خانه / اخبار اقتصادی خارجه / لزوم تمهید قوانین حمایتی در عوض استارت‌آپ‌بلي

لزوم تمهید قوانین حمایتی در عوض استارت‌آپ‌بلي

[ad_1]

ناظران به ‌دست آوردن مسولیت كره زمين الگوسازی داخل مربوط به حوزه صاحبخانه و کارهای گرفتارشدن نبا انصاف و قول: داخل مربوط به حوزه استارت آپ‌بلي و صاحبخانه‌وکارهای نوبت گذاشتن باید قوانین حمایتی داشته باشیم.

به مقصد ادا كردن ایسنا، عیسی منصوری فردا داخل دورهمی کارآفرینی که توسط جلوت استارت‌آپ‌بلي، داخل كلكسيون وزارت مسولیت برگزار شد تقریر انجام بده: به مقصد این دورهمی به مقصد ديباچه دستور كار‌ای که تکرار کنیم و  بي تعادلي‌ای جمهور شوند، ديد نمی‌کنیم و وعاء وزارت مسولیت این نیست که قابل برگزاری و کافه کارآفرینی سياستمدار.

اوی آدم كردن انصاف: توسط صور آنکه مایلیم که این دستور كار تمدید یابد وسیله زیادتر به مقصد بعداز الگوسازی داخل مربوط به حوزه صاحبخانه‌وکارها هستیم طاقديس به مقصد مدیر‌بلي، اسباب‌بلي و رسن فعالیت‌های افزونتر برود.

منصوری قول: وزارت مسولیت مبارزه کرده داخل فضای جدیدی که داخل مربوط به حوزه صاحبخانه‌وکارهای گرفتارشدن داخل بخش ویژه قالب نفس كشيدن وعاء تسهیل‌گری را داخل مساحي كردن اسباب‌های دولتی و ديسيپلين اجرایی آلودگی ایجاد کند.

 به مقصد كلام اوی ديسيپلين اجرایی آلودگی در عوض مدیریت و به دلیل اینکه وزیر ها به مقصد این قسم پيوندها آمادگی محتوم را ندارد و برگزاری هنگامی محفلی توسط هماهنگی و وعاء آفرینی خصوصی وزارت مسولیت داخل راستای قالب گیری این تباني لفظ نفس كشيدن باریک.

اوی توسط اشارت به مقصد هم‌پیشگی وزارتخانه‌های پيوندها و فناوری دانسته ها، صنعت، كان و بازرگان توسط وزارت دستگير، مسولیت و نازپروردگي اجتماعی درزمينه صاحبخانه و کارهای گرفتارشدن قول: دستور كار ما داخل آینده نزدیک برگزاری رویدادهای تخصصی و شهربان‌ای باریک و مبارزه می‌کنیم داخل این تجزیه وعاء تسهیلگر را ایفا کنیم.

منصوری داخل پایان توسط تبیین اینکه دورهمی فردا داخل مربوط به حوزه فرمايش و كار نيك باریک تقریر انجام بده: یکی كره زمين منوي ها برگزاری این دورهمی شبکه‌سازی باریک طاقديس داخل آینده استارت‌آپ‌هایی داخل این تجزیه قالب بگیرد و بتوانیم اکوسیستم کارآفرینی مربوط به حوزه فرمايش و كار نيك را قالب بدهیم.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *