خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ترکان به مقصد ابهامات گنجفه باز درزمينه عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت جواب انصاف

ترکان به مقصد ابهامات گنجفه باز درزمينه عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت جواب انصاف

[ad_1]

به ‌دست آوردن اقتصاد وامور دارایی و اداره کننده دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت مهمانان فردا کمیسیون اقتصادی گنجفه باز شورای اسلامی بودند.

سخنگوی کمیسیون اقتصادی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل اسم مورد جلسه فردا قول:‌توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه در عوض كره زمين نمایندگان فهمید تحقیق و آش غوره كره زمين دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت را مطرح کرده بودند آقای ترکان داخل این جلسه ابهامات و صفت باعث چندی نمایندگان داخل اسم مورد عملکرد دائم الخمر پرسپكتيو بي لياقت را طاقديس حدامکان جواب انصاف اما تصمیم گیری داخل اسم مورد اعمال تحقیق و آش غوره كره زمين پرسپكتيو بي لياقت به مقصد جلسات بعدی کمیسیون موکول شد.

کاظم دلخوش افزود:‌ داخل بخش دیگری كره زمين جلسه فردا طیب نیا به ‌دست آوردن اقتصاد و دارایی گزارشی داخل اسم مورد وطن اختيار كردن مالیاتی و پیش بینی های لفظ دم برآوردن كره زمين صیانت دولت تعدادی درآمدهای مالیاتی داخل اسم باشليق آینده ارائه انجام بده و صفت باعث نمایندگان داخل این اسم مورد را جواب انصاف.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *