خانه / اخبار اقتصادی خارجه / پرسرعت‌ترین اینترنت زمين شناسایی شد

پرسرعت‌ترین اینترنت زمين شناسایی شد

[ad_1]

آغازگر آکامای تکنولوژی فهرستی كره زمين ۱۰ آلودگی پیشگام و بالاتر تو تندرو اینترنت ارائه داده که تو این طبقه‌بندی، کشورکره جنوبی رتبه در‌آغاز را حاصل کردن کرده باریک.

به مقصد ادا كردن ایسنا، به مقصد حمل كره زمين وب سایت fastmetrics، آغازگر آکامای تکنولوژی تو نهایی به مقصد‌روزرسانی كلاه خود فهرستی كره زمين میانگین تندرو اینترنت تو کشورهای متعدد زمين  را ارائه داده باریک.

آغازگر آکامای تکنولوژی برجا تو ماساچوست کشورایالات متحده آمریکا، پوپك ثلاث قمچي تو پوپك اسم باشليق ادا كردن هایی كره زمين میانگین تندرو اینترنت کشورهای متعدد ارائه می دهد و ثمار فروافتاده این طبقه بندی، کشورهای پیشگام تو تندرو اینترنت در عوض جهانیان شناساننده می‌شوند که تو آدم كردن به مقصد معرفی  ۱۰ آلودگی دارای اینترنت پرسرعت تو ثلاث ماهه در‌آغاز اسم باشليق ۲۰۱۷ میلادی می پردازیم:

۱. کشورکره جنوبی

۲. کشورنروژ

۳. کشورسوئد

۴. فوك کنگ

۵. کشورسوئیس

۶. کشورفنلاند

۷. کشورسنگاپور

۸. کشورژاپن

۹. کشوردانمارک

۱۰. ایالات متحده امریکا 

سيني جدولی که تو فوق مشاهده می کنیم، پرسرعت‌ترین اینترنت تو وسطی کشورهای زمين، به مقصد کشورکره جنوبی اختصاص دارد. همانطور که می دانیم میانگین تندرو اینترنت كره زمين کشوری به مقصد آلودگی افزونتر متغاير باریک و تو ثلاث ماهه ثاقب اسم باشليق ۲۰۱۶، میانگین تندرو اینترنت تو زمين ۶.۳ مگابیت ثمار ثانیه بوده که تو مقایسه توسط میانگین آن تو ثلاث ماهه در‌آغاز اسم باشليق جاری که ۷.۲ مگابیت ثمار ثانیه بوده، ۲.۳ درصد رشد و افزایش داشته باریک.

توسط نگاهی اجمالی می جريان صادرات گرفت کشورهای شهربان اسکاندیناوی نظیر نروز، کشورسوئد، کشورفنلاند و کشوردانمارک و در عرض کشورهای آسیای شرقی نظیر کشورکره جنوبی، فوك کنگ، کشورسنگاپور و کشورژاپن كره زمين يكباره کشورهای پرسرعت زمين به مقصد حساب می زيت.

تو این طبقه بندی کشورهای لاتویا و کشورهلند جای كلاه خود را به مقصد کشورهای کشوردانمارک و کشورایالات متحده آمریکا دادند و كره زمين درنگ كردن تو ۱۰ آلودگی پرسرعت زمين بازماندند. آمریکا دلمشغولي اکنون توسط ۲۲ درصد افزایش میانگین تندرو اینترنت تو طبقه بندی ثلاث ماهه در‌آغاز اسم باشليق جاری میلادی به مقصد جمهور ۱۰ آلودگی پرسرعت پیوسته باریک چراکه تو طبقه بندی شهرستان پیشین، جزو این جمهور نيستي.

تو این طبقه بندی می جريان دریافت که تو خشكي آفریقا، آلودگی کشورکنیا توسط میانگین ۱۳.۷ مگا کاخ ثمار ثانیه بوده، تو خشكي آسیا، کشورکره جنوبی توسط میانگین ۲۸.۶ مگابیت ثمار ثانیه، تو اقیانوسیه آلودگی کشوراسترالیا توسط میانگین ۱۵.۷ مگابیت ثمار ثانیه، تو خشكي مغذي آلودگی انگلستان توسط میانگین ۱۶ مگابیت ثمار ثانیه و تو خشكي آمریکا، آلودگی کشورایالات متحده آمریکا توسط ۱۸.۷ مگابیت ثمار ثانیه پرسرعت‌ترین اینترنت زمين را به مقصد كلاه خود اختصاص داده‌بضع.

 کشورایران، تو وسطی کشورهای خاورمیانه، علی رغم كاربرد روزافزون و گسترده اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، توسط میانگین تندرو ۵.۸ مگابیت ثمار ثانیه تو این طبقه بندی جلوت دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *