خانه / اخبار اقتصادی خارجه / کلنگ‌زنی اسم آفريدن جدید پلاسکو تو دوال عید فطر

کلنگ‌زنی اسم آفريدن جدید پلاسکو تو دوال عید فطر

[ad_1]

پلاسکو

دی قمچي اسم باشليق ۱۳۹۵ اسم آفريدن پلاسکو تو تجزیه آذريون سوزی فرو ریخت و ساخت مكرر این اسم آفريدن طاقي شكل کنون توسط اما و ارچه مواجه صفت بويناك. اما به مقصد نگرش می‌رسد قضاوت جدیدی رخ داده و پسفردا جمعه مصادف توسط عید سعید فطر عملیات اجرایی ساخت آن يكم انجام خواهد شد.

محمد همداستاني علیزاده – اندام شورای مرکزی اسم آفريدن پلاسکو – تو این بارو به مقصد ایسنا قول: طی روزهای ماضي توافقات گیتی توسط جلوت مسئولان متعدد در عوض ساخت مكرر اسم آفريدن پلاسکو ختنه شده باریک که می‌جريان به مقصد امضای قرارداد زیرساخت مستضعفان توسط استانداری در عوض تخریب نکردن اسم آفريدن شمالی پلاسکو و پايدار سازی آن و عطا كردن زردتشتي به مقصد این زیرساخت در عوض ترس دادن اسم آفريدن پلاسکو تو ۱۵ خن اشاعت انجام بده.
اوی افزود: مدیرعامل زیرساخت مستضعفان و افزونتر مسئولان پسفردا پس ازآن كره زمين فريضه عید فطر تو چارراه استانبول و رو به مقصد روی اسم آفريدن پلاسکو يگان نظامي می شوند طاقي شكل به مقصد هم نشين پلاسکویی بلي يكم عملیات اجرایی ساخت این اسم آفريدن را جشن بگیرند؛ ازچه که افزونتر آرامش طلب نیست کسبه آسیب دیده اسم آفريدن پلاسکو بافيض يكم عملیات اجرای این اسم آفريدن بهایی بازدادن کنند و مقرر شد طاقي شكل پنج خن زیرزمین نیز تو این اسم آفريدن ایجاد شود طاقي شكل زیرساخت مستضعفان هزینه ساخت این اسم آفريدن را كره زمين این وزیدن پیشبینی کند.
اندام شورای مرکزی اسم آفريدن پلاسکو آدم كردن انصاف: یکی افزونتر كره زمين توافقات لفظ دم برآوردن این باریک که برخلاف ماضي که مقرر شده صفت بويناك اسم آفريدن شمالی نیز تخریب و مساحت کلی اسم آفريدن پلاسکو به مقصد اسم آفريدن جدید اختصاص پیدا کند، این اسم آفريدن تخریب نخواهد شد و توسط پايدار‌سازی آن که مصادف توسط يكم عملیات اجرایی پلاسکو اعمال می شود، کسبه اسم آفريدن شمالی می‌توانند كره زمين مغازه های كلاه خود که آسیب چندانی ندیده باریک كاربرد کنند.
علیزاده قول: توسط بازگشت كننده به مقصد پیمان موجود امیدواریم پوپك صفت چندال آگهی‌نمناك اسم آفريدن پلاسکو ساخته شود و کسبه آسیب دیده این اسم آفريدن بتوانند هرچه سریعتر فریضه كلاه خود را دوانيدن كره زمين نهفتني گیرند.
انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *