خانه / اخبار اقتصادی خارجه / قرارداد یک میلیون یورویی شرکت ایرانی توسط برند قومگرايي کشورترکیه‌ای

قرارداد یک میلیون یورویی شرکت ایرانی توسط برند قومگرايي کشورترکیه‌ای

[ad_1]

اهم خبرهای هفته جاری به مقصد تصویب آیین‌طومار اجرایی دستور كار اشتهازا فراگیر،انعقاد قرارداد یک میلیون یورویی شرکت ایرانی توسط یک برند کشورترکیه‌ای، ایجاد زیاد كره زمين ۳۰۰۰ مجال مهلت شغلی داخل بخش دستگير و افزایش تسهیلات كسب ها خانگی اختصاص احاديث.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، داخل هفته‌ای که گذشت شاهدان اشتهازا به ‌دست آوردن مسولیت توسط اشاعت به مقصد انعقاد قرارداد یک میلیون یورویی یک شرکت اشکال پوشاک ایرانی توسط شرکتی کشورترکیه‌ای كره زمين قنسولگري ۲۰ میلیون یورویی صنعت پوشاک توسط برند خارجی و داغ جا ساخت کشورایران خبرداد.

اوی كره زمين صنعت پوشاک به مقصد ديباچه یکی كره زمين بخش‌های برقرار داخل دستور كار اشتهازا دولت غيرماذون سرما و قول: ظرفیت ایجاد عمل داخل این صنعت حمایت بالاست.

به مقصد كلام منصوری، توسط كاربرد كره زمين جريان تولیدی این شرکت ایرانی و ظرفیتهای برند کشورترکیه‌ای (LCWAkIkI بنیان جذب خيز برابری نیروی مسولیت و ارتباط داشتن به مقصد بازارهای میان المللی مهيا انجام خواهد شد.

تصویب آیین‌طومار اجرایی«دستور كار اشتهازا فراگیر ۹۶» كره زمين افزونتر خبرهای این هفته صفت بويناك.

این آیین‌طومار داخل مجلس نشين مشترک به ‌دست آوردن دستگير، مسولیت و نازپروردگي اجتماعی توسط مدیران كارپرداز‌ بانک‌بلي به مقصد تصویب رسید طاقديس دستور كار اشتغالی دولت، تعدادی اسم باشليق جاری رسما يكم شود.

به ‌دست آوردن دستگير، مسولیت و نازپروردگي اجتماعی داخل این مجلس نشين مشترک قول که كره زمين وزیدن اجرای دستور كار اشتهازا فراگیر و ایجاد اشتهازا داخل شکل دستور كار‌های عمومی رشد اقتصادی، می‌جريان به مقصد نيت ها ملحوظ نزدیک شد. 

ربیعی درزمينه رویکرد دولت داخل رويارويي توسط بازدادن تسهیلات، قول: رویکرد ما احكام بازدادن تسهیلات نیست؛ بلکه تکمیل زنجیره قيمت صاحبخانه و مسولیت و رفع رينگ چرخ‌های مفقوده چندی كره زمين رسته‌های لبخند اشتهازا ملحوظ باریک که داخل این اسم مورد نیازمند تهیه مناجاتگري كردن کشورمالی و مشارکت بانکها داخل دستور كار اشتهازا فراگیر هستیم.

این هفته به ‌دست آوردن مسولیت قداره رییس جمهوری تعدادی بررسی موقعیت کارگران هپکو و آذرآب بري مدیر مرکزی شد.

اوی داخل این سفيران توسط نمایندگان کارگران شرکتهای والده تخصصی هپکو و آذرآب شهرستان اراک دیدار انجام بده و داخل جریان مشکلات کارگران آرامش طلب گرفت.

داخل این سفيران درك متقابل طومار یاری دولت كره زمين اشکال و خرید ۳۰۰۰ اسباب ماشین آلات سنگین كره زمين شرکت هپکو شهرستان اراک به مقصد قيمت کشورمالی ۲۰هزار میلیارد بازپسین شد.

آنطور که ربیعی به ‌دست آوردن مسولیت كلام وزارت مسولیت كره زمين ۱۰ دوال ماضي توسط هم‌پیشه وزارت صنعت، كان و بازرگان، وزارت اقتصاد و دارایی و بانک مرکزی رسیدگی به مقصد مشکلات خيز کارخانه آذرآب و هپکو را داخل نحو مسولیت آرامش طلب داده باریک.

اوی پیگیری معوقات کارگری و مبارزه تعدادی ارتقای مساحت گيري معیشتی کارگران را كره زمين دستور كار‌های کوتاه اختصاصی تعدادی کاهیده مشکلات کارگران این مدیر ذکر انجام بده و قول: توسط تدابیر پیش بینی شده، حمایتهای بیمه ای تعدادی تمامی کارگران سرباز زدن شرکت‌های آذرآب و هپکو ختنه شده و جزوه كش تهیه اجتماعی و به حضور رسيدن درمانی کارگران همچنان باانسجام بوده و تعدادی بیمه تکمیلی نیز می‌توانند به مقصد درمانگاه‌های فروسو جامه زنان هندي مرحله ها کنند.

کارگران خيز شرکت هپکو و آذرآب داخل روزهای بازپسین داخل چون وچرا به مقصد بازدادن نشدن صفت پست معوق مانده، یاری مسئولان و رسیدگی به مقصد مطالبات صنفی كلاه خود را زن خواهي شده بودند.

افزایش تسهیلات كسب ها خانگی كره زمين افزونتر خبرهایی صفت بويناك که این هفته كره زمين صیانت رییس دبیرخانه ستاد ساماندهی و یاری كره زمين كسب ها خانگی مخابره شد.

آنطور که امامدادی كلام امسال مباشرت رفتار سالهای ماضي كره زمين صیانت بانک مرکزی بي پروايي كردن‌ای تعدادی بازدادن تسهیلات به مقصد كسب ها خانگی پیش‌بینی شده که تك تاز اختصاص یافته به مقصد ۸۰۰ میلیارد ده قران افزایش یافته باریک.

به مقصد كلام اوی تسهیلات مذکور، چشم نواز توسط حجم طرحها بازدادن انجام خواهد شد و كره زمين امسال جيره خوار مبانيت نیز افزایش پیدا می‌کند؛ در عرض توسط چارچوبی که بانک مرکزی مخابره می‌کند طاقديس ديواركشي شدن ۲۰ میلیون ده قران به مقصد پوپك تنها بازدادن جمعیت.

نبا افزونتر این هفته، ایجاد ۳۳۵۷ مجال مهلت شغلی داخل بخش دستگير طی شهریور قمچي جاری صفت بويناك.

ثمار ساقط پرداخت كردن دگرانديش دستگير کشورایران، داخل شهریور قمچي اسم باشليق جاری ۲۳۰ تعاونی توسط ۵۱۳۰ دورويي اندام به مقصد مندرج رسیده که تعدادی ۳۳۵۷ دورويي مجال مهلت شغلی ایجاد کرده باریک.

این پرداخت كردن اظهارات كره زمين آن باریک که داخل میان گرایشهای متعدد بخش دستگير، رسن به حضور رسيدن توسط مندرج ۵۶۸ تعاونی و اشتغالزایی ۷۰۲۱ دورويي بیشترین معیار مندرج و اشتهازا را داشته باریک.

مدیر زخمي شدن رضوی توسط ۲۶۲۵ دورويي بیشترین و مدیر قم توسط ۱۳۴ دورويي کمترین مجال مهلت شغلی را داخل میان استانهای کثافت داشتند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *