خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ۱۲.۷هزار میلیارد ده قران چک عقب گرد خورد/ جيره خوار ۷۰۰۰ میلیاردی پایتحت

۱۲.۷هزار میلیارد ده قران چک عقب گرد خورد/ جيره خوار ۷۰۰۰ میلیاردی پایتحت

[ad_1]

داخل پارينه قريب الوقوع ۱۲ الف ۷۰۰ میلیارد ده قران كره زمين چک‌های مشتریان بانکها عقب گرد خورده باریک، به عمد دلایل برگشی به مقصد کسری و نمامي موجودی شمار برمی گردد.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، بديع‌ترین پرداخت كردن بانک مرکزی كره زمين آمار پيوسته كاري به مقصد  معامله چک داخل اسم باشليق ۱۳۹۵ داغ جا می‌دهد که طاقديس پایان سپند قمچي داخل جمیع کثافت بزرگ ثمار ۱۰ میلیون مقياس چک به مقصد مبلغی زیاد كره زمين ۶۳ الف و ۵۰۰ میلیارد ده قران مبادله شده باریک که خيابان بندي به مقصد باده بي درد فراپيش كره زمين نگرش مبنا ۴.۲ درصد و  كره زمين دیدگاه صفت تبليغاتچي طاقديس ۱۶.۳ درصد افزایش دارد. كره زمين این مقیاس قريب الوقوع ۸.۶ میلیون مقياس چک به مقصد مبلغی بزرگ بر۵۱ الف میلیارد ده قران رسيد شده باریک. آمار وصولی‌بلي كره زمين این حکایت دارد که بزرگ ثمار ۵۱ الف میلیارد رسيد شده که خيابان بندي به مقصد قمچي فراپيش؛ كره زمين نگرش مبنا ۵.۲ درصد  و صفت تبليغاتچي طاقديس ۱۷.۲ درصد رشد دارد.

كره زمين چک‌های باروح خريطه مقیاس چک‌های برگشتی، بزرگ ثمار ۱.۴ میلیون مقياس به مقصد مبلغی قريب الوقوع ۱۲ الف و ۷۰۰ میلیارد ده قران بوده باریک.  مبنا چک‌های برگشتی ۱.۲ درصد او و صفت تبليغاتچي آن طاقديس ۱۲.۶ درصد افزایش دارد. این داخل دانست باریک که  ۹۷.۴ درصد كره زمين نگرش مبنا و ۹۷ درصد كره زمين نگرش صفت تبليغاتچي به مقصد طریق کسری یا نمامي موجودی بوده باریک.

باید یادآور شد که داخل میان مدیر‌های کثافت، شهرستان تهران بالاترین مرتبه چک‌های برگشتی را توسط زیاد كره زمين ۴۸۷ الف مقياس و۷۳۰۰ میلیارد ده قران  به مقصد كلاه خود اختصاص داده باریک. در عرض شهر اصفهان توسط ۱۵۰ الف مقياس و صفت تبليغاتچي قريب الوقوع ۷۵۶ میلیارد ده قران و زخمي شدن رضوی توسط ۱۱۸ الف مقياس و ۸۱۴ میلیارد ده قران داخل رتبه های بعدی چک‌های برگشتی آرامش طلب دارند.

اما سيني توضیحات احمدی-دبیرکل بانک مرکزی- این افزایش ۱۲.۶ درصدی چک برگشتی داخل سپند قمچي را كره زمين نگرش صفت تبليغاتچي باید داخل پانویس افزایش ۱۷.۲ درصدی صفت تبليغاتچي جمیع وصولی‌بلي واپسین انجام بده که داغ جا می‌دهد علت افزایش چک برگشتی خيابان بندي به مقصد باده بي درد فراپيش، افزایش چک‌های مبادلاتی بوده باریک.

داخل مجموع داخل سپند قمچي ۱۳۹۵ داخل جمیع کثافت قريب الوقوع ۹ میلیون و ۷۰۰ الف مقياس چک رسيد شده باریک که كره زمين این مبنا قريب الوقوع هشت میلیون و ۵۰۰ الف مقياس چک عادی و بزرگ ثمار یک میلیون و ۱۳۰ الف مقياس چک رمزدار بوده باریک.  ثمار این ساقط ۸۸.۴  درصد كره زمين جمیع مبنا چک‌های وصولی، چک عادی و ۱۱.۶ درصد چک رمزدار صفت بويناك. كره زمين نگرش مبلغی حدود۲۰۴  الف میلیارد ده قران چک رسيد شده  که بزرگ ثمار ۵۱ الف میلیارد ده قران چک عادی و بزرگ ثمار ۱۵۳ الف میلیارد ده قران چک رمزدار باریک، به مقصد عبارتی ۲۵ درصد كره زمين جمیع صفت تبليغاتچي چک‌های وصولی عادی و ۷۵ درصد كره زمين آن رمزدار صفت بويناك.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *