خانه / اخبار اقتصادی خارجه / کدام یک داخل خرید آنلاین‌ مهمتر باریک؛ ایمنی یا راحتی؟

کدام یک داخل خرید آنلاین‌ مهمتر باریک؛ ایمنی یا راحتی؟

[ad_1]

ثمار خلاف تصور عمومی، مشتریان دم زدن خرید آنلاین به مقصد ایمنی کامل اهمیت بیشتری داده و آن را به مقصد راحتی خرید ترجیح می‌دهند.

به مقصد ادا كردن ایسنا، ثمار ساقط كلام‌های شرکت Paysafe که یک ارائه‌کننده‌ی فعاليت ها وام گذاري جهانی باریک، ۵۲ درصد كره زمين مشتریان انگلیس فکر می‌کنند که تلاش مفرط یک بخت اجتناب‌ناپذیر كره زمين شكسته آنلاین باریک. شماری كره زمين جنگ جو‌های خطير پژوهش‌شده داخل پی شناسایی، مدیریت و محافظت داخل مواجه نزد تلاش مفرط داخل طوق‌های متعدد وام گذاري داخل گزارشی که داخل جایگاه ماهر (مدیریت مددرساني و هماهنگی رخدادهای رایانه‌ای) وارد به ذهن، به مقصد تصویر کشیده شده باریک.

نتایج این تحقیق اثر داغ داده باریک که ثمار خلاف تصور عمومی، مشتریان دم زدن خرید آنلاین به مقصد ایمنی کامل اهمیت بیشتری داده و آن را به مقصد راحتی خرید ترجیح می‌دهند. ثمار ساقط آميختگي ها، ۶۰ درصد كره زمين اسم پري زده‌کنندگان يگان نظامي به مقصد قبول پوپك مبادرت كردن امنیتی تعدادی ریشه‌کنی تلاش مفرط هستند؛ در عرض ۶۵ درصد كره زمين آن‌بلي خيابان بندي به مقصد معرفی روندهای وام گذاري آنلاین ايمن ساختن‌نمناك مثل كسب ريشه داري خيز عاملی مشتاق هستند.

داخل فلاني پرحاصل، خلقت ۳۲ درصد كره زمين صاحبان حاصل کردن‌وکارهای انگلیس معتقدند که مشتری‌هایشان كره زمين ایمنی زیادتر جانبداری می‌کنند وسیله ۵۹ درصد فکر می‌کنند که فرآیند تأیید سلامت طولانی‌نمناك، ريسك كره زمين هم خوان كردن سر گذاشتن مشتری‌بلي را داخل برخواهد احاديث. اما داخل حقیقت كره زمين ۱۰ مشتری احكام یکی سله خرید آنلاین را راجع خر کشیدن وام گذاري ايمن ساختن، دل بركندن می‌کند. درحالی که درخصوص ۴۳ درصد كره زمين مشتریان، خطير‌ترین طریق رهاکردن سله محصوله، خرجیهای پنهان خريطه و خرجیی تحویل باریک.

یکی افزونتر كره زمين هم سر کلیدی که داخل این ادا كردن يگانه شده آن باریک که تثنيه تجاری نگرنده ایجاد ناسازگار بودن وسطی تهدید و اشکال دخل هستند و ۶۹ درصد كره زمين حاصل کردن‌وکارهای بررسی شده می‌خواهند حجم تراکنش و مندرج‌غيرماذون مشتری را توسط بي رمق‌نمناك وزیر ها مکانیزم‌های امنیتی افزایش دهند. اما همچنان ۷۸ درصد می‌خواهند مبادرت كردن‌های امنیتی موثرتری تعدادی او تراکنش‌های جعلی كاربرد کنند.

کلاه‌برداری داخل معاملات

توسط بازگشت كننده به مقصد مشاهدات، داخل ثلاث‌چهارم حاصل کردن‌وکارها (قريب الوقوع ۷۷ درصد) تلاش مفرط داخل معاملات صور دارد وسیله همچنان داخل این اسم مورد لحاظ‌های متضاد صور دارد. كره زمين طرفی ۴۲ درصد كره زمين مشتریان می‌گویند که داخل زیاد كره زمين پنج درصد معاملات آن‌بلي کلاهبرداری اعمال انجام خواهد شد. داخل این پی هشت باروح كره زمين ۱۰ حاصل کردن‌وکار توقف دارند طاقي شكل خرجیی تلاش مفرط را داخل خر ۱۲ طاقي شكل ۲۴ قمچي آینده هم اندازه شدن مينياتوركار ۱۰ درصد افزایش دهند.

داخل این ادا كردن Paysafe تقریر می‌کند: عجب‌آور باریک که تمرکز مشتری روی ویژگی‌های امنیتی زیادتر كره زمين آسوده بودن‌نمناك وجود داشتن پروسه‌ی خرید باریک. به مقصد پوپك احمقي واضح باریک که وقايه داخل مواجه نزد تلاش مفرط خطير بوده و آزمايش ها باید روی ایجاد مدخل ها درخور اطفال مابین «وقايه داخل مواجه نزد تلاش مفرط» و «پابرجا شدن‌ی بي رمق‌نمناك خرید» تمرکز کنند.

یک شاهراه افزونتر که حاصل کردن‌وکارها تعدادی صف آرايي توسط تلاش مفرط داخل رويت دارند، او دلبستگی آن‌بلي به مقصد طوق‌های وام گذاري سنتی باریک. تقریباً ۴۰ درصد كره زمين حاصل کردن‌وکارهای انگلیس مایل به مقصد او وام گذاري با کارت‌های اعتباری و چک هستند.

حساسیت این طوق‌های وام گذاري به مقصد تلاش مفرط، فاکتور مهمی باریک؛ به دلیل اینکه کارت‌های اعتباری توسط ۵۴ درصد و پس ازآن کارت‌های اعتباری توسط ۴۵ درصد و چک توسط ۳۶ درصد به مقصد‌ديباچه آسیب‌پذیرترین‌بلي رتبه‌بندی شده‌بضع. داخل این مربوط به حوزه، لحاظ مشتریان و صاحبان حاصل کردن‌وکار به مقصد یکدیگر نزدیک باریک. (تقریباً یک چهارم مشتریان داخل پارينه تلاش مفرط داخل کارت‌های اعتباری را پابرجا شدن کرده‌بضع.)

 تمایل به مقصد حاشیه آمدورفت کانال‌های پرداختی سنتی توسط تعلق‌ی حاصل کردن‌وکارها به مقصد طوق‌های وام گذاري جدید همخوانی دارد. یک چهارم كره زمين حاصل کردن‌وکارها احتمالاً سیستم صوتی‌ای مثل الکسا را داخل مينياتوركار خيز اسم باشليق آینده معرفی می‌کنند؛ داخل دانست که یک پنجم كره زمين حاصل کردن‌وکارها طرف بستن لفظپرداز‌های وام گذاري بیومتریک هستند؛ ۱۴ درصد نیز به مقصد بعداز معرفی ص فآرايي پول بيگانه هستند. این داخل دانست باریک که ۲۶ درصد به مقصد بعداز معرفی کیف پيسه موبایل هستند.

روال اسم پري زده‌کنندگان نیز به مقصد اعمال این به‌تمامی به دلیل اینکه می‌کند (كره زمين پوپك ۴ دورويي یکی كره زمين کیف‌پيسه موبایل كاربرد می‌کند، كره زمين پوپك شش دورويي یکی كره زمين سیستم‌های صوتی و بیومتریک كاربرد می‌کند و ۱۲ درصد كره زمين ص فآرايي پول بيگانه تعدادی وام گذاري كاربرد می‌کنند.)

شرکت Paysafe در عرض ثمار این باور باریک که تلاش مفرط یک معضل واقعی تعدادی آزمايش ها باریک و عجب‌آور نیست که آن‌بلي به مقصد‌بعداز فناوری‌های تشخیص و سکونت افضل باشند. این تحقیق اثر داغ می‌دهد که اسم پري زده‌کنندگان تقاضای وام گذاري‌های بیومتریک و ص فآرايي ارزها را دارند. حكماً جنگ جو كبير این صنعت آن باریک که این طوق‌بلي را به مقصد‌صفت منسوب به طوس ایمن و آسوده بودن پیاده‌سازی کنند.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *