خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ترکان به مقصد ابهامات گنجفه باز درزمينه عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت جواب انصاف

ترکان به مقصد ابهامات گنجفه باز درزمينه عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت جواب انصاف


به ‌دست آوردن اقتصاد وامور دارایی و اداره کننده دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت مهمانان فردا کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی بودند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل اسم مورد جلسه فردا قول:‌توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه در عوض كره زمين نمایندگان فهمید تحقیق و آش غوره كره زمين دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت را مطرح کرده بودند آقای ترکان داخل این جلسه ابهامات و صفت باعث چندی نمایندگان داخل اسم مورد عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت را طاقديس حدامکان جواب انصاف اما تصمیم گیری داخل اسم مورد اعمال تحقیق و آش غوره كره زمين پرسپكتيو بي لياقت به مقصد جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

کاظم دلخوش افزود:‌ داخل بخش دیگری كره زمين جلسه فردا طیب نیا به ‌دست آوردن اقتصاد و دارایی گزارشی داخل اسم مورد وطن اختيار كردن مالیاتی و پیش بینی های لفظ دم برآوردن كره زمين صیانت دولت تعدادی درآمدهای مالیاتی داخل اسم باشليق آینده ارائه انجام بده و صفت باعث نمایندگان داخل این اسم مورد را جواب انصاف.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *