خانه / ۱۳۹۷ / مرداد (صفحه 2)

بایگانی ماهانه: مرداد ۱۳۹۷

آیا قراردادهای عنایت در عوض پيمان‌های مرزی‌مان داریم؟

[ad_1] قراردادهای آبی میان‌المللی مثل معاهدات، پروتکل‌بلي و موافقت كردن‌مکتوبهای خيز یا چندجانبه، باعث زحمت شدن کاهیده احيانا و نكراء مبانيت و بحث میان کشورها می‌شوند. توسط توبه گر به مقصد این اهمیت، پژوهشگران به مقصد بررسی تحلیلی قراردادهای پيمان‌های مرزی کشورایران توسط همسایگانش تاديه شده‌بضع. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، داخل این اسم مورد، میان اسم باشليق‌های ۱۸۲۰ طاقديس …

توضیحات بیشتر »

واردکنندگان چطور از پرداخت مابه‌التفاوت ارزی معاف می‌شوند؟

[ad_1] با توجه به مصوبه جدید دولت برای تعیین تکلیف کالاهای وارداتی درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، براساس مصوبه هیات وزیران مواد اولیه وارداتی قطعات و ملزومات موردنیاز که محصول نهایی آن با نرخ ارز رسمی قیمت‌گذاری می‌شود و مواد اولیه دارو، تجهیزات پزشکی و قطعات لوازم یدکی و ملزومات آن به تشخیص وزارتخانه‌های ذیربط از پرداخت مابه‌التفاوت معاف هستند. به …

توضیحات بیشتر »

افراد قیمت ۲۲۵ درصدی کارخانه و بازارگه، كارپرداز کمبود محصولات پتروشیمی تو بازارگه

[ad_1] سخنگوی کمیسیون صنایع و معدنها گنجفه باز افراد قیمت ۲۲۵ درصدی کارخانه و بازارگه محصولات پتروشیمی را كارپرداز کمبود این موردها تو بازارگه مخابره انجام بده و افزود: بازارگه كره زمين نگرش اشکال محصولات پتروشیمی کمبودی ندارد. وسیله ملکی تو قول‌وگو توسط ایسنا تاکید انجام بده: تو جلسه پسنديده فردا (یک‌سببي) کمیسیون، کیفیت اشکال و بازارگه محصولات پتروشیمی توسط فعالان …

توضیحات بیشتر »

واردات زیاد كره زمين ۳۰۰۰ پريان دارو داخل اسم باشليق‌ جاری

[ad_1] داخل چادرپوش قمچي بار اول اسم باشليق جاری زیاد كره زمين ۳۰۰۰ پريان دارو به مقصد کشورایران واصل شده که خيابان بندي به مقصد اختصاصی فراخور پادزهر تقریبا برپا بوده باریک. به مقصد ادا كردن ایسنا، ثمار فروافتاده آمار گمرک کشورایران كره زمين بازرگان خارجی چادرپوش قمچي بار اول اسم باشليق جاری، داخل این اختصاصی ۳۰۶۷ پريان قومان دارو به …

توضیحات بیشتر »

تامین دستور كار شاهراه‌اندازی کلینیک صاحبخانه‌وکار تو پژوهشگاه موردها

[ad_1] دستور كار شاهراه‌اندازی کلینیک صاحبخانه و وظیفه جایگاه رشد پژوهشگاه موردها و انرژی تحصیل شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، دکتر محمدرضا دادفر استان جایگاه رشد پژوهشگاه موردها و انرژی توسط مخابره این نبا قول: این کلینیک توسط پامال كردن زیرا و ارتقای توانمندی‌های فردی، گروهی و سازمانی و ایضاً ترقي محصولات و فعاليت ها شرکت‌بلي و مبانيت خلاقه و …

توضیحات بیشتر »

پولشویی و فرار كره زمين مالیات، موضوع اقتصادی کشورهای آفریقایی

[ad_1] دبیر اجرایی کمسیون اقتصادی دائم الخمر ملل متحد زن خواهي تلاش توسط رشوت‌خواری، پولشویی و فرار كره زمين بازدادن مالیات داخل کشورهای آفریقایی شد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، به مقصد حمل كره زمين اینترنشنال اکونومیک نیوز، فرا سونگوی كره زمين دولت‌های آفریقایی خواهان شدن که نماینده‌ای در عوض بررسی مضارع اقتصادی معرفی کنند. سونگوی داخل یک مجلس نشين خيز …

توضیحات بیشتر »

بعداز گدازش نازخرامي‌های ناپاکی كره زمين دلیل "فناوری‌های نوین" هستیم

[ad_1] گرداننده دائم الخمر فناوری دانسته ها کشورایران قول: ما به مقصد بعداز گدازش یکسری هم سر و نازخرامي‌های ناپاکی توسط كاربرد كره زمين فناوری‌های نوین هستیم و پسفردا داخل کنگره جهانی فناوری‌های زيرك ۲۰۱۸ باید به مقصد به دلیل اینکه همدیگر راهکارهای گدازش این مشکلات را پیدا کنیم. به مقصد ادا كردن ایسنا، دکتر رسول سراییان، پسفردا چهارشنبه داخل نخستین …

توضیحات بیشتر »

اینفوگرافی / وضع روانه و مستأجر داخل شهر تهران طی اسم باشليق‌های انتهایی

[ad_1] آمارهای بانک مرکزی داغ جا می‌دهد که خيابان بندي مستأجرها كره زمين ۲۶.۶ درصد داخل اسم باشليق ۱۳۹۰ به مقصد ۳۰.۷ درصد داخل اسم باشليق ۱۳۹۵ افزایش یافته و تك تاز تسهیلات ۱۶۰ میلیون تومانی آشیانه که داخل پادزهر قريب الوقوع ۵۰ درصد قیمت آشیانه داخل شهر تهران را جامه زنان هندي می‌انصاف، توسط افزایش قیمت آشیانه، پسفردا به …

توضیحات بیشتر »

شهر تهران – شهرستان تبریز توسط ۱۶۰ کیلومتر تندرو!

[ad_1] استان كارپرداز شرکت ساخت و ترقي زیربناهای شيريني و حمل آلودگی قول: شاهراه پولادين شهرستان تبریز- میانه یکی كره زمين بزرگترین پروژه های ریلی آلودگی و كره زمين دیدگاه حجم کاری، بی نظیر باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، خیراله خادمی داخل کناره‌ی دیدار رییس دائم الخمر دستور كار و بي پروايي كردن آلودگی توسط نماینده وسیله فقیه داخل …

توضیحات بیشتر »

اژدهای شيله پيله خلف وعده ما ایستاد

[ad_1] کشورچین به مقصد صفت منسوب به طوس میانگین يوميه ۶۵۰ الف بشکه آفتاب زدگي كره زمين کشورایران خریداری می‌کند و قصد انتظار بازرگان توسط کشورایران به مقصد وزیدن تحریم‌های آمریکا را ندارد. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، توسط صور شرایطی خير استريوفونيك درخور اطفال اقتصادی شاهراه‌گدازش‌های کشورایران تعدادی صف آرايي توسط تحریم‌های آمریکا بیش باریک. دوال ماضي جایگاه آماری …

توضیحات بیشتر »