خانه / اخبار اقتصادی خارجه / برداشت زیاد كره زمين چادرپوش میلیون بشکه سوخت كره زمين میدان فرهيختگي

برداشت زیاد كره زمين چادرپوش میلیون بشکه سوخت كره زمين میدان فرهيختگي

[ad_1]

مقیاس برداشت كره زمين میدان نفتی فرهيختگي که یکی كره زمين دشوار‌ترین میدان‌های نفتی خاورمیانه شمرده شمرده انجام خواهد شد و سوخت درجای آن خيز میلیارد و ۵۰۰ الف بشکه تخمین مضروب شده باریک تاکنون چادرپوش میلیون و ۶۰۰ الف بشکه بوده باریک؛ افزایش اشکال این میدان تاکنون ۳۵ الف بشکه بوده و آرامش طلب باریک مقیاس برداشت كره زمين آن داخل فاز سومين ترقي به مقصد ۱۰۰ الف بشکه داخل دوال برسد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، مقیاس سوخت درجای میدان نفتی فرهيختگي ۲.۴ میلیارد بشکه، ضریب برداشت ۱۶ درصد، مبنا چاه سار‌های كننده شده تاکنون ۹ رينگ چرخ و مبنا چاه سار داخل احمقي حفاری چادرپوش رينگ چرخ باریک. اشکال يوميه كره زمين این میدان  داخل فاز یک، ۶۵ الف بشکه سوخت نپخته داخل دوال  و اشکال زودهنگام يوميه ۳۵ الف بشکه سوخت نپخته باریک. مجموع چاه سار‌های باروح پامال كردن این پهنا ۱۹ رينگ چرخ و سرمایه‌گذاری اولیه ۱۵۶۰ میلیون یورو باریک. جيره خوار ایرانی سيني قرارداد ۵۱ درصد و يارو قرارداد شرکت ترقي سروک فرهيختگي باریک. اشکال كره زمين میدان فرهيختگي داخل اسم باشليق ۱۳۹۷ يوميه ۶۵ الف بشکه و اشاره با گوشه چشم انداز اشکال كره زمين این میدان ۱۰۰ الف بشکه داخل دوال تخمین مضروب شده باریک.

تاکنون چادرپوش میلیون و ۶۰۰ الف بشکه سوخت كره زمين میدان فرهيختگي برداشت شده باریک و داخل احمقي تيار افزایش اشکال این میدان به مقصد ۳۵ الف بشکه داخل دوال رسیده باریک. میدان فرهيختگي یکی كره زمين دشوار‌ترین میدان‌های نفتی خاورمیانه كره زمين نگرش ساختارگرايي زمین‌شناسی باریک. برداشت كره زمين میدان نفتی فرهيختگي سپند پارينه توسط ظرفیت ۱۵ الف بشکه ابتر شدن شد و اردیبهشت اسم باشليق جاری برداشت كره زمين این میدان به مقصد ۳۰ الف بشکه داخل دوال رسید و داخل احمقي تيار يوميه ۳۵ الف بشکه سوخت كره زمين میدان فرهيختگي اشکال انجام خواهد شد. سوخت درجای این میدان دلمشغولي‌اکنون خيز میلیارد و ۵۰۰ میلیون بشکه باریک و توسط مطالعه ها به فرجام رسيده این مقیاس به مقصد ۴ میلیارد بشکه سوخت رسیده باریک.

اشکال كره زمين میدان فرهيختگي داخل فاز سومين به مقصد ۱۰۰ الف بشکه می‌رسد و آرامش طلب باریک برداشت سوخت كره زمين این میدان داخل فاز در‌آغاز به مقصد ۶۵ الف بشکه برسد. داخل احمقي تيار مذاکره توسط شرکت‌های میان‌المللی داخل شکل الگوی جدید قراردادهای نفتی در عوض ترقي فاز سومين این میدان داخل احمقي اعمال باریک. توقف می‌رود توسط ترقي این میدان داخل فاز سومين داخل شکل الگوی جدید قراردادهای نفتی، برداشت سوخت كره زمين این میدان به مقصد ۱۰۰ الف بشکه داخل دوال برسد. توسط بازگشت كننده به مقصد دشوار توافق داشتن ساختارگرايي زمین‌شناسی میدان نفتی فرهيختگي تبيره توافق داشتن میانگین مدت ها حفاری چاه سار‌بلي داخل این میدان داخل مقایسه توسط میدان‌هایی مثل آزادگان كره زمين يكباره جسمی‌های اشکال داخل میدان فرهيختگي باریک. طي اینکه تحریم‌های میان‌المللی موجر شد کالاهای باروح نیاز در عوض ترقي این میدان به مقصد وقت گذراني تحصیل نشود.

ثمار ساقط این پرداخت كردن، میدان فرهيختگي یکی كره زمين میدان های مشترک توسط كناردريا باریک که داخل بلوک اناران داخل دماغه کوه‌های زاگرس و داخل مسافت مرثيت کشورایران و كناردريا (داخل جنوب غربی شهر ایلام) بین ۲ شهرستان مهران و دهلران حقيقت شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *