خانه / اخبار اقتصادی خارجه (صفحه 4)

اخبار اقتصادی خارجه

دستگیری یک اندام رينگ چرخ لهيدگي زنجیره‌ای خودرو تو خوزستان

به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان كره زمين دستگیری یکی كره زمين مبانيت رينگ چرخ لهيدگي زنجیره‌ای خودرو تو خوزستان نبا انصاف. به مقصد ادا كردن ایسنا، محمد شریعتمداری توسط شيوع يافتن متنی تو توئیتر، نوشت: پیرو نحو دکتر روحانی درزمينه ادا كردن فرستادن‌شدۀ اینجانب، ناجا كره زمين دستگیری م.آ تو خوزستان و اعترافات مؤثر اوی كره زمين شبکه …

توضیحات بیشتر »

شریعتمداری: باید توسط فلاني توسط شفافیت و راستي قول‌وگو کنیم

محمد شریعتمداری داخل حکمی، “پیام برازجانی” را به مقصد‌ديباچه مدير جدید پیشگاه روابط عمومی و داده ها‌رسانی وزارت صنعت، كان و بازرگان برگماري انجام بده و كره زمين زحمات فرزاد خلفی داخل مدت ها تصدی این سمت تقدیر به مقصد شغل وغا. به مقصد پرداخت كردن ایسنا و به مقصد حمل كره زمين سایت وزارتخانه، به ‌دست آوردن صنعت، كان …

توضیحات بیشتر »

صلاح / به تنگ آمده خبری ۲۵ تیر ۹۷

تو وسطی مهمترین رویدادهای کشورایران و زمين که تو ساعات ماضي هم آوازي افتاده، شماری رابطه زیاد كره زمين افزونتر خبرگزار اهمیت یافته‌بضع. تو این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۵ تیر ۱۳۹۷ – را دوره می‌کنیم. ویراستار: میثم خدمتی / گوینده: سمیه رعیت

توضیحات بیشتر »

صلاح / به تنگ آمده خبری ۲۴ تیر ۹۷

تو بین مهمترین رویدادهای کشورایران و زمين که تو ساعات ماضي هم آوازي افتاده، شماری رابطه زیاد كره زمين افزونتر خبرگزار اهمیت یافته‌بضع. تو این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای پسفردا – ۲۴ تیر ۱۳۹۷ – را دوره می‌کنیم. ویراستار: فاطمه کریمخان / گوینده: معصومه محمدپور

توضیحات بیشتر »

صلاح / مقفل خبری ۲۳ تیر ۹۷

تو بین مهمترین رویدادهای کشورایران و زمين که تو ساعات ماضي همزباني افتاده، شماری رابطه زیاد كره زمين افزونتر منهي اهمیت یافته‌بضع. تو این مقفل صوتی «ایسنابیست» شماری كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۲۳ تیر ۱۳۹۷ – را باده بي درد می‌کنیم. ویراستار و گوینده: میثم خدمتی 

توضیحات بیشتر »

يكم به مقصد مسولیت ستاد تشدید تلاش توسط احتکار كره زمين ۲۳ تیرماه

به ‌دست آوردن صنعت، كان و بازرگان داخل حکمی اعضای ستاد تلاش توسط تشدید احتکار و اختفاء را گمارش و مخابره انجام بده که این ستاد فعالیت كلاه خود را ار دوال سببي ۲۳ تیرماه يكم خواهد انجام بده. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، داخل حکم محمد شریعتمداری وارد به ذهن باریک: “حضر آقای زيبايي یونس سینکی (دوراندیشی) – بدي …

توضیحات بیشتر »

پورابراهیمی: دولت باید قیمت کالاها را طاقي شكل اسم پري زده کننده انتهایی عاملي کند

رییس کمیسیون اقتصادی گنجفه باز قول: دولت باید قیمت کالاها را طاقي شكل اسم پري زده کننده انتهایی عاملي کند. به مقصد پرداخت كردن ایسنا، محمدرضا پورابراهیمی پسفردا ۲۱ تیرماه تو شورای اداری مدیر کرمان توسط اشاعت به مقصد تغیرات ظنين شدن سعر تقریر انجام بده: سیاست های ارزی دولت درخور اطفال نيستي و وقتی ظنين شدن برپا تعیین می …

توضیحات بیشتر »

نوسانات اخیر اقتصادی ربطی به شرایط خارجی ندارد/نقدینگی زیاد اقتصاد کشور را تخریب می‌کند

رییس  مجلس شورای اسلامی با بیان این‌که «نوسانات اخیر اقتصادی چندان ربطی به شرایط خارجی ندارد»، گفت: رشد نقدینگی علت اصلی این وضعیت است که به جای سوق دادن به سمت تولید هر روز به سمت یکی از بازارهایی از ارز، طلا، مسکن و خودرو می‌رود و اقتصاد کشور را تخریب می‌کند. به گزارش ایسنا علی لاریجانی در بیست و …

توضیحات بیشتر »

جبان ارتقاء مساحت گرفتن روابط اقتصادی کشورایران و کشورارمنستان

به ‌دست آوردن نیرو قول: توسط بازگشت كننده به مقصد مساحت گرفتن یاری عالی مناسبات سیاسی و روابط رفاقت آميز خيز ناپاکی کشورایران و جمهوری کشورارمنستان، محتوم باریک که مبارزه مسئولین اقتصادی تو راستای ارتقاء تعاملات اقتصادی وسطی خيز ناپاکی افزایش یابد. به مقصد ادا كردن ایسنا، همداستاني اردکانیان پسفردا (ثلاث‌وابستگي، ۱۹ تیر) به مقصد‌ديباچه فرستاده خصوصی دوراندیشی‌جمع کشورایران توسط …

توضیحات بیشتر »

صلاح / به تنگ آمده خبری ۱۸ تیر ۹۷

تو وسطی مهمترین رویدادهای کشورایران و كره خاكي که تو ساعات ماضي يكدلي افتاده، چندی رابطه زیاد كره زمين افزونتر خبرگزار اهمیت یافته‌بضع. تو این به تنگ آمده صوتی «ایسنابیست» چندی كره زمين مهمترین خبرهای فردا – ۱۸ تیر ۱۳۹۷ – را دوره می‌کنیم. ویراستار و گوینده: میثم خدمتی

توضیحات بیشتر »