خانه / اخبار اقتصادی خارجه / تعبیه پیش‌نویس آزادسازی ورقه شناسايي‌های كسر‌فروشی به حضور رسيدن بازارهای موبایل

تعبیه پیش‌نویس آزادسازی ورقه شناسايي‌های كسر‌فروشی به حضور رسيدن بازارهای موبایل

[ad_1]

شاهدان بررسی‌های فنی و اصدار پرنيان دائم الخمر تجهیز دستورالعمل ها و پيوندها رادیویی كره زمين تعبیه پیش‌نویس آزادسازی ورقه شناسايي به حضور رسيدن بازارهای هم مقام هم پياله و برپا نبا انصاف و قول: این پیش‌نویس داخل صف مدل داخل کمیسیون تجهیز دستورالعمل ها پيوندها آرامش طلب دارد طاقديس درصورت تایید کمیسیون به مقصد برگزاري درآید.

نسترن محسنی داخل قول‌وگو توسط ایسنا، درزمينه ورقه شناسايي‌های فعلی به حضور رسيدن بازارهای هم مقام هم پياله و برپا افزود: درحال تيار  توسط بازگشت كننده به مقصد تعیین ديواركشي شدن و کف ورقه شناسايي‌های بازارهای كسر‌فروشی هم مقام هم پياله و برپا اعم كره زمين مصلحت، پیامک و دیتا كره زمين صیانت کمیسیون تجهیز دستورالعمل ها پيوندها، اپراتورها باید ورقه شناسايي به حضور رسيدن این بازارها را مبتنی ثمار ديواركشي شدن و کف ورقه شناسايي به تصويب رسيده، تجهیز کنند.

به مقصد كلام کاهش، در عوض ورقه شناسايي عادی، ورقه شناسايي تنظیمی اپراتورها باید میان کف و ديواركشي شدن ورقه شناسايي به تصويب رسيده و در عوض ورقه شناسايي تشویقی می‌تواند زیر کف ورقه شناسايي و توسط پیمان تعیین‌شده داخل مصوبات مربوطه کمیسیون سياستمدار.

شاهدان رگولاتوری تاکید انجام بده: دشمن شكن بازارهای رقابتی و نیمه رقابتی، به مقصد‌وزیدن تعدد بازیگران و به مقصد‌رعايت جذب مشترک زیاد‌نمناك، نزدیک كشته شدن ورقه شناسايي تنظیمی اپراتورها به مقصد کف ورقه شناسايي باریک و به مقصد همین وزیدن ديواركشي شدن ورقه شناسايي طاقديس قريب الوقوع زیادی داخل این بازارها بی‌خراب شدن انجام خواهد شد.

به مقصد كلام محسنی، رویکرد داخل پیش سل گرفتن كره زمين صیانت اپراتورهای هم مقام هم پياله و برپا داخل درازگوش یک اسم باشليق انتهایی داخل تجهیز ورقه شناسايي‌بلي و به مقصد صفت منسوب به طوس خاص ورقه شناسايي داده/دیتا، نشان دهنده بازگشت كننده اپراتورها به مقصد کف ورقه شناسايي بوده باریک.

شاهدان رگولاتوری قول: داخل گاهی شرایطی، روبه رو رویکردهای میان‌المللی، توصیه ثمار آزادسازی ورقه شناسايي باریک. به مقصد عبارتی رگولاتور افزونتر خيابان بندي به مقصد تعیین ديواركشي شدن و کف ورقه شناسايي مبادرت كردن نمی‌کند و ظنين شدن كاستن Efficient Charge، که به موجب تعیین ورقه شناسايي كره زمين صیانت كلاه خود بخش پس ازآن كره زمين یک بازنگري هنگامی نسبتا کوتاه دايگي احصاء باریک، ملاک بازگشت كننده و عاملي رگولاتور  آرامش طلب می‌گیرد و ورقه شناسايي‌های تنظیمی بینهایت پایین‌نمناك كره زمين این مساحي كردن که حذف شدني مينياتوريست کنار سود شرکت‌بلي را نفله كردن‌گیری کند، كره زمين صیانت رگولاتور کنترل و انجام دستورالعمل ها انجام خواهد شد.

کاهش افزود: درزمينه ورقه شناسايي‌های تنظیمی اپراتورهای حكم فرما ثمار بازارگه SMP، توسط بازگشت كننده به مقصد جيره خوار بازارگه این اپراتورها و اثرات شدیدتری که ورقه شناسايي‌گذاری ناصحیح احتمالی كره زمين صیانت آن‌بلي می‌تواند ثمار بازارگه رقابتی ایجاد کند، این تمرکز و بازگشت كننده كره زمين صیانت رگولاتور، یاری شدیدتر باریک. داخل همین راستا رگولاتور توجیه قیمت‌گذاری را باتوجه به مقصد قیمت صفت انحصارطلب‌شده به حضور رسيدن و ظنين شدن كاستن داخل بازارگه، كره زمين پيچيدن حكم فرما و كبير بازارگه به مقصد لفظ پیشینی و كره زمين اپراتورهای کوچک و غیرمسلط به مقصد‌لفظ پسینی سروقت می‌کند طاقديس درصورت احتمال داده شده وجود داشتن افعالی چو انداختن قیمت گذاری تهاجمی و یاری پایین یا قیمت گذاری احتمالاً كره زمين یارانه‌دهی متقاطع و یا قیمت‌گذاری توسط کنار سود یاری پایین و یا قیمت‌گذاری‌های مبتنی ثمار تبانی، كره زمين سرخرگ ارائه خدمتگزار و یا آدم كردن ارائه خدمتگزار به مقصد تامین در عوض اپراتورهای كبير و کوچک گریز کند.

اوی تصریح انجام بده: توسط برون رفت كره زمين بازارهای انحصاری و حرکت خصوصاً هم چشمي كردن هرچه زیاد‌نمناك داخل بخش، اصلاحات رویه‌های تجهیز گری و عاملي، مبتنی ثمار او صفت دوده غیرضروری داخل بازارگه كره زمين صیانت رگولاتوری و توصيه كردن مشکل به مقصد كلاه خود بخش خودداری ناپذیر باریک و اساسا چابکی و ایجاد خلاقیت زیاد‌نمناك داخل ارائه به حضور رسيدن، داخل واگذاری مسوولیت‌های زیادتر به مقصد كلاه خود بخش و بازیگران بازارگه باریک.

اوی اشارت انجام بده که این مشکل به مقصد هیچ ديباچه دلیلی ثمار گروهي عاملي بی ناچیز و کاست ثمار نحوه عملکرد اپراتورها نخواهد صفت بويناك و یقینا داخل لفظ تصویب این کالای، وظایف رگولاتوری خطیر نمناك نیز جمعیت، چراکه  بخش و داخل قله آن رگولاتوری داخل ابتر شدن یک شاهراه جدید آرامش طلب دارند، وسیله طاقديس هنگامی که به مقصد این مسیر واصل نشویم، تمامی قريب الوقوع و باقيمانده این مسیر شاید دايگي پیش‌بینی و دستیابی مبادا. حكماً درصورت لزوم رگولاتورها كره زمين ابزارهایی چو انداختن انجام دستورالعمل ها و یا تجهیز‌گری پسینی – put up legislation – كاربرد خواهد انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *