خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ساخت ۴۸ الف بازجست بیت در عوض اناث مدير اهل خانه

ساخت ۴۸ الف بازجست بیت در عوض اناث مدير اهل خانه


به ‌دست آوردن دستگير، وظیفه و توانگري اجتماعی قول: ۴۸ الف بازجست بیت در عوض اناث مدير اهل خانه تو ست كردن ساخت باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، دکتر علی ربیعی پسين چهارشنبه تو جمعيت خبرنگاران توسط تعبیر اینکه  كره زمين خيز اسم باشليق پیش دستور كار‎هایی را توسط هماهنگی خیرین، زیرساخت مستضعفان و بیت سرخرگ کردیم، تقریر انجام بده: پوپك قمچي واگشايي واحدهای بیت محبت را داریم.

اوی آدم كردن انصاف: فردا ۱۰۰ بازجست مسکونی تو لرستان در عوض خن‎های خيز عليل به مقصد فوق را واگشايي کردیم و ۱۶۰۰ بازجست افزونتر تو ست كردن ساخت داریم.

ربیعی تاکید انجام بده: وزارت دستگير، وظیفه و توانگري اجتماعی خيز سیاست ایجاد اشتهازا و ساخت بیت در عوض مددجویان فروسو یاری بهزیستی تو نحو وظیفه دارد.

اوی به يادماندني انجام بده: وظیفه صنع بیت در عوض خن‎های دارای خيز عليل به مقصد لفظ مشترک توسط زیرساخت مستضعفان، زیرساخت بیت و خیرین اعمال انجام خواهد شد.

این به ‌دست آوردن دولت یازدهم توسط تعبیر اینکه ۴۸ الف بازجست بیت در عوض اناث مدير اهل خانه و افزونتر مددجویان بهزیستی کثافت تو احمقي ساخت باریک، قول:  ایضاً مدل «بیت حمایتی» با وزارت دستگير، وظیفه و توانگري اجتماعی تو احمقي برگزاري باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، تو این عريضه به مقصد لفظ مصادف ۲۲ پروژه سازمان کلا بهزیستی لرستان واگشايي و به مقصد ثنايا برداری رسید.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *