خانه / اخبار اقتصادی خارجه / منصوری: کمیسیون صنایع توسط هرگونه افزایش نامتعارف قیمت خودرو اختلاط كردن خواهد انجام بده

منصوری: کمیسیون صنایع توسط هرگونه افزایش نامتعارف قیمت خودرو اختلاط كردن خواهد انجام بده

[ad_1]

اندام کمیسیون صنایع و معدنها و نماینده فلاني ساوه و زرندیه داخل مقامر شورای اسلامی قول: کالای کمیسیون صنایع و معدنها مقامر افزایش حداقلی قیمت خودروست و توسط هرگونه افزایش نامتعارف قیمت خودرو قطعا اختلاط كردن خواهد انجام بده .

محمدرضا منصوری داخل قول‌وگو توسط ایسنا توسط اشاعت به مقصد تشکیل جلسه کمیسیون صنایع و معدنها مقامر شورای اسلامی داخل سنه ثلاث سببي (هشتم خرداد) به مقصد رعايت بررسی و مخابره نگرش داخل اسم مورد افزایش قیمت خودرو ديباچه انجام بده: کالای دولت و وزارت صنایع و معدنها افزایش ۹.۶ درصدی داخل قیمت خودرو باریک که آرامش طلب باریک این کالای داخل جلسه کمیسیون صنایع و معدنها مقامر مطرود گشتن و باروح بررسی آرامش طلب گیرد .

اوی تقریر انجام بده: طریق مطرود گشتن کالای افزایش قیمت خودرو كره زمين صیانت دولت افزایش قیمت پول بيگانه داخل بازارگه باریک داخل دانست که مقامر دورازذهن باریک نباید به مقصد یکباره قیمت خودرو توسط افزایش دايگي توبه گر مواجه سياستمدار، بلکه افزایش حداقلی باب نگرش مقامر باریک.

منصوری تعبیر انجام بده: داخل جلسه کمیسیون صنایع و معدنها مقامر كديه دريوزه کمیسیون كره زمين به ‌دست آوردن صنایع داخل اسم مورد آخری موقعیت خودرو داخل آلودگی مطرود گشتن و هزیمت دولت به مقصد رعايت افزایش قیمت آن تعبیر جمعیت و آن وقت داخل اسم مورد افزایش قیمت تصمیم گیری انجام خواهد شد اما بنای کمیسیون اختلاط كردن توسط افزایش ۹.۶ درصدی قیمت خودرو باریک .

اوی تاکید انجام بده: کمیسیون صنایع و معدنها قطعا توسط افزایش زیاد كره زمين ۵ درصد قیمت خودرو اختلاط كردن خواهد انجام بده.

این اندام کمیسیون صنایع و معدنها داخل مقامر شورای اسلامی تصریح انجام بده: چندی كره زمين نمایندگان  مقامر شورای اسلامی معتقدند خودروهای ساخت تو کمک اخبار‌ای توسط پول بيگانه ندارند، نباید توسط نوسانات ظنين شدن پول بيگانه افزایش قیمت داشته باشند و افزایش حداقلی قیمت خودرو صرفا به مقصد طریق افزایش چندی كره زمين موردها اولیه و ملزوماتی باریک که داخل ساخت خودرو بکار می‌رود.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *