خانه / اخبار اقتصادی خارجه / جزئیات کامل بازدادن تسهیلات به مقصد واحدهای تولیدی داخل اسم باشليق ۹۶+ بهم نماه

جزئیات کامل بازدادن تسهیلات به مقصد واحدهای تولیدی داخل اسم باشليق ۹۶+ بهم نماه

[ad_1]

طاقي شكل ابتدای شطرنج باز اسم باشليق جاری و داخل شکل مطرود گشتن درخشش اشکال ۲۶ الف و ۴۱۸ بنگاه تولیدی مندرج غيرماذون کرده‌بضع که كره زمين این مبنا ۷۶۲۴ بازجست به مقصد بانک‌بلي معرفی شده و اعتباری معادل ۵۹۰۰ میلیارد ده ريال در عوض ايشان داخل رويت دم برآوردن‌بضع. علاوه ثمار این به مقصد ۱۳۱۶ بازجست تولیدی مبلغی معادل یک الف و ۱۸۸ میلیارد ده ريال بازدادن شده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، داخل پادزهر مطرود گشتن درخشش اشکال اقتصادی توسط بازدادن تسهیلاتی معادل ۲۴ الف میلیارد ده ريال به مقصد ۱۷ الف بازجست تولیدی تکنیک و کشاورزی داخل نحو فریضه آرامش طلب گرفت و داخل اسم باشليق جاری نیز این مطرود گشتن به مقصد ديباچه مکمل مطرود گشتن قبلی داخل صوب بازدادن تسهیلات به مقصد ۳۰ الف بازجست تولیدی ملحوظ آرامش طلب دم برآوردن باریک.

داخل طرحی که آرامش طلب باریک فروسو ديباچه درخشش اشکال اقتصادی داخل اسم باشليق جاری ملحوظ آرامش طلب گیرد ۲۰ الف میلیارد ده ريال عبرت آميز صوب بازدادن به مقصد ۱۰ الف بازجست تکنیک داخل راستای به شدني کیفیت فعلی و نیز ۱۰ الف میلیارد ده ريال در عوض ۵۰۰۰ بازجست تکنیک کوچک، ميانه بالا و بالغ به مقصد ملحوظ نوسازی و بهسازی تعریف شده باریک.

ثمار فتاده جدولی که داخل اختیار خبرنگار ایسنا آرامش طلب دم برآوردن تاکنون ۲۶ الف و ۴۱۸ بنگاه تولیدی کوچک و ميانه بالا صوب داخل شکل مطرود گشتن درخشش اشکال كره زمين ابتدای اسم باشليق طاقي شكل شطرنج باز اسم باشليق جاری مندرج غيرماذون کرده‌بضع. كره زمين این مبنا ۷ الف ۶۳۴ بازجست به مقصد بانک معرفی شده و مبلغی قريب الوقوع ۵ الف و ۹۰۰ میلیارد ده ريال در عوض آن‌بلي داخل رويت مسلوب‌ باریک. علاوه ثمار این ۱۳۱۶ بازجست تولیدی مبلغی قريب الوقوع یک الف و ۱۸۸ میلیارد ده ريال  دریافت کرده‌بضع.

داخل ذیل بهم نماه پيوسته كاري به مقصد پرداخت كردن تسهیلات پرداختی به مقصد بنگاه‌های کوچک و ميانه بالا داخل شکل مطرود گشتن درخشش اشکال كره زمين ابتدای اسم باشليق طاقي شكل شطرنج باز آورده شده باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *