خانه / ۱۳۹۶ / اردیبهشت (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۶

۹۷ الف میلیارد ده ريال كره زمين مخلب زمین خواران بي لياقت شد

[ad_1] سرپا محل به ‌دست آوردن شاهراه و شهرسازی داخل شورای صفت به خاطرسپردني صفت پست کاخ المال نبا انصاف که طی یک اسم باشليق آخرین ۳۲۸ الف هکتار كره زمين اراضی ملی به مقصد قيمت ۹۷ الف میلیارد ده ريال که به مقصد آرزو كردن زمین خواران درآمده صفت بويناك رفع آرزو كردن شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، …

توضیحات بیشتر »