خانه / اخبار اقتصادی خارجه / بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران توسط سعودی‌بلي

بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران توسط سعودی‌بلي

[ad_1]

بررسی زيت تجاری کشورایران و عربستان طی ١٠ پادزهر اثر داغ می‌دهد که زيت بازرگان خيز ناپاکی مالامال جنين و رو به مقصد افول بوده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا،  بررسی زيت بازرگان ۱۰ ساله کشورایران و کشورعربستان سعودی طی بازنگري گاهی اسم باشليق ۱۳۸۴ طاقي شكل اسم باشليق ۱۳۹۴ اثر داغ می دهد که بازرگان وسطی خيز ناپاکی كره زمين اسم باشليق ١٣۸۷ به مقصد پس ازآن درخشش شهرستان پیشین كلاه خود را كره زمين يك دست كردن داده باریک و توسط روندی نوسانی داخل سطحی پایین‌نمناك كره زمين ۲۰۰ میلیون دلار همیشگی یافته باریک.

كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۸ ميانه قیمت واردات كره زمين ميانه قیمت نتیجه پیشی دم برآوردن و داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ مصادف توسط افزایش دايگي بازگشت كننده ميانه قیمت واردات گواهي نامه لغزان شدید ميانه قیمت نتیجه هستیم که داخل اسم باشليق ۱۳۹۴ این شاخص تعدادی خيز ناپاکی داخل مساحت گيري پایین نمناك كره زمين یک دلار به مقصد یک‌افزونتر نزدیک شدند و داخل مجموع زيت تجاری خيز ناپاکی داخل باده بي درد گاهی باروح بررسی پرنوسان و رو به مقصد افول بوده باریک.

واردات عربستان كره زمين کشورایران مسیری کاملا داخل خلاف صوب جریان واردات این ناپاکی كره زمين زمين طی کرده و علی رغم افزایش متوالي واردات این ناپاکی كره زمين زمين داخل باده بي درد باروح بررسی نتیجه کشورایران به مقصد عربستان داخل ده پادزهر رو به مقصد افول بوده باریک.

ثمار فروافتاده بررسی‌های به فرجام رسيده بها نتیجه داخل اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۲۵۷ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۳۵۱ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۳۱۰ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۳۸۸ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۱۷۷ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۷۶ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۱۰۹ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۱۱۵ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۹۱ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۱۵۸ میلیون دلار و داخل اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۱۳۴ میلیون دلار بوده باریک.

این داخل دانست باریک که بها واردات داخل اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۲۴۳ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۵۹۶ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۵۰۰ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۱۷۳ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۲۲۸ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۱۷۱ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۱۳۹ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۷۰ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۴۴ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۴۵ میلیون دلار و داخل اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۷۷ میلیون دلار بوده باریک.

ایضاً میانی تجاری داخل اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۱۴ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۲۴۵- میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۱۹۰- میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۲۱۵میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۵۱- میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۹۵- میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۳۰- میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۴۵ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۴۷ میلیون دلار، داخل اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۱۱۳ میلیون دلار و داخل اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۵۷ میلیون دلار بوده باریک.

بنابراین رشد بازرگان کشورایران و کشورعربستان سعودی داخل اسم باشليق ۱۳۸۵ مواجه نزد ۳۷ درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۸۶ مواجه نزد ۱۲- درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۸۷ مواجه نزد ۲۵ درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۸۸ مواجه نزد ۵۴- درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۸۹ مواجه نزد ۵۷- درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۹۰ مواجه نزد ۴۴  درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۹۱ مواجه نزد ۶ درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۹۲ مواجه نزد ۲۱- درصد، داخل اسم باشليق ۱۳۹۳ مواجه نزد ۷۲ درصد و داخل اسم باشليق ۱۳۹۴ مواجه نزد ۱۵- درصد بوده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *