خانه / اخبار اقتصادی خارجه / بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران و کشورروسیه

بررسی بازرگان ۱۰ ساله کشورایران و کشورروسیه

[ad_1]

بررسی زيت ۱۰ ساله بازرگان کشورایران و کشورروسیه طی اسم باشليق‌های ۱۳۸۴ طاقديس ۱۳۹۴ داغ جا می‌دهد که توسط صور گروهي تاثیرپذیری دايگي بازگشت كننده روابط تجاری خيز ناپاکی كره زمين تحریم‌های وسطی‌المللی، حجم بازرگان بین کشورایران و کشورروسیه و به مقصد اسم مورد نتیجه کشورایران به مقصد ناپاکی پرحاصل حمایت اندک بوده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، ثمار خلاف نتیجه ناچیز‌جنين کشورایران به مقصد کشورروسیه که تو عزايم كلاه خود به مقصد ۵۰۰ میلیون دلار تو اسم باشليق ۱۳۹۱ و تو حضیض كلاه خود به مقصد ۱۷۳ میلیون دلار تو اسم باشليق ۱۳۹۴ كبير شده باریک، واردات كره زمين این ناپاکی نوسانات دايگي توجهی را تو ۱۰ پارينه به مقصد كلاه خود دیده باریک که حداکثر قيمت واردات سالاسال تو ۱۰ پارينه زیاد كره زمين ۱.۶ میلیون دلار تو اسم باشليق ۱۳۹۱ و مينياتوركار آن ۱۷۳ میلیون دلار تو اسم باشليق ۱۳۹۴ ثابت شدن شده باریک.

میانی تجاری تو تمامی اسم باشليق‌های باروح بررسی منفی بوده و برخلاف افزونتر شرکای باروح بررسی تو این پرداخت كردن محض اين كه نگرش خيز اسم باشليق ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳، تو افزونتر اسم باشليق‌بلي ميانه قیمت نتیجه مدام زیادتر كره زمين ميانه قیمت واردات بوده که جلوت محصولاتی شايعه سازي كردن پسته و محصولات غذایی فرآوری شده تو سله محصولات کالاهای پایه می‌تواند توجیه‌کننده این امر سياستمدار.

نکته جالب اینکه تو اسم باشليق ۱۳۹۲ که پایین‌ترین مساحت گيري ميانه قیمت نتیجه اسم نويسي باریک، سیمان تو رئيس محصولات پایه آرامش طلب دارد.

واردات کشورروسیه كره زمين کشورایران نیز تو اسم باشليق‌هایی که واردات این ناپاکی كره زمين كره خاكي روندی واحد وزن معادل داشته، استريوفونيك تغییری به مقصد كلاه خود ندیده اما تو اسم باشليق‌هایی که واردات جهانی آن رو به مقصد او بوده، این او شامل احمقي کشورایران نیز شده باریک.

تو مجموع می‌جريان ديباچه انجام بده که توسط صور گروهي تاثیرپذیری دايگي بازگشت كننده روابط تجاری کشورایران و کشورروسیه، كره زمين تحریم‌های وسطی‌المللی حجم بازرگان بین خيز ناپاکی و به مقصد اسم مورد نتیجه کشورایران به مقصد کشورروسیه حمایت اندک بوده باریک.

قيمت نتیجه کشورایران به مقصد کشورروسیه به مقصد تامین تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۱۸۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۲۸۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۳۶۷  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۳۵۸ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۳۳۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۳۳۰ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۳۷۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۵۰۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۳۱۷ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۲۹۵ میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۱۷۳ میلیون دلار بوده باریک.

ایضاً قيمت واردات کشورایران كره زمين کشورروسیه به مقصد تامین تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۱۰۳۴ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۶۶۵ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۸۶۶ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۱۱۹۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۹۰۸ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۴۳۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۷۵۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۱۶۳۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۶۸۹  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۶۳۹  میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۵۱۷ میلیون دلار بوده باریک.

علاوه ثمار این بررسی‌بلي داغ جا می‌دهد که میانی تجاری به مقصد تامین تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۸۵۱- میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۳۷۶- میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۴۹۹-  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۸۳۴- میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۵۷۵-  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۱۰۳-  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۳۸۸-  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۱۱۳۰- میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۳۷۲-  میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۳۴۴-  میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۳۴۴-  میلیون دلار بوده باریک.

این تو دانست باریک که کیفیت بازرگان کشورایران و کشورروسیه تو اسم باشليق ۱۳۸۵ توسط رشد ۵۷ درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ توسط رشد ۲۷ درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ توسط رشد ۲- درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ توسط رشد ۷-  درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ توسط رشد ۱- درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ توسط رشد ۱۲ درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ توسط رشد ۳۵ درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ توسط رشد ۳۷-  درصدی، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ توسط رشد ۷- درصدی و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ توسط رشد ۴۱-  درصدی مقابل شدن بوده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *