خانه / اخبار اقتصادی خارجه (صفحه 4)

اخبار اقتصادی خارجه

يكم جلسه غیرعلنی گنجفه باز در عوض بررسی هم سر مربوط به حوزه پيمان

سخنگوی کمیسیون ایمنی ملی و سیاست خارجی گنجفه باز قول که وزرای مقاتل کشاورزی و نیرو تو جلسه غیرعلنی فردا در عوض بررسی هم سر مربوط به حوزه پيمان جلوت پیدا کردند. سید حسین نقوی حسینی تو قول‌وگو توسط ایسنا، تقریر انجام بده: تو این جلسه که توسط جلوت اردکانیان و حجتی برگزار شده باریک، آرامش طلب باریک هم سر …

توضیحات بیشتر »

مسیر حرکت استارت‌آپ‌بلي هموار انجام خواهد شد؟

استارت آپ‌بلي یا صاحبخانه‌وکارهای نوبت گذاشتن نوعی فعالیت‌ اقتصادی ثمار دوار اینترنت هستند که علاوه ثمار افزایش ثنايا‌وری داخل فضای اقتصادی می‌توانند موجر ایجاد چندی گفت وگو جدید شوند. به مقصد ادا كردن ایسنا، صاحبخانه‌وکارهای نوپای مبتنی ثمار اینترنت كره زمين يكباره مشاغلی هستند که توسط رشد تيزپر اینترنت و وسيع شدن آن داخل کثافت مطرح شدند. ارچه بخواهیم دادگرانه …

توضیحات بیشتر »

ایمن‌ترین ایرلاین‌های كره خاكي کدامند؟

رديف نظامي “شبکه امنیت هواپیمایی” اسم باشليق ۲۰۱۷ را ایمن‌ترین اسم باشليق داخل تاریخ هواپیمایی مخابره انجام بده؛ به دلیل اینکه تعدادی نخستین شهرستان بار طی سبع هزل گويي آخرین كره زمين چنین که نخستین پريدن مسافربری تجاری اعمال شد، داخل این اسم باشليق هیچ مسافری جانش را داخل لغزان هواپیما كره زمين يك دست كردن نداد. به مقصد ادا …

توضیحات بیشتر »

امضای موافقت كردن‌طومار سرمایه‌گذاری مشترک شريان‌پولادين قيد خاشعانه – شهرستان آستارا میان کشورایران و آذربایجان

به ‌دست آوردن اقتصاد کشورایران و آذربایجان موافقت كردن‌طومار سرمایه‌گذاری مشترک شريان‌پولادين قيد خاشعانه – شهرستان آستارا میان کشورایران و آذربایجان توضيحات کردند. به مقصد ادا كردن ایسنا، پسين چهارشنبه هشتم فروردین قمچي، وسطی وزارت اقتصاد کشورایران و وزارت اقتصاد کشورجمهوری آذربایجان موافقت كردن‌طومار سرمایه‌گذاری مشترک داخل صنع شريان‌پولادين قيد خاشعانه – شهرستان آستارا توضيحات شد. ایضاً مسعود کرباسیان، به …

توضیحات بیشتر »

جزئیات رشد ۹ ماهه ۹۶

ثمار فروافتاده دانسته ها جایگاه آمار کشورایران رشد ۹ ماهه اسم باشليق ۱۳۹۶ معادل ۴.۴ درصد توسط گازوئيل و ۴.۷ درصد غير گازوئيل باریک. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، محدود ناخالص داخلی به مقصد قیمت برقرار اسم باشليق ١٣٩٠ تو خير ماهه در‌آغاز اسم باشليق ١٣٩٦ به مقصد تك تاز ۵۶۰ الف و ۳۰۵ میلیارد ریال توسط گازوئيل و ۴۳۶ …

توضیحات بیشتر »