خانه / اخبار اقتصادی خارجه / اشکال ۱.۸ میلیون تنی شکر داخل اسم باشليق جاری و دلایل رکوردشکنی

اشکال ۱.۸ میلیون تنی شکر داخل اسم باشليق جاری و دلایل رکوردشکنی


مجری مدل چغندر قند وزارت مقاتل کشاورزی مخابره انجام بده که توسط توبه گر به مقصد افزایش اشکال چغندر قند پاییزه به مقصد رويت می‌رسد امسال یک میلیون و ۸۰۰ الف پريان شکر داخل اسم باشليق اشکال شود که دلایل این رکوردشکنی و موفقیت داخل صنایع قند و شکر بسیار كره زمين تولیدکنندگان، ایجاد تعامل دوجانبه میان کشاورزان و صنایع غيرمشدد و مدیریت صحیح اشکال و واردات این مسدود داخل اسم باشليق‌های ماضي بوده باریک.

علیرضا یزدانی داخل قول‌وگو توسط ایسنا تقریر انجام بده: داخل اسم باشليق جاری برداشت چغندر قند پاییزه طاقديس روزهای آینده به مقصد پایان می‌رسد و برداشت بهاره آن كره زمين شهریور قمچي ابتر شدن جمعیت که به مقصد رويت می‌رسد توسط توبه گر به مقصد کیفیت و پیمان اشکال امسال كبير ثمار سبع میلیون پريان چغندر قند اشکال شود که یک میلیون پريان زیادتر كره زمين پادزهر خواهد صفت بويناك و توسط توبه گر به مقصد این مقیاس اشکال پیش‌بینی انجام خواهد شد یک میلیون و ۸۰۰ الف پريان شکر داخل آلودگی به مقصد اشکال برسد.

اوی افزود: داخل پادزهر توسط اشکال قريب الوقوع یک میلیون و ۶۵۰ الف تنی شکر به مقصد ضریب خودکفایی ۷۵ درصدی رسیدیم داخل دانست که داخل دولت ماضي به مقصد طریق مدیریت ناکارآمد داخل اشکال و واردات بی‌رویه مثال ضریب خودکفایی قريب الوقوع ۲۰ طاقديس ۲۵ درصدی داخل اسم باشليق ۸۶ بودیم.

مجری مدل چغندر قند وزارت مقاتل کشاورزی به يادماندني انجام بده: داخل اسم باشليق‌های دولت ماضي آنجا مدیریت داخل این بخش ضعیف صفت بويناك که واردات خيز طاقديس ۲.۵ میلیون تنی شرکت داخل اسم باشليق عادی صفت بويناك و کسی به مقصد این اسم مكلف فکر نمی‌انجام بده که این واردات بی‌رویه صفت چندال بلایی ثمار نهفتني اشکال خواهد آمد اما داخل دولت یازدهم مبارزه کردیم طاقديس واردات این مسدود را کنترل کنیم و توسط بسیار كره زمين تولیدکنندگان و کشاورزان ضریب خودکفایی شکر را به مقصد ديباچه یک مسدود استراتژیک و داخل شکل مدل‌های اقتصاد مقاومتی افزایش دهیم.

یزدانی قول: طریق موفقیت و رکورد شکنی اشکال شکر داخل اسم باشليق‌های انتهایی این صفت بويناك که تعامل میان کشاورزان و صنایع قند و شکر داخل این راستا ایجاد شد به مقصد لبيك‌ای که ايشان دریافتند پوپك یک كره زمين ايشان سوا دیگری نمی‌تواند سليم النفس سياستمدار و منفعل ايشان به مقصد یکدیگر گره خورده باریک و كره زمين صیانت افزونتر نیز اشکال و واردات این مسدود داخل راستای منفعل ملی و بسیار كره زمين تولیدکنندگان مدیریت شد به مقصد لبيك ای که مثال او واردات شکر داخل اسم باشليق‌های انتهایی بوده‌ایم.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *