خانه / اخبار اقتصادی خارجه / گزارشی كره زمين مجتمع عمومی بانک بازرگان

گزارشی كره زمين مجتمع عمومی بانک بازرگان

[ad_1]

توسط برگزاری مجتمع عمومی عادی سالیانه بانک بازرگان، صورتهای کشورمالی بانک بازرگان منتهی به مقصد ۳۰ سپند ۱۳۹۵ به مقصد تصویب رسید.

به مقصد ادا كردن ایسنا، تو این جلسه که پسين فردا توسط جلوت زیاد كره زمين  ۸۱ درصد كره زمين سهامداران و یا نمایندگان قانونی ايشان و نمایندگان دائم الخمر صفت ديوان سالار و باج گيري بهادارو حسابرس و بازرس قانونی برگزار شد، سهامداران لفظ های کشورمالی منتهی به مقصد پایان سپند ۱۳۹۵ را تصویب کردند.

امیرمسعود رزازان – شاهدان مدیرعامل بانک بازرگان تو امور کشورمالی و پشتیبانی کردن – گزارشی كره زمين موقعیت عملکرد این بانک را به مقصد مجتمع را ارائه انجام بده.

اوی تو این ادا كردن توسط اشاعت به مقصد اینکه تشدید هم چشمي كردن تو بازارپول عمدتا هزینه جذب مناجاتگري كردن تو بانک های آلودگی را افزایش داده باریک قول: توسط صور این هم چشمي كردن شدید، بانک بازرگان مرادمند شد تو سالی که گذشت مناجاتگري كردن ریالی كلاه خود را ۲۳ درصد افزایش دهد و این تو دانست باریک که ظنين شدن قیمت جمعناتمام شده پيسه تعدادی این بانک قريب الوقوع خيز درصد کاهیده داشته باریک.

رزازان افزود: خيابان بندي هزینه های اداری و پرسنلی به مقصد مناجاتگري كردن وديعه گذاران نیز زيت نزولی داشته که اثر داغ كره زمين توفیق بانک بازرگان تو مدیریت هزینه بلي دارد.

اوی در عرض کاهیده خيابان بندي مطالبات و به شدني خيابان بندي کفایت ذخایر را كره زمين توفیقات درخور توجه بانک بازرگان تو پادزهر ديباچه انجام بده.

شاهدان مدیرعامل بانک بازرگان تو آدم كردن تصریح انجام بده: تو اسم باشليق ۱۳۹۵ بانک بازرگان رتبه ابتدا تعهدات ضمانتنامه را تو بین پنج بانک بالغ تجاری آلودگی تو اختیار داشته و زیاد كره زمين ۳۶ درصد كره زمين جيره خوار تعهدات ضمانتنامه این پنج  بانک متعلق به مقصد بانک بازرگان باریک. طي اینکه بانک بازرگان توسط تو اختیار درآمد داشتن ۲۹ درصد كره زمين تعهدات اعتبارات اسنادی پنج بانک تجاری بالغ آلودگی، رتبه ثالث را تو این بخش صاحبخانه کرده باریک.

اوی تو آدم كردن به مقصد چندی كره زمين درخور توجه ترین دستاوردهای بانک بازرگان تو بازارگه پيسه آلودگی طی سالی کشورمالی ماضي اشاعت انجام بده.

رزازان توسط تبیین موفقیت بانک بازرگان تو تطبیق توسط استانداردهای حسابداری باروح رويت بانک مرکزی و سیستم های حسابداری میان‌المللی قول: بانک بازرگان كره زمين يكباره تعالی بانکهای آلودگی صفت بويناك که توسط تشکیل یک کارگروه خصوصی ارتقای فرآیند تعبیه صورتهای کشورمالی كلاه خود را مطابق توسط استانداردهای میان المللی ادا كردن دهی کشورمالی (IFRS) يكم انجام بده.

اوی افزود : این بانک تو اسم باشليق ۱۳۹۵ مرادمند به مقصد برقراری روابط کارگزاری توسط ۷۳ بانک باانسجام خارجی شده و مذاکرات ضروري تعدادی عقد قراردادهای تنظیم کشورمالی توسط بانک های خارجی به مقصد شغل وارد به ذهن باریک.

تو آدم كردن ادا كردن هیات مدیره بانک بازرگان به مقصد سهامداران، اهم دستاوردها و اقدامات بانک طی اسم باشليق ۱۳۹۵ همچون استقرار حاکمیت شرکتی،   تکمیل سله كارها و محصولات الکترونیک، ایجاد بازجست تطبیق توسط استانداردهای میان المللی (Compliance)زیر رويت هیات مدیره بانک، ترقي ديسيپلين گردآورنده اعتبارسنجی مشتریان داخلی، سفارشی سازی چندی كارها همچون سامانه تسویه معاملات پويايي کارگزاران بازارگه سرمایه، سامانه مدیریت پويايي دائم الخمر ديسيپلين مهندسی و سامانه بازدادن های دوشناسه ای تو راستای افزایش رضایتمندی مشتریان، شريان‌اندازی باجنگ های خصوصی توانخواهان درسراسرکشور، آموزش و ترقي سرمایه های انسانی، بهینه سازی شبکه شعب، ارتقای فعالیت های مسئولیت اجتماعی بانک تو مربوط به حوزه های مختلفی همچون محیط زیست، منسوب ومربوط به مكتب سازی، ترقي صحه محلی و دریافت اثر داغ سیمین مسئولیت اجتماعی آلودگی باروح اشاعت آرامش طلب گرفت.

تو آدم كردن این جلسه ادا كردن بازرس قانونی بانک ارائه شد که جواب مناسبت ها مطرح شده تو آن كره زمين صیانت امیر مسعود رزازان ارائه شد. در عرض برای كره زمين سهامداران بانک نیز به مقصد مطرود گشتن موضوعاتی تو اسم مورد صورتهای کشورمالی و عملکرد این بانک پرداختند که توضیحات مدیرعامل بانک و افزونتر اعضای هیات رئیسه مجتمع را به مقصد بعداز روايات. پشت بام كره زمين صفت قرائت شده ادا كردن بازرس قانونی، سهامداران صورتهای کشورمالی بانک بازرگان را تصویب کردند.

گفتنی باریک بانک بازرگان كره زمين يكباره بنگاههای اقتصادی سرباز زدن دلشكستگي سیاستهای کلی ماهيت ۴۴ دلشكستگي اساسی باریک که تو تاریخ ۲۸ اردیبهشت قمچي ۱۳۸۸ تعدادی تعالی شهرستان بار سهام آن تو بازارگه صفت ديوان سالار نمایش شد. سرمایه فعلی بانک كبير ثمار ۴۵ الف و ۷۰۰ میلیارد ریال باریک و دلمشغولي اینک ۸۳ درصد آن تو مالکیت سهامداران غیردولتی آرامش طلب دارد.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *