خانه / ۱۳۹۷ / خرداد

بایگانی ماهانه: خرداد ۱۳۹۷

۲۰۰۰ روستای کرمان داخل صيف توسط تانکر آبرسانی می‌شوند

[ad_1] مدیرعامل شرکت پيمان و فاضلاب روستایی مدیر کرمان توسط تعبیر اینکه ۷۰۵ روستای مدیر دلمشغولي اکنون به مقصد ولی تانکر آبرسانی می شوند تقریر انجام بده: پیش بینی می شود مبنا روستاهای پيمان رسانی به مقصد ولی تانکر داخل صيف جاری به مقصد ۲۰۰۰ باروح برسد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، “علی رشیدی” پسين پسفردا داخل کارگروه سازگاری توسط ناچیز …

توضیحات بیشتر »

پروژه حروف لوله گازی آذربایجان به مقصد کشورترکیه شريان‌اندازی شد

[ad_1] کشورجمهوری آذربایجان نخستین فاز کریدور رخت شو جنوبی را تو پایانه سانگ چای بخشی كره زمين یک پروژه حروف لوله تعدادی نتیجه رخت شو دریای خزر به مقصد کشورترکیه و اروپای جنوبی شريان‌اندازی انجام بده. به مقصد ادا كردن ایسنا به مقصد حمل كره زمين پلاتس، اله علی اف، رییس جمع آذربایجان تو افتتاحیه بیست و هفتمین نمایشگاه آفتاب …

توضیحات بیشتر »

منصوری: کمیسیون صنایع توسط هرگونه افزایش نامتعارف قیمت خودرو اختلاط كردن خواهد انجام بده

[ad_1] اندام کمیسیون صنایع و معدنها و نماینده فلاني ساوه و زرندیه داخل مقامر شورای اسلامی قول: کالای کمیسیون صنایع و معدنها مقامر افزایش حداقلی قیمت خودروست و توسط هرگونه افزایش نامتعارف قیمت خودرو قطعا اختلاط كردن خواهد انجام بده . محمدرضا منصوری داخل قول‌وگو توسط ایسنا توسط اشاعت به مقصد تشکیل جلسه کمیسیون صنایع و معدنها مقامر شورای اسلامی …

توضیحات بیشتر »

گرداننده دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای کثافت گمارش شد

[ad_1] محمدباقر اثنی عشری طی حکمی كره زمين صیانت گرداننده جمهوری به مقصد ديباچه گرداننده دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای کثافت گمارش شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای کثافت، توسط حکم گرداننده جمهوری، محمدباقر اثنی‌عشری ریاست هشتمین باده بي درد دائم الخمر ديسيپلين صنفی رایانه‌ای کثافت را برعهده گرفت. اسم …

توضیحات بیشتر »

بررسی صفت باعث نمایندگان كره زمين به ‌دست آوردن نیرو تو جلسه کمیسیون انرژی

[ad_1] نایب رییس کمیسیون انرژی گنجفه باز كره زمين بررسی كديه دريوزه تاچند پريان كره زمين نمایندگان كره زمين به ‌دست آوردن نیرو تو جلسه فردا این کمیسیون نبا انصاف. هدایت‌الله خادمی تو قول‌وگو توسط ایسنا طي تشریح جلسه فردا کمیسیون انرژی، تبیین انجام بده: ‌تو جلسه فردا نمایندگان صفت باعث كلاه خود را كره زمين به ‌دست آوردن نیرو …

توضیحات بیشتر »

صندوق سرمایه‌گذاری جسورانه و تصریح آن ثمار استارتاپ‌های غیر دانايي تجزیه

[ad_1] گرداننده دائم الخمر صفت ديوان سالار می‌گوید پذیره نویسی صندوق سرمایه گذاری جسورانه یک موفقیت تعدادی بازارگاه سرمایه باریک و بدي ها فناوری گرداننده جمهوری یاری كره زمين استارت آپ‌های غیر دانايي تجزیه را تو راستای یاری كره زمين کارآفرینان داخلی تو روبه رو پلتفرم های خارجی می‌داند. به مقصد ادا كردن ایسنا، شاپور محمدی فردا تو مراسمی که …

توضیحات بیشتر »

نقطه دار‌های افزایش معاملات بیت

[ad_1] پیشرفت آمارهای ارائه شده كره زمين مبنا معاملات بیت شهرستان شهر تهران سخنان كره زمين افزایش ۷ درصدی قراردادهای خرید و شكسته دارد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، پشت بام كره زمين آنکه داخل فروردین قمچي و اسم بزرگواري آمار رسمی بانک مرکزی معاملات بیت ۶.۳ درصد خيابان بندي به مقصد اختصاصی داراي تناسب اسم باشليق فراپيش کاهیده یافته …

توضیحات بیشتر »

۸۵ درصد اختلالات اینترنتی منتفي شد

[ad_1] به مقصد بعداز نحو به ‌دست آوردن پيوندها و فناوری مفروضات به مقصد اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده به حضور رسيدن اینترنت مبنی ثمار مجال مهلت ۲۴ ساعته تعدادی رفع فهمید تندرو اینترنت، ناظران عاملي دائم الخمر تحصیل ضوابط و پيوندها رادیویی كره زمين مرتفع ساختن ۸۵ درصد اختلالات اینترنتی نبا انصاف. به مقصد ادا كردن ایسنا، مجید حقی …

توضیحات بیشتر »

کشورایران باید محل بازگشت قیمت زعفران سياستمدار

[ad_1] ناظران به ‌دست آوردن کشاورزی قول: توسط توبه گر به مقصد اینکه کشورایران ۹۰ درصد زعفران زمين را اشکال می کند باید محل بازگشت قیمتی داخل این تجزیه سياستمدار. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، علی اکبر مهرفرد داخل عريضه شاهراه اندازی معاملات زعفران داخل صفت ديوان سالار محصوله قول: داخل کشورایران داخل پادزهر ۳۳۶ پريان زعفران اشکال شده که …

توضیحات بیشتر »

رونمایی كره زمين به تنگ آمده پیشنهادی «سازواري واقعی» تعدادی مذاکرات برجام

[ad_1] اندیشکده تعداد توسط نفله كردن زیرا به مقصد تدوین حداکثری بهره ها کشورمان تو مذاکرات برجام اروپایی، سنه سببي كره زمين یک به تنگ آمده پیشنهادی که مبتنی ثمار حقایق فنی و کشورمالی تحریم تجهیز شده باریک، رونمایی می‌کند. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، پشت بام كره زمين برون داد آمریکا كره زمين برجام، مساله ها بیحد درزمينه نحوه …

توضیحات بیشتر »