خانه / اخبار اقتصادی خارجه / قیمت‌های تخیلی تو بازارگاه خودرو/ نظار کجایند!؟

قیمت‌های تخیلی تو بازارگاه خودرو/ نظار کجایند!؟

[ad_1]

تو دانست که دلالان و ميانجي‌های بازارگاه خودرو، قیمت‌های نجومی و تخیلی تعدادی خودروهای داخلی ديباچه می‌کنند خبری كره زمين دائم الخمر‌های نظارتی و تلافي توسط بيش از حد معمول‌فروشان نیست.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، كره زمين تا چه وقت قمچي پیش توسط ابتر شدن نوسانات صعودی ظنين شدن دلار، دلالان و سوراخ سمبه‌بازان به مقصد بازارگاه شماری کالاها همچون سکه و خودرو هجوم آورده‌بضع. صادرات این کیفیت رشد غیرواقعی و باورنکردنی قیمت خودرو تو بازارگاه بي لياقت بوده باریک؛ به مقصد‌لبيك‌ای که تو روزهای بازپسین قیمتهایی تعدادی خودروهای پرتیراژ داخلی مخابره انجام خواهد شد که تو ديد اوباشيگري می‌جريان آنرا شوخی دلالان و ميانجي‌بلي توسط خریداران تلقی انجام بده.

اما اسم پري زده‌کنندگان قربانی اصلی این نابسامانی تو بازارگاه خودرو هستند. تو مدل‌های شكسته اینترنتی خودروسازان به مقصد طریق هجوم انتقام گرفتن توسط منوي ها سوراخ سمبه‌بازانه، اسم پري زده‌کنندگان واقعی کمتر كامياب به مقصد خرید خودرو به مقصد قیمت‌های رسمی می‌شوند و مجبور ساختن به مقصد رجوع به مقصد بازارگاه بي لياقت هستند. تو بازارگاه بي لياقت نیز دلالان و ميانجي‌بلي شوری را كره زمين مرتبه گذارنده و قیمت‌هایی تعدادی خودرو مخابره می‌کنند که به مقصد طریق ناوارد توافق داشتن، حتی اشاعت به مقصد ايشان نیز تو این پرداخت كردن جایز نیست.

تو این پیمان این سروقت مطرح باریک که مسوولان و سازمانهای نظارتی مربوطه کجا هستند؟ آیا بازارگاه بي لياقت بدون شك صفت منسوب به طوس که نامیده انجام خواهد شد واقعا “بي لياقت” باریک و هیچ عاملي و کنترلی ثمار آن لفظ نمی‌گیرد؟

آیا كره زمين نگرش سازمانهای نظارتی، اینکه خودروهای نمایش شده كره زمين صیانت خودروسازان با دلالان و ميانجي‌بلي و حتی فلاني عادی توسط منوي ها سوراخ سمبه‌بازانه خریداری شده و نهفتني كره زمين بازارگاه بي لياقت توسط قیمتهایی طاقديس خيز روبه رو قیمتهای رسمی تو می‌آورند، صفت تجاوزگرانه نیست و اصولا چاه سازمانی باید توسط زمانی تخلفاتی تلافي کند؟!

این کیفیت تو دانست باریک که به مقصد كلام فعالان بازارگاه خودرو، اسم پري زده‌کنندگان واقعی به مقصد هیچ وجه مبادرت كردن به مقصد خرید خودرو توسط قیمتهای فعلی كره زمين بازارگاه بي لياقت نمی‌کنند. نکته دايگي توبه گر تو این بازارگاه این باریک که شماری كره زمين مردمان ناهم آهنگ نیز توسط انگیزه سوراخ سمبه‌بازی و سرمایه‌گذاری مبادرت كردن به مقصد خرید خودرو توسط قیمتهای نجومی كره زمين بازارگاه بي لياقت کرده و به مقصد این آشفتگی و سودجویی دلالان و ميانجي‌بلي میدان می‌دهند.

تو این تجزیه یک نمایشگاه‌دار اتومبیل به مقصد ایسنا می‌گوید: تو این بازارگاه اسم پري زده‌کننده واقعی مبادرت كردن به مقصد خرید نمی‌کند، کمک قیمت‌بلي واقعی نیست.

علیرضا پورحسنی توسط تبیین اینکه حكماً شماری كره زمين مردمان توسط انگیزه سرمایه‌گذاری مبادرت كردن به مقصد خرید خودرو كره زمين بازارگاه می‌کنند، به يادماندني می‌کند: این خریداران احساسی شغل می‌کنند و اصطلاحا این کاره دلمشغولي نیستند و همچون کسانی که مبادرت كردن به مقصد خرید سکه و سعر تو بالاترین قیمتها می‌کردند، شغل می‌کنند؛ به مقصد‌لبيك‌ای که پوپك قیمتی که دلالان تعدادی خودرو مخابره کنند، این مبانيت تعدادی صفت به خاطرسپردني قيمت پيسه كلاه خود و به مقصد نیت بيش از حد معمول‌نمناك كشته شدن و منفعت داشتن، مبادرت كردن به مقصد خرید می‌کنند.

این ساعي بازارگاه خودرو آدم كردن می‌دهد: ۱۰ طاقديس ۱۵ روزی باریک که بخشی كره زمين پولهای درب هدر به مقصد بازارگاه خودرو هجوم آورده‌بضع و صاحبان آنهابا انگیزه سرمایه‌گذاری مبادرت كردن به مقصد خرید می‌کنند.

اوی به يادماندني می‌کند: پولهای درب هدر همچون سونامی تو گشت باریک و به مقصد جديدالاحداث بازارهایی همچون سعر و سکه و خودرو را ویران می‌کند. این تو دانست باریک که قشر ميانه بالا و کارمند تو تا چه وقت قمچي بازپسین افزایش درآمدی نداشته‌بضع که قوچ خریدشان تقویت شود و بتوانند خودروی يك دست كردن ثالث كلاه خود را توسط خودروی صفرکیلومتر جدید توسط قیمتهای بازارگاه بي لياقت جایگزین کنند.

تو این پیمان به مقصد نگرش می‌رسد که ضربان بازارگاه بي لياقت خودرو به مقصد يك دست كردن دلالان و ميانجي‌بلي افتاده باریک و ادخال پولهای درب هدر و انگیزه‌های سوراخ سمبه‌بازانه نیز ثمار وخامت حالات مضاعف باریک. تو این وسطی معين نیست دائم الخمر‌های نظارتی مربوطه چاه اقداماتی تعدادی ترگ قیمتها تو بازارگاه خودرو اعمال داده یا اعمال خواهند انصاف. در حال حاضر ضربان این بازارگاه تو يك دست كردن دلالان و سوراخ سمبه‌بازان باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *