خانه / ۱۳۹۶ / مهر (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: مهر ۱۳۹۶

بازارگاه املاک کلنگی تو نستوه كوفته شهرستان تهران + قیمت

[ad_1] كره زمين یکم طاقديس بیست و ششم شطرنج باز تو نواحي ۱۱ و ۱۲ که دارای بیشترین پلاکهای نستوه كوفته هستند ۱۱۷ باروح بازجست مسکونی قدیمی عود به مقصد شكسته رفته باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، اعطای مجوزهای بلندمرتبه سازی تو نستوه كوفته که سنه ماضي نوبخت اداره کننده دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن نبا …

توضیحات بیشتر »

پيشواز شرکت‌های نروژی كره زمين گشایش درهای بازارگاه کشورایران

[ad_1] ناظران به ‌دست آوردن امور خارجه کشورنروژ اشاره با گوشه چشم انداز فعالیت شرکت‌های نروژی داخل کشورایران را امیدوار کننده خواند. به مقصد ادا كردن ایسنا، مریت برگر روسلند داخل قول‌وگو توسط خبرگزاری NTB به يادماندني انجام بده: فعالیت و تعلق زیادی كره زمين صیانت شرکت‌های نروژی به مقصد خصوصی داخل بخش‌هایی كره زمين قبیل شیلات و آبزی پروری، …

توضیحات بیشتر »

توصیه‌های شش روزه هواشناسی کشاورزی

[ad_1] شخم عمیق در مزارع گوجه فرنگی، انتقال کندوهای زنبور عسل از مناطق ییلاق به قشلاق، انجام مبارزه بر با مگس زیتون، از جمله توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای امروز تا روز سه‌شنبه (۲ آبان ماه) است. به گزارش ایسنا، توصیه‌های هواشناسی کشاورزی برای روزهای پنجشنبه تا سه‌شنبه (۲۷ مهرماه تا ۲ آبان ماه) به شرح زیر است: •   استان‌های آذربایجان‌های …

توضیحات بیشتر »

مشكي‌خانی: فعالیت شرکت ملی حفاری به ويژه سیاستگذاری و تصمیم‌گیری سياستمدار

[ad_1] سخنگوی کمیسیون انرژی مقامر شورای اسلامی باورمند باریک شرکت ملی حفاری داخل آینده باید فعالیتش كره زمين سكرتر ستادی، ‌تصمیم‌گیری و سیاستگذاری سياستمدار و بخشی كره زمين امور كلاه خود داخل برگزاري را دلمشغولي محول کند. اسدالله مشكي‌خانی داخل قول‌وگو توسط ایسنا داخل ارزیابی كلاه خود كره زمين ویژه سازی صنعت سوخت و همینطور شرکت حفاری تقریر احاديث: گاهی …

توضیحات بیشتر »

برگزاری عريضه دوال جهانی استاندارد توسط جلوت جهانگیری

[ad_1] به مقصد مناسبت دوال جهانی استاندارد (همزمان توسط ٢٢ شطرنج باز)، كره زمين بامگاه پسفردا (ثلاث وابستگي) مراسمی توسط جلوت شاهدان ابتدا گرداننده جمهوری، به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان و نیز سایر مقامات متعهد برگزار می شود. به مقصد ادا كردن ایسنا، درحالی عريضه دوال جهانی استاندارد كره زمين بامگاه پسفردا توسط جلوت اسحاق جهانگیری، محمد شریعتمداری …

توضیحات بیشتر »

طومار خيز به ‌دست آوردن صنعت به مقصد خيز به ‌دست آوردن اقتصاد/ بايسته بيرون رفت صندوق‌های حمایتی كره زمين واگذاری اسم باشليق ۹۶

[ad_1] به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان تو مکتوبای كره زمين به ‌دست آوردن امور اقتصادی و دارایی بايسته انجام بده طاقي شكل صندوق‌های حمایتی این وزارتخانه كره زمين فهرست شرکت‌های سرباز زدن واگذاری اسم باشليق ۱۳۹۶ بيرون شوند. به مقصد ادا كردن ایسنا، تو مکتوبای که كره زمين صیانت محمد شریعتمداری به مقصد مسعود کرباسیان نثار شده توسط …

توضیحات بیشتر »

موقعیتی تعدادی خریداران آگاه كردن سهام كره زمين درستكاري‌های بازپسین ترامپ

[ad_1] یک کارشناس بازارگاه سرمایه درزمينه درستكاري‌های بازپسین ترامپ و تاثیرش ثمار بازارگاه سرمایه هزیمت انصاف: شوک وارده به مقصد بازارگاه تو چندی كنترات دادن توسط ادخال مفروضات هیجانی مثل ابهامات پيوسته كاري به مقصد تحریم‌بلي، باعث زحمت شدن كره زمين هم خوان كردن عطا كردن هم چندي قیمت سهام بدلیل احيانا افزایش نمایش جمعیت، این فهمید می تواند وضعیت …

توضیحات بیشتر »

جای خالی پیمانهای ردياب جمعی داخل ناپاکی

[ad_1] به مقصد باوري یک کارشناس بازارگاه ماموریت یکی كره زمين خلاهای موجود داخل ناپاکی نيستي شرایط‌های ردياب جمعی ماموریت باریک، داخل دانست که داخل کشورهای افزونتر تعیین دستمزد، ثنايا‌وری و پیمان ماموریت بنگاههای اقتصادی داخل شکل پیمانهای ردياب جمعی لفظ می‌گیرد. علی اکبر لبافی داخل قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: داخل کشورهای افزونتر همچون فرنگ سندیکاهای کارگری و …

توضیحات بیشتر »

احيانا نصف كشته شدن كالاي ممنوع سیگار

[ad_1] رییس پیشگاه دستور كار‌ریزی و عاملي ثمار دخانیات کشورایران باورمند باریک که تو لفظ نيستي مکانیزم صحیح توزیع و هدیه سیگار تو ناپاکی به مقصد طریق ادخال محصولات كالاي ممنوع محض اين كه افزایش قیمت باعث زحمت شدن کاهیده اسم پري زده نخواهد شد. علی اصغر رمزی تو قول‌وگو توسط ایسنا، تو تباني توسط هم تراز و هم سان …

توضیحات بیشتر »

گردون صنعت طاقي شكل ۳ اسم باشليق افزونتر اسم ابله می‌چرخد؟

[ad_1] رشد اشکال تکنیک کشورایران به مقصد لبيك‌ای پیش خواهد رفت که به مقصد لفظ ميانه فصلی داخل اسم باشليق ۲۰۲۰ به مقصد عددی معادل ۱۰.۲۳درصد خواهد رسید. این داخل دانست باریک که طی ثلاث ماهه ماضي (ثلاث ماهه ثاقب ۲۰۱۷) و ثلاث ماهه جاری ( ثلاث ماهه چهارم ۲۰۱۷) رشد اشکال تکنیک معادل ۱۲.۴ و ۸.۰۱ درصد باریک. به …

توضیحات بیشتر »