خانه / اخبار اقتصادی خارجه / بررسی ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا

بررسی ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا

[ad_1]

بررسی ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا سخنان كره زمين زيت پایدار رشد نتیجه کشورایران به مقصد این ناپاکی همسایه باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا،  بررسی زيت ۱۰ اسم باشليق بازرگان کشورایران و كناردريا تو بازنگري گاهی اسم باشليق ۱۳۸۴ طاقديس ۱۳۹۴ اثر داغ می دهد که این بازرگان توسط روندی پایدار تو رشد نتیجه کشورمان به مقصد كناردريا محرك ارتقای نتیجه کشورایران كره زمين تك تاز ۱.۲ میلیارد دلار تو اسم باشليق ۱۳۸۴ به مقصد ۶.۲ میلیارد دلار تو اسم باشليق ۱۳۹۴ شده باریک.

تو درازگوش این سالها میانی تجاری مدام واحد وزن معادل و رو به مقصد افزایش بوده و به مقصد سواي تو اسم باشليق ۱۳۹۲ تو تمامی سالها گواهي نامه رشد واحد وزن معادل نتیجه به مقصد ناپاکی كناردريا بوده‌ایم.

هرچند درخور توجه‌ترین نکته منفی دايگي ذکر تو بنیان نتیجه به مقصد این ناپاکی را می جريان او ميانه بالا قیمت نتیجه به مقصد كناردريا ديباچه انجام بده که نشان دهنده افزایش مرکز محصولات توسط قيمت مضاعف و جزء جزء‌آوری پایین‌نمناك تو سله کالاهای بنیاد کشورمان به مقصد كناردريا باریک. گواهي نامه این ادعا نیز جلوت و تثبیت مرکز سیمان به مقصد ترفیع محدود بنیاد كره زمين اسم باشليق ۱۳۸۷؛ سالی که زيت نزولی ميانه بالا قیمت نتیجه يكم شده باریک می‌سياستمدار.

علاوه ثمار این او شدید واردات كناردريا كره زمين زمين تو اسم باشليق ۲۰۱۶ واردات این ناپاکی كره زمين کشورایران به مقصد مثل سالهای ماضي رشد واحد وزن معادل را پابرجا شدن کرده که نشان دهنده مرکز بالای کشورایران تو بازارگه كناردريا و استحکام روابط تجاری خيز ناپاکی باریک.

قيمت نتیجه تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۱۲۲۴ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۱۷۹۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۱۸۱۷ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۲۷۶۲ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۴۱۰۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۴۵۳۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۵۱۵۰ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۶۲۴۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۵۹۴۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۶۱۳۲ میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۶۲۳۷ میلیون دلار بوده باریک.

این تو دانست باریک که قيمت واردات تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل هشت میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۳۵ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۹۰ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۶۷ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۶۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۴۶ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۱۲۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۸۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۶۸ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۶۰ میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۷۰ میلیون دلار بوده باریک.

ایضاً میانی تجاری تو اسم باشليق ۱۳۸۴ معادل ۱۲۱۶ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۵ معادل ۱۷۵۶ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ معادل ۱۷۲۷ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ معادل ۲۶۹۵ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ معادل ۴۰۴۸ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ معادل ۴۴۹۳ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ معادل ۵۰۲۹ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ معادل ۶۱۶۶ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ معادل ۵۸۸۱ میلیون دلار، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ معادل ۶۰۷۲ میلیون دلار و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ معادل ۶۱۶۷ میلیون دلار بوده باریک.

بنابراین رشد بازرگان کشورایران و كناردريا تو اسم باشليق ۱۳۸۵ روبه رو ۴۶ درصد، تو اسم باشليق ۱۳۸۶ روبه رو یک درصد، تو اسم باشليق ۱۳۸۷ روبه رو ۵۲ درصد، تو اسم باشليق ۱۳۸۸ روبه رو ۴۰ درصد، تو اسم باشليق ۱۳۸۹ روبه رو ۱۰ درصد، تو اسم باشليق ۱۳۹۰ روبه رو ۱۳  درصد، تو اسم باشليق ۱۳۹۱ روبه رو ۲۱ درصد، تو اسم باشليق ۱۳۹۲ روبه رو ۵- درصد، تو اسم باشليق ۱۳۹۳ روبه رو ۳ درصد و تو اسم باشليق ۱۳۹۴ روبه رو ۲ درصد بوده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *