خانه / اخبار اقتصادی خارجه / ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی صف آرايي توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک

۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی صف آرايي توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک

[ad_1]

دوراندیشی دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کثافت قول: قريب الوقوع ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی ما تو صف آرايي توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک.

به مقصد پرداخت كردن ایسنا ، دکتر محمدعلی باغستانی تو عريضه رونمایی كره زمين پروژه فنی_ ترویجی به شدني مدیریت عوامل اضرار‌زای گیاهی تقریر انجام بده: پادزهر تو مربوط به حوزه صفت به خاطرسپردني نباتات ۲۳ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیات ما تو صف آرايي توسط عوامل اضرار‌زای گیاهی بوده باریک و تو  قريب الوقوع ۷،۸ میلیون هکتار اظهاروجود شبکه پیش‌آگاهی داشتیم.

اوی توسط تبیین اینکه مابقی اظهاروجود‌بلي مناقشه صفت به خاطرسپردني تو پرحاصل آفتاب تابيدن داشته‌ایم، افزود: در عوض تلاش توسط آفتاب تابيدن گندم قريب الوقوع ۲ میلیون و ۸۰ الف هکتار مساحت گرفتن صف آرايي توسط بلا صحنه داشته‌ایم و میانگین صحنه‌زدگی محدود ما زیر ۰.۵ درصد بوده باریک.

باغستانی مساحت گرفتن تلاش توسط چوب ريزه‌های هرز گندم را ۳.۴ میلیون هکتار مخابره انجام بده و قول: ایضاً تو مربوط به حوزه بیماری‌بلي قريب الوقوع ۴۰۰ الف هکتار گندمزار مساحت گرفتن عملیاتی ما بوده باریک.

دوراندیشی دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کثافت آدم كردن انصاف: ایضاً مساحت گرفتن عملیاتی تلاش توسط  آفتاب تابيدن غیر صحنه  ۵۰۰ الف هکتار بوده باریک و تو مربوط به حوزه باغبانی نیز نزدیک به مقصد ۷ میلیون هکتار مساحت گرفتن عملیاتی داشته‌ایم.

اوی توسط تبیین اینکه دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات ماموریت دارد توسط زیاد كره زمين ۶۰۰ كارپرداز بیماری‌تولا صف آرايي کند، افزود: مشکل ایمنی غذایی كره زمين اولویت‌های ما تو وزارت باریک و تو کناره مناقشه اشکال صحت محدود نیز مگراين كه اولویت‌های ماست. تو اخبار توسط اشکال محدود بي گاه بازخواست‌گری افزایش یافته باریک و تو او اسم پري زده بلا‌کش‌بلي و زهرها گواهي نامه قضاوت گیتی هستیم.

باغستانی توسط تبیین اینکه تو ماضي قريب الوقوع ۳۵۰۰ سوپرماركت غیرمجاز سم داشته‌ایم، افزود: احمقي این آمار به مقصد زیر ۴۰ باروح رسیده باریک.

دوراندیشی دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کثافت لرستان را مدیر خضرا ديباچه انجام بده و قول: تو این مدیر سوپرماركت غیرمجاز سم صور ندارد در عوض همین مگراين كه مدیر‌های خضرا شمرده شمرده انجام خواهد شد.

اوی توسط تبیین اینکه مناقشه پیش‌آگاهی را باید به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، آدم كردن انصاف: پیش‌آگاهی و مدیریت آفتاب تابيدن به مقصد وقت گذراني تعمدي مولفه‌های اشکال محدود بي گاه را مهيا می‌کند.

باغستانی یادآور شد: باید در عوض پوپك کدام كره زمين اراضی کشاورزی شناسنامه صفت به خاطرسپردني نباتات تمهید شود و مناقشه زبردستي‌بلي را تو مشکل چوب ريزه‌های هرز به مقصد لفظ جدی پیگیری انجام بده، دلمشغولي‌اکنون خوداجتهادی تو اسم پري زده چوب ريزه‌کش‌بلي اراضی زراعی و باغی را كره زمين وسطی برده و بی‌وضعیت کرده باریک.

دوراندیشی دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کثافت نژاده انجام بده: ایضاً باید ارزیابی عملیات تو پایان فصل زراعی اعمال شود چراکه ممکن باریک خیلی كره زمين آفتاب تابيدن اصلاحات پیدا کرده باشند و آفتکش‌بلي کارایی محتوم را نداشته باشند.

اوی افزود: ایضاً ارچه کارشناس ضعفی داشته سياستمدار معين انجام خواهد شد و می‌جريان توسط برگزاری مرور‌های آموزشی خصوصی کاهیده را تقویت انجام بده.

باغستانی به يادماندني انجام بده: تو وزارتخانه یکی كره زمين دغدغه‌هایی که داریم مشکل پيمان باریک و بخشنامه‌های ماضي کارایی محتوم را ندارند. در عوض همین مينياتوركار ۳۰ درصد تحقیقات باید به مقصد این سمت بازار داده شود.

دوراندیشی دائم الخمر صفت به خاطرسپردني نباتات کثافت تصریح انجام بده: آرامش طلب باریک مساحت گرفتن گلخانه‌بلي را طاقديس ۵۰ الف هکتار افزایش دهیم چراکه فرمول‌های ماضي به مقصد تفاله نمی‌خورند و قطعا توسط مشکلاتی تو این شاهراه مقابل شدن خواهیم شد، همین اينك نیز بیحد دیر باریک و باید كره زمين تکنولوژی و ذخيره‌های کشورهای افزونتر نیز كاربرد کنیم.

اوی توسط اشاعت به مقصد معضل آفتاب تابيدن ثانویه قول: مع الاسف این آفتاب تابيدن به مقصد موضوع بزرگی تبدیل شده‌بضع و گواهي نامه افزایش مبنا عقبه ايشان و تو آدم كردن تعدد بلا‌کش‌بلي هستیم که تهدیدی در عوض اشکال محدود بي گاه شمرده شمرده می‌شوند.


انتهای پیام

[ad_2]

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *