خانه / اخبار اقتصادی خارجه / اختلاط كردن مقامر توسط تقاضای آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت

اختلاط كردن مقامر توسط تقاضای آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت


نمایندگان مقامر شورای اسلامی توسط تقاضای تحقیق و آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت اختلاط كردن کردند.

به مقصد ادا كردن ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی اداره کننده کمیسیون اقتصادی مقامر ادا كردن تقاضای تحقیق و آش غوره كره زمين بررسی عملکرد نواحي بي لياقت (تجاری – تکنیک و خصوصی اقتصادی) ناپاکی و مقیاس يكساني آن توسط منوي ها پیش بینی شده ثمار ای این نواحي داخل پنج اسم باشليق انتهایی را صفت قرائت شده و تقریر انجام بده که نواحي بي لياقت وعاء بسزایی داخل ترقي اقتصادی ناپاکی داشته و كره زمين اهمیت زیادی كام روا هستند.

اوی افزود: بررسی کیفیت واردات محصوله داخل نواحي بي لياقت، کیفیت نتیجه، جذب سرمایه گذاری خارجی داخل اقتصاد، نحوه برگزاری و ثنايا برداری كره زمين اراضی و ایجاد اشتهازا و اشکال كره زمين محورهای متقاضیان تحقیق و آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت باریک.

به مقصد ادا كردن ایسنا، بايسته تحقیق و آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت به مقصد رای گذاشته شد که توسط ۸۵ رای سليم النفس ۶۰ رای اختلاط كردن و eight رای اسم معاون كره زمين مجموع ۱۹۵ نماینده يگان نظامي به مقصد تصویب نرسید و نمایندگان مقامر توسط تقاضای آش غوره كره زمين عملکرد نواحي بي لياقت اختلاط كردن کردند.

انتهای پیام

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *