خانه / اخبار اقتصادی خارجه (صفحه 3)

اخبار اقتصادی خارجه

مبنا کاربران گوگل درایو میلیاردی شد

مبنا کاربران سرویس گوگل درایو به مقصد زیاد كره زمين یک میلیارد دورويي رسید. به مقصد ادا كردن ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين وب سایت gsmarena، سرویس گوگل درایو یکی كره زمين درخور توجه ترین و بزرگترین سرویس های ارائه شده با گوگل باریک که مبتنی ثمار كارها ابری و کلاد (Cloud) باریک و به مقصد کاربران این ناحیه …

توضیحات بیشتر »

توئیت به ‌دست آوردن پيوندها تو باروح بیست‌وچهارمین نمایشگاه الکامپ

به ‌دست آوردن پيوندها تو توئیتر كلاه خود نبا انصاف که پسفردا مصادف توسط واگشايي بیست‌وچهارمین نمایشگاه الکامپ كره زمين لایحه پیشنهادی «سوی و وقايه كره زمين داده‌های شخصی» نیز رونمایی جمعیت. به مقصد ادا كردن ایسنا، مجید آذری جهرمی تو توئیتی مخابره انجام بده: پسفردا توسط جلوت چندی همتایان كره زمين سایر کشورها، نمایشگاه میان‌المللی الکامپ توسط محوریت حرکت …

توضیحات بیشتر »

گرفتاری نفتی عربستان

كره زمين روزی که کشورعربستان سعودی تصمیم گرفت جداناشدني بی‌دلیلی را تو کشوریمن ابتر شدن کند فکرش را نمی‌انجام بده که روزی انصارالله کشوریمن ايشان را تو مد‌المندب گیر بیندازد؛ پامال كردن جايگزين شدن خيز نفتکش عربستان تو مد‌المندب می‌تواند یکی كره زمين مهمترین رابطه فردا سياستمدار. به مقصد ادا كردن ایسنا، قیمت آفتاب زدگي که افزایش آن در عوض …

توضیحات بیشتر »

بینهایت كره زمين عشایر به مقصد غيرجايز زردتشتي صفت معتاد به چرس را كره زمين ست كردن داده‌بضع

دوراندیشی دائم الخمر امور عشایر کثافت قول: بینهایت كره زمين عشایربه غيرجايز زردتشتي صفت معتاد به چرس را كره زمين ست كردن داده بضع که به مقصد بعداز احقاق حق ايشان هستیم. به مقصد ادا كردن ایسنا، کرمعلی قندالی داخل جلسه امور عشایری مازندران تقریر انجام بده: عشایر میلیاردها ده ريال به مقصد افرادی که سوا هیچ دامی زردتشتي دارند …

توضیحات بیشتر »

کمیسیون خصوصی یاری كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار ماهيت ۴۴ دلشكستگي اساسی

مجلس نشين مشترک کمیسیون خصوصی یاری كره زمين اشکال ملی و عاملي ثمار ماهيت ۴۴ دلشكستگي اساسی ثلاث وابستگي ۲ مرداد توسط جلوت حمیدرضا فولادگر، گرداننده کمیسیون یاری كره زمين اشکال ملی و محمد سعیدی‌کیا، گرداننده صادراتی مستضعفان و جانبازان تو باني عالم سفلي برگزار شد. ۲ مرداد ۱۳۹۷ / ۲۱:۲۴

توضیحات بیشتر »

کلا نستوه‌های پامال كردن مطرود گشتن بازآفرینی شهری ۲۷۰۰ سرگذر باریک

ناظران به ‌دست آوردن شريان و شهرسازی قول: کلا نستوه‌های پامال كردن مطرود گشتن بازآفرینی شهری ۲۷۰۰ سرگذر باریک. به مقصد ادا كردن ایسنا، هوشنگ عشایری تو جمهور خبرنگاران تقریر انجام بده: کلا نستوه‌های پامال كردن مطرود گشتن بازآفرینی شهری ۲۷۰۰ سرگذر بوده که شامل ۱۴۱ الف هکتار اراضی شهری باریک. اوی آدم كردن انصاف: این مطرود گشتن تو ۵۴۳ …

توضیحات بیشتر »

جمعناتمام پژو ۲۰۰۸های مندرج‌نامی امسال تحویل مشتریان انجام خواهد شد

مدیرعامل رديف نظامي تکنیک کشورایران‌خودرو مخابره انجام بده: امسال توسط شاهراه‌گدازش‌های عنایت که داخل نگرش داریم، توسط تکیه ثمار برند داخلی و محصولات كلاه خود، افزایش ژرفا ساخت‌در قطعات با سازندگان و توسط مبارزه جمعی، كره زمين تکاثف‌بلي خیزاب خواهیم انجام بده. ‌به مقصد پرداخت كردن ایسنا، به مقصد شيريني كره زمين ایکوپرس، هاشم یکه‌برزگر داخل مجتمع عمومی عادی هرسال …

توضیحات بیشتر »

هجرت کاربران ایرانی به مقصد پیام‌رسان‌های داخلی جرایم را او داده باریک

شاهدان دادستان سند ها کثافت تو فضای مجازی قول: هجرت کاربران ایرانی به مقصد پیام‌رسان‌های داخلی علاوه ثمار این که ایمنی و آسایش را تعدادی خن‌بلي به مقصد هم محفل داشته و جرایم را او داده باریک، باعث زحمت شدن صرفه‌جویی دايگي توبه گر ارزی تعدادی کثافت و او خرجیهای اینترنتی فلاني شده باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، اسم …

توضیحات بیشتر »

به ‌دست آوردن کشاورزی خبرداد: موافقت كردن دولت توسط مهلت خواهي تاديه نسيه کشاورزان اضرار دیده

به ‌دست آوردن مقاتل کشاورزی توسط اشارت به مقصد اضرار‌های خشکسالی تو آلودگی، قول: اسم بزرگواري مصوبه دولت توسط مهلت خواهي تاديه نسيه کشاورزان اضرار دیده خشکسالی موافقت كردن شد. به مقصد پرداخت كردن خبرنگار ایسنا، كشيده حجتی تو جابجایی بازدید كره زمين بخش کشاورزی ولایت شهر اردستان، توسط اشارت به مقصد اضرار های احتمالاً كره زمين خشکسالی و سرمازدگی …

توضیحات بیشتر »