خانه / اخبار اقتصادی خارجه / گفت وگو جدید توسط فناوری‌ مفروضات ایجاد انجام خواهد شد

گفت وگو جدید توسط فناوری‌ مفروضات ایجاد انجام خواهد شد

[ad_1]

مدیرکل آموزش فنی و الفبايي‌ای مدیر شهر تهران توسط تصریح ثمار افزایش موقعیت آموزشهای مهارتی، قول: فناوری مفروضات نوسازی گفت وگو و ایجاد عمل‌های جدید را باعث زحمت شدن انجام خواهد شد.

مجید تهرانیان داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: توسط بازگشت كننده به مقصد اصلاحات و تحولات کنونی و پیمان حاکم ثمار جوامع، كاربرد كره زمين فناوری‌های نوین اطلاعاتی امری ضروری به مقصد حساب می‌رود و ثمار این فروافتاده باید به ويژه ارائه آموزشهای نوین حرکت انجام بده.

اوی ثمار لزوم به مقصد دوال كشته شدن آموزشهای مهارتی و فنی و الفبايي‌ای تصریح انجام بده و قول: باید آموزش‌های مهارتی چشم نواز توسط تعالی تکنولوژی داخل کیهان ارائه شود و بسترسازی محتوم در عوض كاربرد بهینه كره زمين فناوری مفروضات داخل صوب به شدني به حضور رسيدن آموزشی و كره زمين وسطی آوردن شکاف‌ ناچیزّی و کیفی آموزش لفظ گیرد.

مدیرکل آموزش فنی وحرفه‌ای مدیر شهر تهران افزایش انگیزه و خلاقیت داخل کارآموزان، ایجاد آمادگی زیادتر و ارائه راهکارهای نوين داخل محیط صاحبخانه و فریضه را كره زمين مهمترین تاثیرات به مقصد کارگیری فناوری مفروضات داخل آموزشهای فنی وحرفه‌ای ديباچه انجام بده.

اوی آدم كردن انصاف: فردا افزونتر شیوه تدریس نمی‌تواند به مقصد روشهای ماضي سياستمدار بنابر این محتوم باریک که کارآمدی آموزشها را زیادتر کنیم و داخل این مسیر هم قدم توسط شیوه‌بلي و ابزارهای جدید تدریس و فناوری‌های دوال کیهان پیش برویم.

تهرانیان داخل پایان ثمار لزوم کیفی سازی آموزشهای مهارتی و بازنگری داخل رسن‌های چشم نواز توسط نیاز بازارگه تصریح انجام بده.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *