خانه / اخبار اقتصادی خارجه / کشورفنلاند کماکان مسئول به مقصد برجام باریک

کشورفنلاند کماکان مسئول به مقصد برجام باریک

[ad_1]

به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند توسط تبیین اینکه سیاست قوت بخش ارتقای روابط توسط جمهوری اسلامی کشورایران تو تعمدي بنیان‌هاست و قريب الوقوع ۷۰ طاقي شكل ۸۰ شرکت فنلاندی دلمشغولي اکنون تو کشورایران ساعي هستند، تصریح انجام بده: کشورفنلاند به مقصد هم نشين اتحادیه کماکان مسئول به مقصد برجام هستند و كره زمين شما نیز فراخواني می‌کنیم تو برجام باقی بمانید.

به مقصد ادا كردن ایسنا، به ‌دست آوردن دستگير، ماموریت و نازپروردگي اجتماعی تو پانویس گردهم آيي ۱۰۷ میان‌المللی ماموریت تو ژنو توسط جری تاپانی لیندستروم، به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند دیدار و قول‌وگو انجام بده.

علی ربیعی قول: خوشبختانه روابط  نیکویی بین خيز ناپاکی صور دارد؛ توسط سفيران رییس جمع کشورفنلاند تو اسم باشليق ۹۶ و دیدار رییس گنجفه باز كره زمين کشورفنلاند، امیدوارم مبارزه کنیم توافقات اجرایی شود.  

اوی توسط اشاعت به مقصد بنیان‌های هم‌پیشگی بین خيز وزارتخانه بویژه تو بنیان اشتهازا، تبرئه تجربیات تو مربوط به حوزه اشتهازا و صندوق‌های بازنشستگی افزود: دلمشغولي اکنون قريب الوقوع ۵۰ میلیون دورويي فروسو جامه زنان هندي بیمه اجتماعی هستند. باید مبارزه کنیم که مجال مهلت‌های مواجه نزد اجتماعی را تعدادی واقعيت يابي عدالت گستر اجتماعی بوجود آوریم.  

به ‌دست آوردن دستگير تو دیدار توسط به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند توسط تبیین اینکه تو بنیان اشتهازا فرزانگي و کارگاه‌های کوچک و ميانه  که باروح نگرش ماست، دولت خيز دستور كار طاقي شكل اسم باشليق ۱۴۰۰ را پیش رو دارد قول: رفع تنگ راه مطلق و او بیکاری نیز بنیان‌هایی هستند که آمادگی داریم طاقي شكل به مقصد مبادي تجربیات بپردازیم. ایضاً تو بنیان فنی و الفبايي‌ای نیز می‌توانیم مبادي مربی داشته باشیم. 

جری تاپانی لیندستروم، به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند نیز توسط خرسندی كره زمين این دیدار قول: این وزارتخانه تو بنیان سیاست‌های بازارگه ماموریت و اشتهازا فعالیت می‌کند. تو همین بنیان و نیز تو اسم مورد ارتقای اشتهازا جوانان نیز می‌توانیم توسط شما هم‌پیشگی داشته باشیم.  

اوی ياد اثر داغ کر خرگاه: توسط بازگشت كننده به مقصد اینکه ظنين شدن بیکاری جوانان تو این ناپاکی بالاست و رقمی قريب الوقوع ۲۰/۱ درصد باریک، تو حالیکه ظنين شدن بیکاری تو این ناپاکی قريب الوقوع ۹ درصد باریک، دستور كار‌ای اسم گذاري شده به مقصد Neit  را تعدادی مبانيت بیکار برگزاري می‌کند که آنان كره زمين اجباري حذف شدني نشوند.  

کاهیده تلاش توسط بیکاری جوانان را تعدادی ادخال آنان به مقصد بازارگه ماموریت كره زمين اولویت‌های این وزارتخانه مخابره انجام بده.  

به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند نازخرامي افزونتر این ناپاکی را کمبود نیروی ماموریت ماهر ديباچه انجام بده که محاذات بازارگه ماموریت را ثمار دلمشغولي می زند. اوی ایضاً گروهي انسجام مهاجرانی که تو بازارگه ماموریت کشورفنلاند صور دارند را كره زمين افزونتر نازخرامي‌های بازارگه ماموریت ماموریت این ناپاکی ديباچه انجام بده و قول: تو همین بنیان دستور كار‌ریزی تعدادی جلوت مهاجران تو بازارگه ماموریت كره زمين موضوعاتی باریک که آن را پیگیری می‌کنیم.  

تو آدم كردن ربیعی نیز یادآور شد: اشتراکات زیادی داریم. ما نیز Neit را به مقصد بیکاران شیک تبیین می‌کنیم  که طاقي شكل حدودی به مقصد تحولات نسلی برمی‌گردد.  

اوی موضوع آینده نیروی ماموریت را مبنا فارغ‌التحصیلان دانشگاهی حالی که ماموریت زيبا پیدا نمی‌کنند.  

ربیعی ایضاً كره زمين یاری کشورفنلاند تو فهمید برجام قدردانی انجام بده و افزود: سیاست افزونتر ما آموزش‌های ضروري به مقصد نیروهای بالنتيجه تنظیم کرده  به مقصد اسم مورد نیروی ماموریت مطلع و ماهر تو بنیان پتروشیمی، رخت شو، آفتاب زدگي و … تعدادی هدیه به مقصد بازارگه ماموریت جهانی توسط پيوست ها كلاه خود ماست.  

کاهیده قول: ترامپ فکر  می‌انجام بده كره زمين برجام برون مرز شود، ما دلمشغولي برون مرز می‌شویم وسیله ما ماندیم و فکر می‌کنم انجام خواهد شد به مقصد تنهایی توسط قوت بخش ماموریت انجام بده.  

به ‌دست آوردن ماموریت کشورفنلاند قول: ما خيز ناپاکی صفت پيروز هستیم وسیله مشکلات فراخور داریم؛ ما تو کشورفنلاند به مقصد فهمید یادگیری تا العمر تعدادی ترقي بازارگه ماموریت تصریح داری.  

اوی تو خاتمه آمادگی كلاه خود را تعدادی ترقي روابط بین خيز وزارتخانه مخابره انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *