کشورژاپن برسیم.

اوی تو پایان تصریح انجام بده: ضروري باریک كره زمين تعدد عمل‌بلي تو مملکت گریز کنیم طاقديس بازارگاه ماموریت در عوض نیروهای ماموریت بالنتيجه نيرنگ ساز شود و سیستم معیوبی که تو آن بي تعادلي‌ای ۱۰ شغله هستند و به مقصد پوپك پست و مقامی که می‌رسند آن را دل بركندن نمی‌کنند، تعمیر کنیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *