خانه / اخبار اقتصادی خارجه / تشکیل کارگروه خصوصی نتیجه خودرو داخل وزارت صنعت

تشکیل کارگروه خصوصی نتیجه خودرو داخل وزارت صنعت

[ad_1]

نظار به ‌دست آوردن صنعت كره زمين تشکیل کارگروه هماهنگی اجرایی داخل ارتقای موقعیت، نتیجه و فعاليت ها پشت بام كره زمين شكسته خودرو نبا انصاف.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا،‌ زيبايي یونس سینکی داخل بازدید كره زمين شرکت کشورایران خودرو و مجلس نشين توسط مدیران آن توسط اشاعت به مقصد اثرات تشکیل این کارگروه قول: وزارت صنعت، كان و بازرگان صفا هم‌پیشگی تعدادی افزایش نتیجه صنعت خودرو باریک و بازارهای زیرساخت خودرو سازان كره زمين رويت سیاست گذاری های بیشمار بسیار جمعیت.

اوی افزود:‌ باید توسط ديد مشترک و وحدت رويت به مقصد مشکلات و مسایل موجود، سير و رویکردهای تخصصی داخل پیش گیریم طاقي شكل نتایج مقبول تری داشته باشیم.  

اوی كره زمين ادخال بدي ها اقتصادی وزارت صنعت به مقصد مقوله نتیجه نبا انصاف و قول:‌ داخل این بخش باید توسط ارتقای موقعیت، ‌مدعا های بازارهای پامال كردن را تهیه کنیم. وزارت صنعت،‌ پی ترقي بازارهای زیرساخت را مهيا خواهد انجام بده.  

سینکی ثمار دستیابی به مقصد پامال كردن اشکال three میلیون اسباب خودرو و نتیجه ۳۰ درصدی آن داخل صفت حرام زاده اشاره با گوشه چشم انداز ۱۴۰۴ تصریح انجام بده و افزود: خودروسازان باید دستور كار ریزی فنی و تخصصی را اعمال دهند و وزارتخانه نیز به مقصد گدازش مشکلات عمومی زیرا خواهد انجام بده.  

نظار به ‌دست آوردن صنعت،‌ كان و بازرگان وعاء خودروسازان داخل به شدني شاخص های بیشمار اقتصادی را درخور توجه ارزیابی انجام بده و قول:‌ کشورایران خودرو توسط سير بالای کشورمالی وعاء حمایت مهمی داخل مسئولیت های اجتماعی به مقصد خصوصی اشتهازا زایی دارد. 

اوی تاکید انجام بده:‌ خودروسازان باید توسط ایفای وعاء الفبايي ای و تخصصی كره زمين بسیار های دولت داخل بخش های ورقه شناسايي‌ای بی‌نیاز شوند و دولت صرفا به مقصد ديباچه موافق کننده ترقي یافتگی صنعت زياد ایفای وعاء کند.  

سینکی طي اشعاركننده رضایت كره زمين اقدامات ختنه شده داخل رديف نظامي تکنیک کشورایران خودرو به مقصد خصوصی داخل فهمید موقعیت،‌ فعاليت ها پشت بام كره زمين شكسته و ترقي محصولات جدید، قول:‌ دهن واحد وزن معادل ایجاده شده باید آدم كردن داشته سياستمدار طاقي شكل صنعت خودرو ناپاکی به مقصد موفقیت های بیشتری ست كردن یابد.  

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *