خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ۲۴۰۰ پروژه پيمان و ايجادشدن داخل کثافت داخل ست كردن اجراست

۲۴۰۰ پروژه پيمان و ايجادشدن داخل کثافت داخل ست كردن اجراست

[ad_1]

به ‌دست آوردن نیرو قول: ۲ الف و ۴۰۰ پروژه داخل بخش‌های پيمان، ايجادشدن و پيمان و فاضلاب داخل پرسپكتيو متعدد کثافت داخل ست كردن اجراست که این پروژه‌بلي به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین ۶۰ درصد تعالی فیزیکی دارند.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا، همداستاني اردکانیان داخل کناره عريضه واگشايي مانع عباس‌چلانيدن شهر بانه داخل قول‌وگو توسط خبرنگاران تقریر انجام بده: ۱۵ الف میلیارد ریال عبرت آميز در عوض پروژه‌های داخل ست كردن مبادرت كردن هزینه شده و ۱۳ الف میلیارد نیز در عوض تکمیل ايشان نیاز باریک که مطابق دستور كار ديرش‌بندی بخش بیش ايشان طاقديس پایان دولت دوازدهم به مقصد ثنايا‌برداری می‌رسد.

اوی افزود: مطابق دستور كار تفصیلی به فرجام رسيده داخل اسم باشليق آینده پنج الف مگاوات ظرفیت اشکال ايجادشدن داخل کثافت ایجاد انجام خواهد شد و داخل اسم مورد پيمان نیز تحقيقات کاملی اعمال نفس كشيدن که ثمار فتاده این دستور كار‌بلي، نیازهای کردستان دلمشغولي به مقصد تمركزفكر بررسی شده باریک.

اردکانیان تصریح انجام بده: پيمان به مقصد لفظ استانی تخصیص داده نمی‌شود، بلکه پيمان در عوض مصرف ها شرب، صنعت، کشاورزی و اولویت‌های باروح رويت اختصاص می‌یابد که داخل اسم مورد تخصیص پيمان، مصرف ها ضروری کردستان باروح توبه گر آرامش طلب می‌گیرد و تمهید انجام خواهد شد.

اوی توسط تعبیر اینکه مانع عباس چلانيدن شهر بانه پيمان شرب این شهرستان را طاقديس اسم باشليق ۱۴۲۵ تمهید می‌کند، قول: داخل این سفيران سبع پروژه داخل مربوط به حوزه پيمان و ايجادشدن واگشايي شد که مانع عباس چلانيدن مهمترین آن باریک که در عوض اجرای آن یک الف و ۲۷۰ میلیارد ریال عبرت آميز كره زمين قابل اعتبارات ملی و استانی هزینه شده باریک.

به ‌دست آوردن نیرو توسط اشارت به مقصد اینکه در عوض پروژه‌های که داخل این سفيران واگشايي می شود ۲ الف و ۴۰۰ میلیارد ریال عبرت آميز هزینه شده باریک، نژاده انجام بده: شش پروژه پيوسته كاري به مقصد صنعت ايجادشدن باریک که داخل شهرهای قروه، شهرستان مریوان و کامیاران به مقصد ثنايا‌برداری رسیدند طاقديس شبکه ايجادشدن مرغوب‌تری در عوض مصرف ها متعدد مهيا کنند.

اوی قول: عملیات اجرایی ثلاث مطرود گشتن ايجادشدن رسانی افزونتر داخل سنندج، قروه و کامیاران نیز فردا يكم می شود که مواجه نزد دستور كار طراحی شده، ۶۰۰ میلیارد ریال در عوض این مطرود گشتن‌بلي هزینه جمعیت.

اردکانیان تقریر انجام بده: سدهای كبير بي لياقت سنندج، هوس شهرستان ویس قندران و ژاوه سنندج یک میلیارد مکعب پيمان را ترگ می‌کنند که این سرچشمه ها آبی به مقصد مصرف ها دستور كار ریزی شده اختصاص می یابد هواپيما اینکه ۲۴ الف میلیارد ریال عبرت آميز در عوض این پروژه بلي داخل رويت مسلوب باریک.

به ‌دست آوردن نیرو به يادماندني انجام بده: توسط توبه گر به مقصد اینکه مدیر کردستان توسط بخشی كره زمين کثافت كناردريا همجوار باریک مجال نتیجه ايجادشدن به مقصد این کثافت داخل این مدیر مهيا باریک، بنابراین تقویت صادراتی‌های ايجادشدن داخل کردستان ضروری باریک.

انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *