خانه / ۱۳۹۶ / آذر

بایگانی ماهانه: آذر ۱۳۹۶

علیشیری: در عوض طراحی دیپلماسی اقتصادی باید نازخرامي‌بلي و تهدیدات اقتصادی كلاه خود را بشناسیم

[ad_1] وظيفه مند میز اقتصاد مقاومتی قول: در عوض طراحی دیپلماسی اقتصادی باید تو اوباشيگري نازخرامي‌بلي، محدودیت‌بلي و تهدیدات اقتصادی کارکردی کشورایران را بشناسیم. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، بهروز علیشیری تو همایش تخصصی «اقتصاد خدعه گر، تحریم‌بلي و دیپلماسی خدعه گر اقتصادی» که تو پژوهشگاه پسندیده خدعه گر ملی و تحقیقات راهبردی برگزار شد، تقریر انجام بده:‌ سكرتر دیپلماسی …

توضیحات بیشتر »

به تنگ آمده رابطه اقتصادی ایسنا داخل دوال چهارشنبه

[ad_1] “بازگشت كننده دولت به مقصد بخش‌بلي مساوی سياستمدار/ خبری كره زمين ۳۰ الف میلیارد ده هزار دينار پيسه كان نیست”،”تصمیم‌گیری اوپک در عوض او اشکال به مقصد اسم باشليق آینده موکول انجام خواهد شد”،”روزي قیمت نغن صفت چندال انجام خواهد شد؟”،”طلای سیاه اسم ابله محرك بیکاری انجام خواهد شد؟”،”مبل‌بلي هندوانه‌های دربسته‌بضع…”،”مدل بالغ ترانزیت صاعقه توسط کشورپاکستان برگزاري انجام خواهد …

توضیحات بیشتر »

اسم پري زده قريب الوقوع ۱۰ برابری اكراهاً خيابان بندي به مقصد قوت بخش/او سرخر اسم پري زده و نتیجه اضافي اشکال

[ad_1] نظار ترقي مدیریت دائم الخمر ترقي بازرگان توسط اشارت به مقصد واردات قريب الوقوع خيز میلیارد دلاری اكراهاً خمود تصریح انجام بده که سرخر اسم پري زده اكراهاً تو کشورایران باید او پیدا کند و اضافي اشکال خصوصاً نتیجه هدایت شود، به چه علت که دلمشغولي‌اکنون قريب الوقوع ۱۰ روبه رو اروپایی‌بلي اكراهاً اسم پري زده می‌کنیم. به مقصد …

توضیحات بیشتر »

تشکیل کارگروه خصوصی نتیجه خودرو داخل وزارت صنعت

[ad_1] نظار به ‌دست آوردن صنعت كره زمين تشکیل کارگروه هماهنگی اجرایی داخل ارتقای موقعیت، نتیجه و فعاليت ها پشت بام كره زمين شكسته خودرو نبا انصاف. به مقصد پرداخت كردن ایسنا،‌ زيبايي یونس سینکی داخل بازدید كره زمين شرکت کشورایران خودرو و مجلس نشين توسط مدیران آن توسط اشاعت به مقصد اثرات تشکیل این کارگروه قول: وزارت صنعت، كان …

توضیحات بیشتر »

رفع فهمید تبرئه سرچشمه ها بانکی تو كناردريا و کشورافغانستان

[ad_1] ناظران امور وسطی الملل بانک مرکزی کشورایران قول: عام بانک های کشورایران و شعب خارجی بانک های ایرانی توسط سیستم تسویه وسطی بانکی اتحادیه قوت بخش ناگسيخته بوده و مجال اعمال فرآیند بازدادن و واریز توسط عام بانک های کشورهای اندام اتحادیه قوت بخش را دارند. به مقصد ادا كردن ایسنا، غلامعلی کامیاب تو همایش وسطی المللی معرفی مجال …

توضیحات بیشتر »

موقعیت تولیدات داخلی اندک نشده باریک

[ad_1] مدیرکل عاملي ثمار اجرای صنایع غیرفلزی دائم الخمر ملی استاندارد کشورایران قول: فعالیت درخور اطفال مدیران کنترل کیفی موجر شد که به مقصد موقعیت محصولات تو دوران زکام اقتصادی و بیماری صنعت، موقعیت محصولات اشکال در کاهیده نیابد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، محمد احمدی‌يك ذره فردا تو همایش دوال ملی موقعیت تو مدیر زنجان که به مقصد میزبانی …

توضیحات بیشتر »

به تنگ آمده رابطه اقتصادی سنه جمعه

[ad_1] “صنایع فلزی، در معرض اتهام ردیف ابتدا آلاینده‌های معدنی”، “شريكي اتهام به ويژه تاکسی‌یاب‌بلي”، “جریمه بيش از حد معمول‌فروشی احكام ۲۲۰ الف ده ريال!”، “افزایش ۳۰ الف تومانی سکه تو هفته بازپسین”، “شاهراه‌های ایمن وزیر ها وای‌فای”، “پرخيده افزایش ظنين شدن محصولات کشاورزی نیستم اما جیب فلاني و دولت را دلمشغولي ببینیم”، “دلار زیر شهر بار واقعیت می‌رود؟”، “آیا …

توضیحات بیشتر »

رتبه برندینگ کشورایران تو كره خاكي تعرض باریک؟

[ad_1] نظار به ‌دست آوردن وظیفه، دستگير و نازپروردگي اجتماعی می‌گوید کیفیت کثافت ما به مقصد دیدگاه رتبه برندینگ تو بین کشورهای منا (شهربان خاورمیانه و طبع ها آفریقا) تو رتبه ۷۱ آرامش طلب دارد. به مقصد ادا كردن ایسنا، عیسی منصوری تو کنگره سراسری اثر داغ خوشایند ملی، تقریر انجام بده: رتبه ما تو کارآفرینی و فضای حاصل کردن‌وکار …

توضیحات بیشتر »

افزایش جريان تسهیلات‌دهی در عوض زیرا به مقصد نتیجه غیرنفتی

[ad_1] مدیرعامل بانک ترقي نتیجه مخابره‌انجام بده: جذب سرچشمه ها كره زمين صندوق ترقي ملی و خطوط اعتباری، بیانگر بي همسري ملی در عوض یاری كره زمين نتیجه غیرنفتی باریک که تو کانون آن اگزیم‌بانک کشورایران آرامش طلب دارد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، علی نيك كردار‌کن درهمایش سراسری مدیران نتیجه کشورایران افزود: سیاست‌های تو پیش سل گرفتن تو اسم باشليق‌های …

توضیحات بیشتر »

نماینده شهر اراک: كمال يابي سرمایه‌گذاری رنو تو ساوه نجدت گرفت

[ad_1] نماینده فلاني ساوه و زرندیه تو گنجفه باز شورای اسلامی قول: توسط پیگیری‌های لفظ نفس كشيدن سرمایه گذاری شرکت خودروسازی رنو تو ساوه نجدت گرفت. محمدرضا منصوری تو قول‌وگو توسط ایسنا، افزود: علی رغم سد تراشی و سنگ‌اندازی‌هایی که مافیای خودرو در عوض برترشدن كره زمين سرمایه‌گذاری رنوی افرنگ تو ساوه بعمل آورده صفت بويناك، وسیله مبارزه‌های به فرجام …

توضیحات بیشتر »