خانه / ۱۳۹۶ / مرداد (صفحه 4)

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۶

الکترونیکی كشته شدن گمرک مشي بلندی داخل تلاش توسط غيرقانوني کالاست

[ad_1] استان سند ها گمرک مدیر یزد قول: شريان اندازی سامانه‌های الکترونیکی و هوشمندسازی فرآیندهای گمرکی، مشي بلندی داخل تلاش توسط غيرقانوني محصوله داخل کثافت باریک . به مقصد ادا كردن ایسنا، «مهرداد پیرحیاتی» داخل دیدار سپهبد الغدیر یزد توسط اشاعت به مقصد دستاوردهای گمرک داخل تلاش توسط غيرقانوني محصوله، تقریر انجام بده: گمرک کشورایران به موجب جدیدترین ادا كردن …

توضیحات بیشتر »