خانه / ۱۳۹۷ / اردیبهشت (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: اردیبهشت ۱۳۹۷

گفتاردرمانی داخل هپکو پاسخ نداد!

[ad_1] شش سنه پس ازآن كره زمين بی‌صادرات درنگ كردن اقدامات مسوولان مدیر مرکزی، کارگران معترض شرکت “هپکو”ی شهرستان اراک که عمدتا داخل تنگنای معیشتی آرامش طلب دارند، مجددا گرد آمدن کردند؛ این شهرستان بار داخل کارخانه و داخل جلوت پلیس. به مقصد ادا كردن ایسنا، گرد آمدن دوانيدن‌ی کارگران هپکو شاید یکی كره زمين خطير‌ترین رابطه اقتصادی فردا سياستمدار. …

توضیحات بیشتر »

قراردادهای تبرئه دانايي و فناوری اشکال تخميركننده واكسن به مقصد بخش ویژه توضيحات شد

[ad_1] نظار علمی‌وفناوری رییس‌جمع طی سفيران فردا كلاه خود به مقصد مدیر البرز توسط جلوت تو عريضه امضای قراردادهای تبرئه دانايي و فناوری اشکال تخميركننده واكسن به مقصد بخش ویژه قول: درخشش بخش کشاورزی توسط ایجاد سازوکار تبرئه تحقیقات مرثيت دانايي به مقصد بخش ویژه ثابت شدن می شود. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، سورنا ستاری توسط تبیین اینکه مسیر …

توضیحات بیشتر »

اضرار به مقصد شالیزارهای مازندران داخل بنیان رويداد سیل

[ad_1] مدیرکل ناآرامي مدیر مازندران توسط تعبیر اینکه طی بارش های اخیرشهرستان شهر بهشهر، یانه نهفتني آتشباري و سوادکوه بیشترین بارندگی را مثال بودند، تاکید انجام بده: نكراء بارندگی داخل این نقاط  كشيده شده به مقصد جاری كشته شدن سیل داخل یانه نهفتني و شالیزارهای کشاورزی شد. علی اصغر احمدی داخل قول و گو توسط ایسنا داخل باروح اضرار کمتجربه كره …

توضیحات بیشتر »

رشد اقتصادی آسیای مرکزی و قفقاز پایین نمناك كره زمين ميانه بالا جهانی خواهد صفت بويناك

[ad_1] صندوق وسطی‌المللی پيسه مخابره انجام بده توسط صور افزایش سرمایه گذاری‌بلي تو آذربایجان و افزایش بهای سوخت، رشد اقتصادی این شهربان تو اسم باشليق ۲۰۱۸ زیر four درصد خواهد صفت بويناك. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، افزایش تقاضای خارجی به مقصد افزایش رشد اقتصادی تو کشورهای کشورتاجیکستان و کشورگرجستان به دلیل اینکه خواهد انجام بده. توقف می رود تو …

توضیحات بیشتر »

مبارزه رهبران اتحادیه قوت بخش تعدادی صفت به خاطرسپردني روابط اقتصادی كلاه خود توسط شهر تهران

[ad_1] رهبران اتحادیه قوت بخش سازواري کردند توسط صور بيرون رفت آمریکا كره زمين برجام، سازواري بودن ای را بيدين نگه داري كردن دارند و روابط رو به مقصد عظيم شدن اقتصادی كلاه خود توسط شهر تهران را صفت به خاطرسپردني کنند. به مقصد ادا كردن ایسنا به مقصد حمل كره زمين رویترز، دونالد تاسک- رییس شورای اتحادیه قوت بخش …

توضیحات بیشتر »

پوششی//بازآفرینی ۱۳۰۰ "سرگذر" دارای نستوه ناکارآمد ۱۲۳ الف میلیارد ده ريال می‌خواهد

[ad_1] ناظران به ‌دست آوردن شريان و شهرسازی بازسازی ۱۳۳۲ سرگذر دارای نستوه ناکارآمد داخل نقاط متعدد ناپاکی را نیازمند تهیه عبرت آور ۱۲۳ الف میلیارد تومانی حالی که باید كره زمين مناجاتگري كردن متعدد كره زمين يكباره ظرفیت بخش ویژه تهیه شود. به مقصد ادا كردن خبرنگار ایسنا، هوشنگ عشایری داخل جلسه ستاد بازآفرینی شهری مدیر شهرستان کرمانشاه توسط …

توضیحات بیشتر »

لزوم تمهید قوانین حمایتی در عوض استارت‌آپ‌بلي

[ad_1] ناظران به ‌دست آوردن مسولیت كره زمين الگوسازی داخل مربوط به حوزه صاحبخانه و کارهای گرفتارشدن نبا انصاف و قول: داخل مربوط به حوزه استارت آپ‌بلي و صاحبخانه‌وکارهای نوبت گذاشتن باید قوانین حمایتی داشته باشیم. به مقصد ادا كردن ایسنا، عیسی منصوری فردا داخل دورهمی کارآفرینی که توسط جلوت استارت‌آپ‌بلي، داخل كلكسيون وزارت مسولیت برگزار شد تقریر انجام بده: …

توضیحات بیشتر »

امارات: تمرکز مجلس نشين بعدی اوپک روی ذخایر سوخت باریک

[ad_1] به ‌دست آوردن انرژی کشورامارات متحده عربی قول: اوپک به مقصد تعیین مساحي كردن درخور اطفال ذخایر سوخت تو مجلس نشين آینده كلاه خود متمرکز جمعیت. به مقصد پرداخت كردن ایسنا به مقصد شيريني كره زمين رویترز، سهیل پي محمد المزروعی تو کنار یک رویداد نفتی تو ابوظبی قول: آنچه که ما تو مجلس نشين بعدی اوپک خيابان بندي …

توضیحات بیشتر »

کشورآلمان زیاد كره زمين یک پنجم تولیدات ناخالص داخلی اتحادیه مغذي را دارد

[ad_1] طاقديس پایان اسم باشليق ۲۰۱۷ اشکال ناخالص داخلی اتحادیه مغذي ۱۵هزار و ۳۰۰ میلیارد یورو بوده باریک که زیاد كره زمين نیمی كره زمين این معیار متعلق به مقصد ۳ کثافت کشورآلمان، انگلیس و فرنگ بوده باریک. به مقصد ادا كردن ایسنا به مقصد شيريني كره زمين دفتراسناد آمار اتحادیه مغذي، اشکال ناخالص داخلی کشورآلمان داخل پادزهر معادل ۳۳۰۰ …

توضیحات بیشتر »

بررسی ايقاع ترامپ تو بازارگه بیت کشورایران

[ad_1] بررسی تحولات بازارگه بیت اثر داغ می‌دهد ناقص شدننوشته نوسانات بازارهای مدعی همچون سکه و پول بيگانه، تراكم انتقام گرفتن و به‌تمامی قیمتی تو نهادن‌های ساختمانی درخور توجه‌ترین عوامل تاثيرپذير ثمار قیمت بیت باریک و بيرون رفت ترامپ كره زمين سازواري بودن‌یی تاثیری تو این بازارگه نخواهد روايات. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، بازارگه بیت ثمار ناقص شدننوشته تحولات …

توضیحات بیشتر »