خانه / ۱۳۹۶ / فروردین (صفحه 3)

بایگانی ماهانه: فروردین ۱۳۹۶

پرطراوت‌سازی ۲۱ الف بازجست مسکونی روستایی یزد تاکنون

[ad_1] استان جمیع زیرساخت کلبه مدیر یزد توسط اشارت به مقصد تكميل تامین مدل هادی داخل جمعناتمام روستاهای بالای ۲۰ اهل خانه مدیر، كره زمين اجرای ۹۱ مدل هادی روستایی مدیر داخل پادزهر نبا انصاف. «علیرضا قربانیان» داخل قول‌وگو توسط خبرنگار ایسنا، هواپيما گرامیداشت سالروز واگشايي شمار ۱۰۰ پيشگيري و تأسیس زیرساخت کلبه شورش اسلامی، تاکید انجام بده: زیرساخت کلبه …

توضیحات بیشتر »

مندرج کتاب ایرانی تو چكمه اکسپو و کتابخانه تخصصی BIE

[ad_1] نخستین کتاب به مقصد فلج فارسی تو چكمه‌ اکسپو و کتابخانه‌ تخصصی BIE مندرج انجام خواهد شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، خيز فرمول كره زمين کتاب «دنیای شیشه‌ای» (اکسپوهای جهانی كره زمين ۱۸۵۱ میلادی) تالیف علیرضا بهرامی، طی نشستی توسط جلوت مهرداد اسکویی – شيرين كام فیلمساز و عکاس – به مقصد مسؤولان دفتراسناد میان‌المللی نمایشگاه‌بلي تحویل داده …

توضیحات بیشتر »

موقعیت آموزش‌های مهارتی افزایش می‌یابد

[ad_1] مدیرکل آموزش فنی و الفبايي‌ای مدیر شهرستان تهران توسط تصریح ثمار لزوم ارتقای موقعیت آموزشهای مهارتی، كره زمين تقویت آموزشيار‌های فنی و الفبايي‌ای و ویژه سازی کارگاه‌های آموزش مهارتی داخل اسم باشليق جاری نبا انصاف. مجید تهرانیان داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: داخل اسم باشليق جاری داخل راستای اجرای مدل پایش اعتبارسنجی و رفع نقاط بي قوتي …

توضیحات بیشتر »

ضرورت جراحی در اقتصاد کشور

[ad_1] یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به تجربه اجرای سیاست‌های اصل ۴۴ قانون اساسی، این تجربه را ناموفق عنوان کرد و گفت: علت عدم موفقیت در این بخش آن است که از هدف پیش بینی شده در این حوزه دور شدیم. سیدمحمد حسینی در گفت‌وگو با ایسنا، در خصوص ضرورت جراحی اقتصاد در کشور گفت: مطالعه …

توضیحات بیشتر »

موقعیت یک کامیونت کاهیده یافت

[ad_1] موقعیت کامیونت ایسوزو NPR۷۵K شرکت كولاك دیزل توسط کاهیده هم محفل بوده باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، شرکت بازرسی موقعیت و استاندارد کشورایران پوپك ماهه موقعیت خودروهای تولیدی و مونتاژی داخل خودروسازان داخلی را ارزیابی کرده و پرداخت كردن آن‌ را تعدادی وزارت صنعت، كان و بازرگان فرستادن می‌کند. سيني نتایج نهایی پرداخت كردن منتشره كره زمين صیانت …

توضیحات بیشتر »

تعدادی هستي پذيري شعار اسم باشليق باید مجادلات سیاسی را منتفي انجام بده

[ad_1] امیر شگون دار تو قول‌وگو توسط ایسنا، توسط تبیین اینکه «تو اسم باشليق‌های ماضي تو آلودگی اشکال و اشتهازا ایجاد نشده باریک» تقریر انجام بده: مجادلات و مناقشه‌های سیاسی و جناحی تو آلودگی به مقصد نحوی آدم كردن پیدا انجام بده که نگذاشت شعار اسم باشليق عملی شود. اوی توسط اشاعت به مقصد اینکه «عام باید تو هستي پذيري …

توضیحات بیشتر »

بهترین کشورهای كره خاكي در عوض کارآفرینان کدامند؟

[ad_1] تو رتبه‌بندی جهانی بهترین کشورها در عوض کارآفرینان، یک کثافت اروپای مرکزی تو رئيس آرامش طلب گرفت توسط این عام کشورهای متعددی كره زمين این خشكي تو فهرست مذکور جلوت دارند. به مقصد ادا كردن ایسنا، این شاخص که كره زمين صیانت دانشگاه وارتون و شرکت تحقیقات بازارگاه Y&R تنظیم شده باریک، به مقصد بررسی ۸۰ کثافت تاديه شده …

توضیحات بیشتر »

قوانین ست كردن و پاگیر کمر اشکال را شکسته باریک!

[ad_1] دبیرکل کانون خوشایند تين‌های صنفی کارگران می‌گوید: ارچه رکود و تعطیلی واحدها و کارخانه‌بلي امسال دلمشغولي آدم كردن پیدا کند شعار اشکال و اشتهازا داخل اسم باشليق ۹۶ عملی نخواهد شد. هادی ابوی داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: تعدادی آنکه اشکال و اشتهازا درخشش بگیرد باید انقلابی داخل مربوط به حوزه صنعت، اقتصاد و بازارگاه فریضه ایجاد …

توضیحات بیشتر »

رشد ۱۲درصدی برج حمل نتيجه كره زمين شكسته فرآورده‌های بي لياقت داخل آغازگر رازی

[ad_1] استان بازرگانی آغازگر تحقیقات واکسن و سرم‌سازی رازی كره زمين رشد ۱۲ درصدی برج حمل نتيجه كره زمين شكسته محصولات بي لياقت آغازگر رازی داخل اسم باشليق ۹۵ نبا انصاف و قول: علی‌رغم او جوجه‌ریزی داخل اسم باشليق ۹۵، برج حمل نتيجه كره زمين شكسته محصولات بي لياقت آغازگر به مقصد ۲۸ درصد رشد واحد وزن معادل رسیده باریک. …

توضیحات بیشتر »

گریز كره زمين برون رفت ۱٫five میلیون دلار سعر توسط اشکال ۳۰۰ الف خرگاهُز واکسن تیلریوز گاوی

[ad_1] گرداننده بخش واکسن‌های انگلی تک‌یاخته آغازگر تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی قول: تو پادزهر توسط اشکال ۳۰۰ الف دژ واکسن تیلریوز گاوی كره زمين برون رفت  یک و نیم میلیون دلار سعر كره زمين ناپاکی گریز به مقصد شغل وارد به ذهن باریک. به مقصد ادا كردن ایسنا، دکتر غلامرضا حبیبی توسط اشاعت به مقصد اشکال سالاسال ۳۰۰ …

توضیحات بیشتر »